ข้าพเจ้านางสาวสุภาพร โสกูล ปฏิบัติงานในประเภทประชาชน ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมปลูกป่าที่โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โดยมีพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมเจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวง เจ้าคณะตำบลหนองกง พร้อมผู้นำหมู่บ้านทั้งสามหนองได้แก่ตำบลหนองกง หนองยายพิมพ์และหนองโสน ร่วมกับชาวบ้านได้ร่วมปลูกป่า การปลูกป่าในครั้งนี้เป็นการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชน เพิ่มแหล่งอาหารตามธรรมชาติและช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมช่วยลดมลภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T ได้เข้าร่วมกิจกรรมรุกเคลียร์พื้นที่ ทำความสะอาดพื้นที่วัดหยุดเชื้อเพื่อชาติทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 ณ วัดตาไก้พลวง ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ หลังจากทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมเจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวงเจ้าคณะตำบลหนองกง โดยมีใจความว่าทำความดีทำจากใจจะได้รับผลบุญมาก ให้ทุกคนสะสมความดีไว้ให้มากๆจะส่งผลให้ชีวิตครอบครัวการงานดียิ่งขึ้นทันตา ทั้งนี้ในวันเดียวกันช่วงบ่าย นำโดยผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมด้วยทีมงานผู้ปฏิบัติงาน U2T และข้าพเจ้าได้ร่วมนำสิ่งของจำเป็นและปัจจัยถวายท่านพระอาจารย์เลอศักดิ์เจ้าอาวาสวัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ เพื่อนำไปมอบต่อให้บุคคลที่เข้ามากักตัวในวัดจากสถานการณ์โควิด-19 ข้าพเจ้ารู้สึกเอิบอิ่มใจสุขใจในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมขอสรรเสริญท่านพระอาจารย์เลอศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ ท่านดำเนินกิจกรรมดีๆหลายประการเพื่อช่วยเหลือชุมชนตลอดมาอาทิเช่นก่อตั้งเป็นศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดใช้ธรรมะมาขัดกล่อมจิตใจให้ผู้ที่มาบำบัดหายและไม่มาวุ่นวายกับยาเสพติดมาหลายรุ่นแล้ว ลดปัญหาในชุมชมและสังคมได้มากทีเดียว ล่าสุดท่านพระอาจารย์เลอศักดิ์ได้ใช้วัดในการดูแลสร้างเป็นศูนย์พักคอยผู้ติดติดเชื้อโควิด-19 มีผู้คนที่เข้ามารับบริการแต่ละคนจะขาดทั้งแรงกายแรงใจหมดสิ้นหนทางในการดำเนินชีวิต พระอาจารย์เลอศักดิ์ท่านก็ใช้หลักคำสอนทางพุทธศาสนามาเยียวยาบำบัดจิตใจ ผสมผสานกับภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ทำให้ผู้ที่เข้ากักกันตัวฟื้นฟูร่างกายและกำลังใจกลับไปสู่อ้อมกอดของครอบครัวเป็นจำนวนมากแล้ว พร้อมกันนี้อาจารย์ประจำหลักสูตรให้ผู้ปฏิบัติงาน U2T กลุ่มประชาชน ต.หนองกง เก็บข้อมูลแบบสำรวจโควิด-19 ประจำเดือนสิงหาคมเพิ่มเติมด้วย

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมความรู้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันบุคคลและทรัพย์ความแตกต่างระหว่างสัญญาค้ำประกัน จำนองจำนำ โดยวิทยากร ผศ.ดร.ศุภธัช ศรีวิพัฒน์และอาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ

กิจกรรมปลูกป่า

 

กิจกรรมรุกเคลียร์พื้นที่วัดและบริจาคสิ่งของ 

 

ปฏิบัติหน้าที่เก็บแบบสำรวจข้อมูล

 

การปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม 2564 ครั้งนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกป่าการเว้นระยะห่างของต้นไม้พันธุ์ต้นไม้ เช่นต้นพยุง ต้นสัก ต้นยางนาเป็นต้น ซึ่งเป็นไม้ป่าที่หาดูได้ยากและใกล้จะสูญหายไปจากป่าตามธรรมชาติแล้ว การปฏิบัติงานในครั้งนี้ทำให้พื้นที่ป่าในชุมชนเพิ่มมากขึ้น สร้างแหล่งอาหารให้ชุมชน รักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มทรัพยากรและระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ  ทำให้ข้าพเจ้ารู้จักคำว่าให้ ยิ่งให้ยิ่งได้ เสียสละเพื่อสร้าง ถ้าเราไม่ทำวันนี้ลูกหลานเราจะไม่เหลือทรัพยากรธรรมชาติอีกเลยในอนาคต ส่วนการอบรมความรู้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในครั้งนี้ได้ความรู้ที่ไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับกฎหมายการกู้ยืม การค้ำประกัน การจำนอง การจำนำซึ่งได้พบเห็นและใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆ การเก็บข้อมูลหัวข้อแบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย แบบสำรวจชุดที่ 2 สำหรับตลาด แบบสำรวจชุดที่ 3 สำหรับศาสนสถาน แบบสำรวจชุดที่ 4 สำหรับโรงเรียน หมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายหมู่ที่ 3, 4, 5, และหมู่ที่ 6 ชาวบ้านส่วนใหญ่เข้าใจสถานการณ์เกี่ยวกับโรคโควิด-19 การรักษาความสะอาด การเฝ้าระวังเชื้อโควิด-19 ดีพอสมควร และส่วนใหญ่พร้อมจะรับวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ ในการลงพื้นที่ต้องใช้ความระมัดระวังและป้องกันเป็นอย่างมาก แต่งานทุกอย่างก็สำเร็จไปด้วยดี ข้าพเจ้าได้ทำการบันทึกลงระบบ U2Tผ่านโทรศัพท์มือถือส่งส่วนกลางเรียบร้อย

 

 

อื่นๆ

เมนู