1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS01 - ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง
  4. HS01 กิจกรรมสร้างสรรค์คุณค่าสู่ชุมชนหลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

HS01 กิจกรรมสร้างสรรค์คุณค่าสู่ชุมชนหลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

ในยามที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตผู้คนต่างดิ้นรนหาทางออกเอาตัวรอดจากปัญหา จนเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนรวมถึงคนในชุมชน จึงได้นำหลักคิดวาทกรรมคำว่า “บวร” บ้าน วัด โรงเรียนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆในสังคม

ข้าพเจ้านายนัฏฐวัฒน์ มุกดา ปฏิบัติงานในประเภทประชาชน ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01 ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ภารกิจที่ได้รับผิดชอบในเดือนสิงหาคม 2564 ได้รับมอบหมาย

  1. วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการ “บวร” พิมพ์รัฐร่วมใจปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่ชุมชน
  2. วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 รับมอบหมายงานให้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ รับฟังการชี้แจงรายละเอียดแนะนำวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานและบทความประจำเดือนให้ถูกต้อง
  3. วันที่ 1 สิงหาคม 2564 รับมอบหมายงานให้ลงพื้นที่วัดตาไก้พลวงทำกิจกรรมรุกเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดวัด และร่วมบริจาคสิ่งของให้สถานที่กักตัวเนื่องมาจากโควิด-19 วัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์
  4. วันที่ 1 สิงหาคม 2564 รับมอบหมายงานเก็บแบบสำรวจข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม เก็บข้อมูลลงระบบ U2T มหาลัยสู่ตำบลหัวข้อแบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย แบบสำรวจชุดที่ 2 สำหรับตลาด แบบสำรวจชุดที่ 3 สำหรับศาสนสถาน แบบสำรวจชุดที่ 4 สำหรับโรงเรียน
  5. วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เข้าอบรมหลักสูตรเรื่อง ความแตกต่างระหว่างสัญญาค้ำประกัน จำนอง จำนำ

จากการเข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 โครงการ “บวร” พิมพ์รัฐร่วมใจปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่ชุมชน สถานที่บริเวณโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าตั้งแต่เวลา 09.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยชาวบ้านผู้นำชุมชนในตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองกงและตำบลหนองโสน นักเรียน นักศึกษาและผู้ปฏิบัติงาน U2T ประจำตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกง ตลอดจนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวงพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมหรือพระอาจารย์ ดร.ทองใส คเวสโกผู้นำฝ่ายสงฆ์ ในงานนี้ทางคณะคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ร่วมบริจาคกล้าไม้และตั้งโรงทานบริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านด้วย การจัดงานกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ดำเนินงานภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.40 น.รับมอบหมายงานให้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ รับฟังการชี้แจงรายละเอียดแนะนำวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานและบทความประจำเดือนให้ถูกต้อง

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.ลงพื้นที่วัดตาไก้พลวง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ทำกิจกรรมรุกเคลียร์พื้นที่ ทำความสะอาดวัด ข้าพเจ้าและทีมงานได้ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณวัดศาลาวัด ศาลาหอฉัน ศาลาเมรุและห้องน้ำภายในวัดเพื่อช่วยป้องกัน กำจัดเชื้อโรคต่างๆ รวมถึงเชื้อโควิด-19 ให้กับพระภิกษุ และชาวบ้านที่มาทำบุญที่วัดด้วย พอทำภารกิจเสร็จเรียบร้อย ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวงพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมหรือพระอาจารย์ ดร.ทองใส คเวสโก แสดงพระธรรมเทศนาในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ และการปฏิบัติตนในช่วงเวลาสถานการณ์โควิด-19  และช่วงเวลา 13.00 น.ร่วมบริจาคสิ่งของให้สถานที่กักตัวเนื่องมาจากโควิด-19 วัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ นำโดยผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในพื้นที่ตำบลหนองกงและตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ นำสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งสิ่งของจำเป็นและปัจจัยถวายท่านพระอาจารย์เลอศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์เพื่อส่งต่อให้ผู้ที่เข้ารับการกักตัวเนื่องจากโควิด-19 จำนวน 60 กว่าคน

พร้อมรับมอบหมายงานเก็บแบบสำรวจข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม หัวข้อแบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย แบบสำรวจชุดที่ 2 สำหรับตลาด แบบสำรวจชุดที่ 3 สำหรับศาสนสถาน แบบสำรวจชุดที่ 4 สำหรับโรงเรียน หมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายหมู่ที่ 3, 4, 5, และหมู่ที่ 6 ข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่มประชาชนได้มีการจัดการวางแผนลงพื้นที่แบ่งเป็นหมู่บ้าน บ้านเลขที่ในการลงเก็บข้อมูลทุกครั้งเพื่อป้องการซ้ำซ้อนได้เก็บข้อมูลลงระบบ U2T มหาลัยสู่ตำบล ผ่านมือถือทำให้งานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันบุคคลและทรัพย์ “ความแตกต่างระหว่างสัญญาค้ำประกัน จำนอง จำนำ” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ศุภธัช ศรีวิพัฒน์และอาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ ในการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบเกียรติบัตรด้วย

 

ภาพประกอบพิมพ์รัฐร่วมใจปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่ชุมชน

 

ภาพประกอบกิจกรรมรุกเคลียร์พื้นที่ ทำความสะอาดวัดและร่วมบริจาคสิ่งของให้สถานที่กักตัว

 

ภาพประกอบเก็บแบบสำรวจข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม

 

ภาพประกอบเข้าอบรม หลักสูตรกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 

การปฏิบัติงานในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมอบรมความรู้ และลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจข้อมูลในชุมชนทำให้ได้รับความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ตลอดเวลาดังเช่นการเข้าร่วมปลูกป่าในชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่วัด ทำให้เข้าใจคำว่าเสียสละและคำว่าสามัคคี กิจการงานใดๆไม่ว่าจะระดับครอบครัว ชุมชน สังคมรวมถึงประเทศชาติ ถ้ามีความเสียสละและความสามัคคี จะทำให้กิจการงานนั้นๆบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นการทำมาจากใจ จิตอาสา ร่วมแรง ร่วมใจกัน ทำให้งานนั้นสำเร็จดังเจตนารมณ์ ในการเข้าอบรมหลักสูตรกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ความแตกต่างระหว่างสัญญาค้ำประกัน จำนอง จำนำได้ความรู้มาก สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตได้ แนะนำคนในชุมชนได้ และในการลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจข้อมูลโควิด-19 ประจำเดือนสิงหาคม ได้รู้ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่รู้จักการปฏิบัติตัวการเฝ้าระวังตนเองและคนรอบข้าง แต่ที่ได้รับรู้เพิ่มเติมอีกคือการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในการประกอบสัมมาอาชีพ ชาวบ้านส่วนใหญ่หันมาทำธุรกิจออนไลน์ เช่นการเพาะกล้าไม้ดอก ไม้ประดับและขายผ้าไหม ขายผ่านระบบออนไลน์ สร้างรายได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อมูลนี้ข้าพเจ้าได้เก็บลงระบบ U2T มหาลัยสู่ตำบล จะจัดส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส่วนกลางต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู