จากการทำงานในเดือนกรกกฎาคมที่ผ่านมา มีกิจกรรมต่างๆร่วมกับโครงการ เช่น การอบรมเรื่องการฉีดวัคซีนทำสบู่ก้อน
สบู่เหลวฆ่าเชื้อ เพื่อมอบให้กับคนในชุมชน และลงพื้นที่เก็บข้อมูล

ในวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 ได้มีการอบรมเรื่องการฉีดวัคซีน และทำสบู่ก้อน สบู่เหลวฆ่าเชื้อ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน
หมู่ที่1 ตำบลหนองกง ในช่วงเช้าได้แบ่งกลุ่มในการทำสบู่เหลว และสบู่ก้อน มีผู้เชียวชาญในด้านการทำสบู่ได้สาธิตวิธีการทำ และให้ความรู้เกี่ยวการเลือกใช้สารทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ในการทำสบู่มีสูตรการทำแบ่งเป็น 2 สูตร ดังนี้

สูตรที่1 สบู่เหลวฆ่าเชื้อ (สำหรับ 10 กิโลกรัม)
1. หัวเชื้อสบู่เหลว (แบบใสแบบมุก) 1 กิโลกรัม                2. หัวเชื้อแชมพู N8000 1 กิโลกรัม
3. ผงฟอง 1 ขีด                                                            4. ผงขัน 4 ขีด
5. สารกันบูด 15 ซีซี                                                      6. น้ำหอม 30 ซีซี 
7. สารเพิ่มความข้นหนืด (Cocamide DEA=KD) 1.5 ขีด  8. เดทตอล 2-3 ฝ่า
9. น้ำสะอาด 8 กิโลกรัม                                                  10. สีผสมอาหาร (ใส่จนได้สีตามที่ต้องการ)

วิธีทำ
1. นำผงฟองแช่น้ำละลายทิ้งไว้จนเป็นน้ำใส ๆ และนำผงข้นแช่น้ำกวนให้ละลายทิ้งไว้จนเป็นน้ำใส ๆ เช่นกัน

2. จากนั้นนำหัวเชื้อข้อ 1,2 และผงฟองที่ละลายน้ำไว้แล้ว เทผสมกันใช้ไม้พายกวนไปในทางเดียวกันจนละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
3. หลังจากนั้นค่อยๆใส่น้ำทีละ 2 กิโลกรัม ใส่ไปกวนไปเรื่อย ๆ จนครบ
4. เมื่อทุกอย่างละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วใส่ KD และผงข้นที่ละลายน้ำไว้ และกวนให้เข้ากันอีก 5 นาทีจนทุกอย่างละลายเข้ากัน
5. เติมสีกลิ่น และสารกันบูด เป็นอันเสร็จขั้นตอน บรรจุลงภาชนะที่เตรียมไว้

สูตรที่2 สูตรทำสบู่ก้อนฆ่าเชื้อ (สูตรนี้สามารถทำได้ 10-15 ก้อน ขึ้นอยู่กับขนาดแม่พิมพ์)
1. กลีเซอรีนก้อน, เบสสบู่ 1 กิโลกรัม                   2. กลีเซอรีนเหลว 30 ซีซี
3. เดทตอล 1-2 ฝา                                            4. น้ำหอม 20 ซีซี
5. สีผสมอาหาร (ใส่จนได้สีตามที่ต้องการ)

วิธีทำ
1. นำกลีเซอรีนก้อนละลายบนเตาหม้อต้มน้ำ ใช้วิธีเหมือนการตุ๋น จนละลายทั้งหมด
2. ใส่กลีเซอรีนเหลว เดทตอล น้ำหอม และสีผสมอาหาร กวนจนเป็นเนื้อเดียวกัน
3. หลังจากนั้นตักใส่แม่พิมพ์ที่เตรียมไว้
4. ผ่านไปประมาณ 15-20 นาที สบู่แข็งตัว สามารถแกะออกจากพิมพ์ และแพคใส่ซองหรือกล่อง เป็นอันเสร็จ

ในการทำสบู่ทั้ง 2 สูตร ใช้เวลาไม่นานในการทำ และสามารถทำได้ง่าย ในช่วงบ่ายได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 จากบุคลากรทางการแพทย์ ให้ความรู้เรื่องการเตรียมตัว และหลังจากที่ได้รับวัคซีนแล้ว ว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไร การป้องกันให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน และล้างมือหรือฉีดแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อฆ่าเชื้อ ทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบได้มอบหมายให้บัณฑิตทำสบู่เหลวเพิ่มเติมเพื่อแจกให้คนในชุมชนได้รับอย่างทั่วถึง หลังจากที่ทำกิจกรรมเรียบร้อย ได้นำสบู่ที่ทำไปแจกให้คนในชุมชนตำบลหนองกง

ในวันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบได้นัดหมายเพื่อประชุมผ่านออนไลน์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำหรับที่พักอาศัย ตลาด ศาสนสถาน และโรงเรียน ของเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 

ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม 2564 ได้ลงพื้นที่เพื่อทำสบู่เหลว และเก็บข้อมูลแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ในตำบลหนองกง  

จากการทำกิจกรรมที่ผ่าน การอบรมเรื่องการฉีดวัคซีนทำสบู่ก้อน สบู่เหลวฆ่าเชื้อ เพื่อมอบให้กับคนในชุมชน ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี เพราะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบในโครงการ และมีทุกคนที่ช่วยทำให้การทำงานที่ผ่านมาไม่มีอุปสรรค และลงพื้นที่เก็บข้อมูล อาจจะมีอุปสรรคเล็กน้อย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน ทำให้คนในชุมชนมีความหวาดระแวง จึงทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่เพียงพอต่อการสำรวจ

 

      

 

อื่นๆ

เมนู