จากการทำงานในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มีกิจกรรมต่างๆร่วมกับโครงการ ร่วมปลูกป่าที่โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ อบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดที่โรงผลิตปุ๋ยบ้านหนองยายพิมพ์ และรณรงค์ให้คนในชุมชนร่วมกันฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19

          ในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 ทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบในโครงการได้มอมหมายให้กลุ่มบัณฑิต และกลุ่มประชาชน มาเตรียมพื้นที่ขุดหลุมเพื่อร่วมปลูกป่าที่โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ในโครงการชื่อว่า “รวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา ๒๕๖๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” หลังจากที่ได้ขุดหลุมเพื่อเตรียมการปลูกแล้ว ได้รับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน และได้ถ่ายรูปรวมเพื่อเป็นที่ระลึก

          ในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบให้ทุกคนลงพื้นที่อบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ที่โรงผลิตปุ๋ยบ้านหนองยายพิมพ์หมู่ 1 เพื่อรู้ขั้นตอน และกระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ได้มีผู้เชียวชาญมาให้ความรู้ และสาธิตการทำปุ๋ยอัดเม็ด ซึ่งในขั้นตอนการทำมีดังนี้

ขั้นตอนที่1 การหมักปุ๋ยชีวภาพ

ผสม มูลวัว 500 กิโลกรัม ฟอสเฟต 5 กิโลกรัม และยูเรีย 1 กิโลกรัม (ยูเรียทำให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์เร็วขึ้น) ในการผสมนั้นจะผสมแบบช่างปูน คลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นพรมน้ำให้มีความชื้น 50% หรือสามารถปั้นเป็นก้อนจับตัวกันได้ และปิดคลุมทิ้งไว้เป็นเวลา 3 วัน เมื่อครบ 3 วัน ให้กลับกองปุ๋ยเพื่อให้กองปุ๋ยระบายความร้อน จากนั้นกลับกองทุกๆ 7 วันจนครบ 24 วัน

ขั้นตอนที่2 การอัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพ

นำปุ๋ยหมักที่ได้มาบดให้ละเอียด ด้วยเครื่องบด และนำไปอัดเม็ดด้วยเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย จากนั้นนำไปตากจนเม็ดปุ๋ยแห้ง พร้อมใช้งาน

ประโยชน์ของปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด

–  ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้น เช่นทำให้ดินร่วนซุย รากแผ่ขยายออกไปหาอาหารได้สะดวก อุ้มน้ำได้ดี

–  ช่วยปรับสมดุลทางเคมีค่าความเป็นกรด – เป็นด่างของดินให้ดีขึ้น ทำให้พืชดูดใช้ธาตุอาหารพืช/ปุ๋ยเคมีได้ดีขึ้น

–  เมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีจะส่งเสริมให้พืชใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพมากขึ้น (ช่วยให้ประหยัดค่าปุ๋ยเคมีได้)

          ในการรณรงค์ให้คนในชุมชนร่วมกันฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 ได้ทำการแจกหน้าอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับชาวบ้านในชุมชนตำบลหนองกง ได้มีการถ่ายวีดิโอในโครงการ “Covid week” มีสโลแกนดังนี้
“รวมพลังวัคซีน​ หยุดเชื้อเพื่อชาติ​ ลดการระบาดโควิด”

          จากการทำกิจกรรมที่ผ่าน ทั้งร่วมปลูกป่าที่โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ อบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดที่โรงผลิตปุ๋ยบ้านหนองยายพิมพ์ และรณรงค์ให้คนในชุมชนร่วมกันฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี เพราะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบในโครงการ และมีทุกคนที่ช่วยทำให้การทำงานที่ผ่านมาไม่มีอุปสรรค และผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ

 

 

 

อื่นๆ

เมนู