นายธวัชชัย  จันราตรี

ผู้ปฏิบัติงานหนองกง กลุ่มนักศึกษา

        ยิ่งทำมากยิ่งเรียนรู้ได้มาก ในการปฏิบัติงานแต่ละครั้งของข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ไม่ว่าการปฏิบัติงานแต่ละครั้งนั้นจะได้ปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนก็ตาม ก็ถือว่าเป็นการสั่งสมประสบการณ์แต่ละครั้งไปในตัว และเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวข้าพเจ้าเอง การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายนนี้ ข้าพเจ้าจะกล่าวถึง การอัปเดตแฟนเพจเฟซบุ๊กเพื่อทำการขายปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดออนไลน์ การอบรมเกี่ยวกับวิธีการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด การประชุมออนไลน์ การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในตำบล การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามCBD ซึ่งรายละเอียดจะกล่าวในบทเนื้อหาต่อไป

        วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้ทำการโพสต์ข้อความขายปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ลงเฟซบุ๊กในแฟนเพจของข้าพเจ้าเองที่มีชื่อว่า จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดหนองกงสูตรเข้มข้นแท้100% เพราะบางทีการขายสินค้าช่องทางปกติเพียงแค่ในตำบลตนเองอาจจะยังไม่เพียงพอ จึงต้องเพิ่มช่องทางการขายปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดให้มียอดขายเพิ่มมากขึ้นในทางออนไลน์ อีกทั้งยังเป็นการโปรโมทสินค้าขอบตำบลหนองกงไปในตัวอีกด้วย

ตัวอย่างรูปภาพการโปรโมทแฟนเพจเฟซบุ๊ก

        

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ณ หมู่บ้านหนองกง ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  ในการอบรมนั้น นายประทวน  ดำเสนา และทีมงานได้อธิบายการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดของตำบลหนองกงว่า การผลิตปุ๋ยของหนองกงมีที่มาที่ไปอย่างไร มีกระบวนผลิตปุ๋ยอย่างไรตลอดจนสาธิตวิธีการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดให้ดูตั้งแต่เริ่มเป็นก้อนใหญ่ เป็นผง และเป็นเม็ดจนไปถึงการตากแดดเมื่อแห้งแล้วนำไปใส่กระสอบปุ๋ยเพื่อทำการขายปุ๋ยต่อไป 

ตัวอย่างรูปภาพการอบรมทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร คือ อาจารย์พลอยไพลิน  ศรีวิเศษ  ในการประชุมนั้นได้มีการวางแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน หัวข้อเรื่องการปฏิบัติงาน คือ การทำพาวเวอร์พอยนต์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลหนองกง การลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามCBD ซึ่งแบบสอบถามที่ข้าพเจ้าได้รับหมอบหมายให้เก็บข้อมูลนั้นคือ เกษตรกรในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่น ที่พัก/โรงแรม 

ตัวอย่างรูปภาพการประชุมออนไลน์

                                                                                                                                                                                                  

วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ หมู่ที่ 1 บ้านหนองกง เพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามCBDเพิ่มเติม ตามหัวข้อที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย ได้แก่ เกษตรกรในท้องถิ่นข้าพเจ้าเก็บได้เป็นจำนวน 1 คน  แหล่งน้ำในท้องถิ่นข้าพเจ้าเก็บได้เป็นจำนวน 1 แหล่ง  อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่นข้าพเจ้าเก็บได้เป็นจำนวน 8 อย่าง และในวันเดียวกันนั้นข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล เพื่อเก็บข้อมูลเพื่อนำไปจัดทำเป็นพาวเวอร์พอยนต์ ในหัวข้อเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในตำบลหนองกง ข้าพเจ้าได้เลือกสวนต้นไม้ สวนแคคตัส เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในตำบลหนองกง ซึ่งสวนแคตตัสส่วนใหญ่ ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านโคกพลวง ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 

ตัวอย่างรูปภาพการเก็บข้อมูลCBD และการเก็บข้อมูลสวนแคคตัส

   

        การปฏิบัติงานในเดือนนี้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากมายเนื่องด้วยกิจกรรมในการปฏิบัติงานที่ค่อนข้างเยอะกว่าเดือนที่ผ่านมา ทำให้ข้าพเจ้าได้ความรู้สึกสนุกไปกับการปฏิบัติงาน การรู้จักกับผู้ปฏิบัติงานใหม่ การปฏิบัติงานในแนวทางใหม่ ทำให้เรามีความอยากที่จะปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น เมื่อเรามีความอยากที่จะปฏิบัติงานมากขึ้น จะทำให้งานของเรานั้นมีโอกาสออกมาคุณภาพดีตามไปด้วย

คำสำคัญ : เฟซบุ๊ก, อัปเดต, โพสต์, สาธิต, พาวเวอร์พอยนต์, แคคตัส

 

 

อื่นๆ

เมนู