ข้าพเจ้านายสอนราม   แหวนแก้ว ประเภทประชาชน ตำบลหนองกง  อำเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01 (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม

          ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์อื่นๆเพราะป่าไม้มีประโยชน์ทั้งการเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสี่ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคสำหรับมนุษย์ และยังมีประโยชน์ในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม ถ้าหากป่าไม้ถูกทำลายไปมากๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  ดังนั้นเราควรมาอนุรักษ์ป่าไม้โดยการปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มปอดให้กับชุมชนให้มากขึ้น  เพื่อลูกหลานของเราในอนาคตต่อไป  

         วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชนได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการ “บวรพิมพ์รัฐร่วมใจปลูกต้นไม้เพิ่มป่าสร้างคุณค่าสู่ชุมชน” ณ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์  ตำบลหนองยาพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรม (ทองใส คเวสโก) เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวง เจ้าคณะตำบลหนองกง และกลุ่มรักษ์นางรองสีเขียว โดยพันธุ์ไม้ที่ปลูกประกอบด้วย ต้นสักทอง ต้นพะยูง ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างแหล่งอาหารให้กับชุมชน ลดภาวะโลกร้อน สร้างความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน

         วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชนได้ร่วมกิจกรรมเชิงรุกทำความสะอาดพื้นที่วัดตาไก้พลวง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณลานวัด  ห้องน้ำ ใต้ร่มไม้ชายคาวัด ต่อจากนั้นได้ร่วมกิจกรรมนำข้าวสารอาหารแห้ง และจตุปัจจัยต่างๆ จำนวน 60 ชุด ถวายพระอาจารย์เลอศักดิ์  วลาสโภ  เจ้าอาวาสวัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งวัดได้เปิดเป็นสถานที่กักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง(โรคโควิด-19) ของสามตำบล ได้แก่ตำบลหนองกง ตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองโสน โดยการนำสิ่งของมามอบในครั้งนี้เราได้ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม สวมแมส อยู่ห่างกัน ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์บ่อยๆ

         เดือนสิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชนได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสำรวจตลาด ศาสนสถาน และโรงเรียน  ในพื้นที่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่6 ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นที่เรียบร้อย     

          กิจกรรมปลูกป่าโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ ตำบลหนองยายพิมพ์

กิจกรรมทำความสะอาดวัดและนำสิ่งของมอบผู้กักกันตัวที่มาจากพื้นที่เสี่ยง

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม 2564

         จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชนได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนลดภาวะโลกร้อน  และกิจกรรมทำความสะอาดวัดตาไก้พลวงและได้ร่วมกับคณะอาจารย์นำสิ่งของมอบให้กับผู้กักกันตัว ณ วัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ ตลอดจนได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสำรวจตามที่ได้รับมอบหมายครบถ้วน ข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชนขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำกิจกรรมของกลุ่มประชาชนให้สำเร็จมา ณ โอกาสนี้

 

 

  

     

 

อื่นๆ

เมนู