ข้าพเจ้านางสาววราภรณ์ สาระปัญญา   ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลหนองกง   อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. กลุ่มบัณฑิตและทีมงานกลุ่มประชาชนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลหนองกง ทีมงานของตำบลหนองยายพิมพ์ และทีมงานของตำบลหนองโสน ได้เข้าร่วมโครงการ “บวร-พิมพ์รัฐร่วมใจปลูกต้นไม้เพิ่มป่าสร้างคุณค่าสู่ชุมชน ” ณ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. กลุ่มบัณฑิตและทีมงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลหนองกง และตำบลหนองยายพิมพ์ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมรุกเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดวัด ณ วัดตาไก้พลวง หมู่3 บ้านหนองตาไก้  ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และเมื่อเวลา 13.00 น. ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ฯ และผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในพื้นที่ตำบลหนองกง และตำบลหนองยายพิมพ์ ได้ร่วมร้อยน้ำใจนำสิ่งของจำเป็น และปัจจัยถวายท่านพระอาจารย์เลอศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ เพื่อส่งต่อให้พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหนองกง หนองยายพิมพ์ และตำบลหนองโสน ที่พักอยู่ในวัดซึ่งเป็นสถานที่กักตัวอันเนื่องมาจากโรคระบาดโควิด-19 จำนวน 60 กว่าคน ณ วัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

 

และเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ข้าพเจ้าและกลุ่มบัณฑิตทีมงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลหนองกง ตำบลหนองยายพิมพ์ และตำบลหนองโสน ได้เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวง ส.ส. ไตรเทพ งามกมล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครพนธ์ เนื้อไม้หอม กล่าวเปิดงานในพิธี และร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณคลองเนินตะโก บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้าและกลุ่มบัณฑิตจากที่ได้ลงพื้นปลูกป่านั้น ชาวบ้านในพื้นที่ให้ความร่วมมือและให้การตอบรับเป็นอย่างดี

สำหรับกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติมีวัตถุประสงค์เพื่อการถวายเป็นพระราชกุศลพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ต่อไป กลุ่มบัณฑิตสามารถปฏิบัติงาน และปลูกป่าได้ครบตามที่กลุ่มบัณฑิตได้รับมอบหมาย

อื่นๆ

เมนู