1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS01 - ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง
  4. HS01 การสัมภาษณ์ชาวบ้านจากแบบสอบถามที่เกี่ยวกับโรคโควิด19 และการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ หมู่บ้านหนองกงและหมู่บ้านโคกพัฒนา ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

HS01 การสัมภาษณ์ชาวบ้านจากแบบสอบถามที่เกี่ยวกับโรคโควิด19 และการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ หมู่บ้านหนองกงและหมู่บ้านโคกพัฒนา ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

นายธวัชชัย  จันราตรี

ผู้ปฏิบัติงานหนองกงกลุ่มนักศึกษา

          ชาลส์ ดาร์วิน เคยกล่าวไว้ว่า ไม่ใช่ผู้ที่แข็งแรงที่สุดหรือผู้ฉลาดที่สุดสามารถอยู่รอดได้ หากแต่เป็นผู้ที่ปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดเท่านั้นที่จะอยู่รอด ประโยคที่กล่าวมาข้างต้น ข้าพเจ้าคิดว่าเหมาะแก่การนำมาปรับใช้ในสถานการณ์ตอนนี้ได้ดี บทความประจำเดือนของข้าพเจ้าในเดือนนี้จะได้อธิบายถึงการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรมGoogle Meet และการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือนกันยายน ณ หมู่บ้านหนองกงและหมู่บ้านโคกพัฒนา ซึ่งรายละเอียดทั้งสองเรื่องนั้นจะได้กล่าวในบทเนื้อหาต่อไป

          ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรมGoogle Meet  เพื่อที่จะรับทราบแผนปฏิบัติงานในเดือนนี้ ซึ่งลักษณะงานที่ได้รับหมอบหมายคือ การเก็บข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับโรคโควิด19 และการถ่ายวิดีโอสำหรับสัมภาษณ์ชาวบ้านในพื้นที่เกี่ยวกับโรคโควิด19 ในการประชุมทางออนไลน์นั้น ถึงแม้การรับข้อมูลข่าวสารในการประชุมจะไม่เทียบเท่า กับการประชุมที่จัดในห้องประชุมต่าง ๆ แต่ในสถานการณ์โรคระบาดเช่นนี้ ถือได้ว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด นอกจากจะได้คุยเรื่องแผนปฏิบัติงานแล้ว ยังลดความเสี่ยงในการเกิดโรคระบาดได้อีกด้วย

          ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ หมู่บ้านหนองกง และหมู่บ้านโคกพัฒนา ในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามแผนงานที่ได้รับหมอบหมาย ในเดือนนี้นอกจากจะเก็บข้อมูลแบบสอบถามในเรื่องที่เกี่ยวกับโรคโควิด19แล้ว ยังมีการสัมภาษณ์ชาวบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับโรคโควิด19 ว่า ในตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไร มีการรับมืออย่างไร จากที่ได้เข้าไปสัมภาษณ์พบว่าชาวบ้านยังคิดว่า สถานการณ์โรคโควิด19สำหรับประเทศไทยในตอนนี้ ยังคงค่อยข้างน่าเป็นห่วง เพราะหลายพื้นที่ยังคงมีการระบาดอย่างแพร่หลาย ถึงแม้ในพื้นที่หมู่บ้านหนองกงและหมู่บ้านโคกพัฒนา ยังไม่พบผู้ติดเชื้อมากเท่าไรนัก แต่ก็ยังคงประมาทไม่ได้ ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการภาครัฐที่ประกาศ ณ ปัจจุบัน เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานครั้งนี้จากการสัมภาษณ์ทำให้ข้าพเจ้าคิดว่า ชาวบ้านในหมู่บ้านมีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันได้ดีมาก สังเกตได้จากการสวมหน้ากากอนามัยของทุกคนในพื้นที่มีที่มากขึ้น การมีแอลกอฮอล์ไว้สำหรับล้างมือในแต่ละบ้าน และสิ่งที่น่าสนใจที่ได้จากการสอบถามชาวบ้านนั้นคือ ชาวบ้านได้ฉีดวัคซีนกันไปบ้างแล้วถึงแม้จะยังมีไม่เยอะมาก แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจ เพราะวัคซีนนั้นถือเป็นเกราะป้องกันโรคโควิด19ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด นอกจากสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองแล้ว ยังสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ดีอีกด้วย ในการปฏิบัติงานของเดือนนี้ ข้าพเจ้ามีความประทับใจเกิดขึ้นเพราะในการพบเจอชาวบ้านที่ให้สัมภาษณ์ ชาวบ้านมีความเป็นกันเองและข้าพได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จึงทำให้ผลงานของข้าพเจ้านั้นออกมามีคุณภาพ อีกทั้งยังทำให้ข้าพเจ้ามีความสุขในการปฏิบัติงานอีกด้วย

รูปภาพตัวอย่างการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

      

          เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด19 ยังคงแพร่ระบาดในประเทศไทยเป็นอย่างมาก การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าก็ยังคงทำอะไรได้ไม่มากนัก เพราะการปฏิบัติงานอาจส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานทั้งตนเอง ผู้ปฏิบัติงานท่านอื่น และชาวบ้านในพื้นที่ได้ ดังนั้นในการปฏิบัติงานข้าพเจ้าก็ยังคงเดินหน้าเก็บข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับโรคโควิด19 ปฏิบัติงานเพิ่มเติมตามที่ได้รับหมอบหมาย และข้าพเจ้าเองก็จะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท เพื่อที่จะผ่านสถานการณ์โรคระบาดเช่นได้นี้อย่างปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจที่จะทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในอนาคตข้างหน้าต่อไป

คำสำคัญ : Google Meet, โรคโควิด19, สัมภาษณ์, วัคซีน, มาตรการภาครัฐ 

 

 

อื่นๆ

เมนู