ข้าพเจ้า นางสาวดารุณี เกษาโร
นักศึกษา ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนักศึกษา กลุ่มบัณฑิต และกลุ่มประชาชน ได้ร่วมกันอบรมการทำสบู่เหลว และสบู่ก้อนฆ่าเชื้อจากวิทยากร และได้ลงมือปฏิบัติ พบว่าการทำสบู่เหลวนั้นใช้เวลาค่อนข้างนานในบางขั้นตอน ต้องใช้ความใจเย็นและสม่ำเสมอ ในขั้นตอนการกวน หากกวนเร็วเกินไป จะทำให้เกิดฟองปริมาณมาก ทำให้เสียปริมาณสบู่เหลวพอสมควร แต่เมื่อทำเสร็จแล้ว สามารถกรอกใส่ขวด ใช้ได้ทันที ต่างจากสบู่ก้อน ที่ขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากซับซ้อน แต่ต้องใช้เวลาในขั้นตอนการเทสบู่ใส่แม่พิมพ์และนำไปตาก รอให้แห้งจึงจะใช้ได้ โดยการลงมือปฏิบัตินั้นได้แยกออกเป็นกลุ่ม มีทั้งกลุ่มที่ทำสบู่เหลวและสบู่ก้อน แต่ทำพร้อมกัน หลังจากทำเสร็จแล้วก็ผลัดกัน กลุ่มสบู่หลวจะไปทำสบู่ก้อน และกลุ่มสบู่ก้อนจะไปทำสบู่เหลวเช่นกัน เพื่อให้ได้ความรู้อย่างครบถ้วน

     สูตรการทำสบู่เหลวฆ่าเชื้อ สำหรับ 10 ก.ก

1. หัวเชื้อสบู่เหลว     1 ก.ก
2. หัวเชื้อN8000     1 ก.ก
3. ผงฟอง     1  ขีด
4. ผงข้น      4 ขีด
5. สารกันบูด     15 ซีซี
6. น้ำหอม     30 ซีซี
7. K.D     1.5 ขีด
8. เดทตอล     2-3 ฝา
9. น้ำสะอาด     8 ก.ก
10. สีผสมอาหาร     (ใส่จนได้สีตามที่ต้องการ)

วิธีทำ
1. นำผงฟองแช่น้ำละลายน้ำทิ้งไว้จนเป็นน้ำใส ๆ และนำผงข้นแช่น้ำ กวนให้ละลายทิ้งไว้จนเป็นน้ำใส ๆ เช่นกัน
2. จากนั้นนำหัวเชื้อสบู่เหลว หัวเชื้อ N8000 และผงฟองที่ละลายน้ำไว้แล้ว มาเทผสมกัน ใช้ไม้พายกวนไปในทิศทางเดียวกันจนละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
3. หลังจากนั้นค่อย ๆ ใส่น้ำทีละ 2 กิโลกรัม ใส่ลงไปและกวนไปในทิศทางเดียวกันเรื่อย ๆ จนใส่น้ำครบทั้งหมด 8 กิโลกรัม
4. เมื่อทุกอย่างละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วให้ใส่ K.D และผงข้นที่ละลายน้ำไว้ และกวนให้เข้ากันอีกไปเรื่อย ๆ จนทุกอย่างละลายเข้ากัน
5. เติมสีผสมอาหาร น้ำหอม และสารกันบูด ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอน จากนั้นให้บรรจุลงในภาชนะที่เตรียมไว้

 

     สูตรการทำสบู่ก้อนฆ่าเชื้อ (สูตรนี้สามารถทำได้ 10-15 ก้อน ขึ้นอยู่กับขนาดแม่พิมพ์)

1. กลีเซอรีนก้อน หรือ เบสสบู่ 1 กิโลกรัม
2. กลีเซอรีนเหลว 30 ซีซี
3. เดทตอล 1-2 ฝา
4. น้ำหอม 20 ซีซี
5. สีผสมอาหาร (สามารถใส่สีตามที่เราต้องการได้)

วิธีทำ
1. นำกลีเซอรีนก้อนไปละลายบนเตาหม้อต้มน้ำ ใช้วิธีเหมือนการตุ๋น จนละลายทั้งหมด
2. ใส่กลีเซอรีนเหลว เดทตอล น้ำหอม และสีผสมอาหาร กวนจนเป็นเนื้อเดียวกัน
3. หลังจากนั้นตักใส่แม่พิมพ์ที่เตรียมไว้
4. ทิ้งไว้ให้เวลาผ่านไปประมาณ 15-20 นาที เมื่อสบู่แข็งตัวก็สามารถแกะออกจากแม่พิมพ์และนำไปแพ็คใส่ในกล่องหรือใส่ในซอง เป็นอันเสร็จ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม  2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ซึ่งได้เก็บข้อมูลในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 1. ที่พักอาศัย 2. ศาสนสถาน 3. โรงเรียน 4. ตลาด กลุ่มนักศึกษาได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในพื้นที่ของบ้านหนองกงหมู่ที่ 1 และบ้านโคกพัฒนาหมู่ที่ 2

 

 

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล พบว่าชาวบ้านมีการจัดมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี เช่น ใส่แมส มีแอลกอฮอล์เจลวางบริการตามจุดต่างๆของหมู่บ้าน อีกทั้งยังล้างมือด้วยสบู่ฆ่าเชื้อ ที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำขึ้นและนำไปแจกอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู