ข้าพเจ้านางสาวจีราวดี กันเกตุ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองกง หลักสูตร:การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้ลงพื้นที่ร่วมกับคณะอาจารย์และทีมผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 โครงการ “บวร-พิมพ์รัฐร่วมใจปลูกต้นไม้เพิ่มป่าสร้างคุณค่าสู่ชุมชน”โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์   วันที่ 1 สิงหาคม 2564 กิจกรรมรุกเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดวัด และบริจาคสิ่งของที่สถานกัก วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564  ได้เข้าร่วมโครงการ “บวร-พิมพ์รัฐ ร่วมใจปลูกต้นไม้เพิ่มป่าสร้างคุณค่าสู่ชุมชน” ที่บริเวณโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์  ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ การจัดกิจกรรมปลูกป่าดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยกลุ่มบัณฑิตและกลุ่มประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองโสนและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันปลูกป่า โดยต้นไม้ที่นำมาปลูก คือ ต้นพยุงและต้นสัก

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมรุกเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดวัดหนองตาไก้พลวงร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์โดยได้ทำความสะอาดรอบบริเวณวัดและได้นำสิ่งของไปบริจาคที่วัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ ซึ่งเป็นสถานที่กักตัวของประชาชนในสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปลูกป่าที่บริเวณคลองเนินตะโก บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ความยาวริมของริมคลองประมาณ 1 กิโลเมตร โครงการปลูกป่าในครั้งนี้มีท่านพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และท่านส.ส.ไตรเทพ งามกมล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ท่านเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านปลัด ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่มาร่วมปลูกป่าเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารและคณะอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกง ตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองโสน ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

 

 

จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาในเดือนนี้ข้าพเจ้าและทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสเข้าร่วมในโครงการต่างๆ เช่น โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมรุกเคลียร์พื้นที่วัดหนองตาไก้พลวงและบริจาคของสถานที่กักกัน ที่ทางอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายให้ถึงแม้ว่าช่วงนี้สถานการณ์ของโควิด-19 จะยังไม่ดีขึ้นทำให้การทำงานอาจจะมีความล่าช้าอยู่บ้างแต่ข้าพเจ้าและทางทีมผู้ปฏิบัติงานก็ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดและสามารถปฏิบัติงานต่างๆผ่านไปได้ด้วยดีและตามเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู