1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS01 - ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง
  4. HS01การทำกิจกรรมทำความสะอาดวัดหนองตาไก้ การบริจาคสิ่งของช่วยเหลือวัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ และการอบรมกฎหมายค้ำประกัน จำนำ จำนองออนไลน์

HS01การทำกิจกรรมทำความสะอาดวัดหนองตาไก้ การบริจาคสิ่งของช่วยเหลือวัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ และการอบรมกฎหมายค้ำประกัน จำนำ จำนองออนไลน์

นายธวัชชัย จันราตรี

ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนักศึกษา

 

          การกระทำย่อมนำไปสู่ผลสำเร็จ ข้าพเจ้าได้ใช้คติประจำใจนี้ในการทำงานเสมอ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจเมื่อเราท้อหรือหมดกำลังใจ ทำให้ข้าพเจ้ากลับมามีกำลังใจเพิ่มมากขึ้น ไม่ใช่เฉพาะเรื่องงานเเต่สามารถนำไปใช้ในเรื่องชีวิตประจำวันได้ หากเราความเข้าใจและมองโลกในแง่ดี เนื่องด้วยในเดือนสิงหาคมนี้ สถานการณ์โรคโควิด19ในประเทศไทย ยังคงระบาดรุนเเรงอย่างต่อเนื่อง การลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือนนี้อาจมีไม่มากนัก ซึ่งการปฏิบัติงานในเดือนนี้ของข้าพเจ้าคือ 1. การทำความสะอาดวัดหนองตาไก้และการบริจาคสิ่งของช่วยเหลือวัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ 2. การอบรมกฎหมายออนไลน์ เรื่องค้ำประกัน จำนำ จำนอง 3. การทำแบบสอบถามเกี่ยวกับโรงเรียนและที่พักอาศัยประจำเดือนสิงหาคม

          วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ วัดหนองตาไก้ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับหมอบหมายงานเเบ่งกลุ่มเพื่อทำความสะอาดในพื้นที่บริเวณวัดที่สามารถทำได้ ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าเป็นงานที่ง่ายและสนุก อีกทั้งยังได้บุญกุศลอีกด้วย หลังจากที่ได้ทำความสะอาดเสร็จเเล้วก็ได้ร่วมฟังเทศนาธรรมเล็กน้อยจาก พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมภ์ เพื่อฟังเป็นธรรมนำไปใช้ในชีวิต  เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจที่วัดหนองตาไก้เเล้ว ข้าพเจ้า อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ได้นำสิ่งของ เช่น น้ำดื่ม ขนมขนม สบู่เหลว อื่นๆ นำไปบริจาคที่วัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้กักกันที่มาจากพื้นที่เสี่ยงที่มีโรคโควิด19

รูปภาพตัวอย่างการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

          วันที่ 14 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมกฎหมายออนไลน์เรื่องค้ำประกัน จำนำ จำนอง ในการอบรมนั้น อาจารย์ที่มาให้ความรู้คือ อาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ และอาจารย์ศุภธัช ศรีวิพัฒน์ อาจารย์ทั้งสองท่านได้บรรยายถึงภาพรวมของกฎหมายค้ำประกัน จำนำ จำนอง ว่ามีที่มาอย่างไร กฎหมายทั้ง 3 ฉบับต่างกันอย่างไร  เพราะกฎหมายดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้นล้วนเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินทั้งสิ้น เป็นกฎหมายที่สามารถพบเจอได้บ่อยมากในชีวิตประจำวัน ฉะนั้น การรู้ไว้จึงถือเป็นประโยชน์แก่ตัวข้าพเจ้าเอง และถ้าเรามีความรู้อย่างเชี่ยวชาญเเล้ว เราสามารถนำความรู้นั้นไปช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกด้วย

รูปภาพตัวอย่างการอบรมกฎหมายออนไลน์

 

 

          เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด19ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง การลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือนนี้จึงยังค่อนข้างลำบาก เพราะมีความเสี่ยงอาจเกิดผลกระทบต่องานและผู้ปฏิบัติงานได้ จึงจำเป็นต้องมีการทำงานในรูปแบบออนไลน์มาผสมผสานบ้างเล็กน้อย ในเดือนนี้ข้าพเจ้ารับหมอบหมายให้เก็บข้อมูลเพื่อกรอกข้อมูลลงในเเบบสอบถามเกี่ยวกับ โรงเรียนและที่พักอาศัยของตำบลหนองกงคือ หมู่ 1 บ้านหนองกง หมู่ 2 บ้านโคกพัฒนา

          การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าในเดือนสิงหาคมนี้นั้น เป็นการทำงานที่เรียบง่ายและสนุก เพราะเป็นงานที่ทุกคนสามารถทำได้ถ้ามีเข้าใจ และความตั้งใจในการทำงาน แม้ในการปฎิบัตินั้นอาจดูเรียบง่าย แต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดมากมาย ในกระบวนการทำงานนั้น ถ้ามีทุกคนความสนใจใส่ใจในงานที่ได้รับหมอบหมายมากพอ จะทำให้งานนั้นออกมามีคุณภาพที่ดี และเป็นมาตรฐานให้แก่ตนเองในการปฏิบัติงานครั้งต่อไปได้อีกด้วย

 

 

อื่นๆ

เมนู