ข้าพเจ้า นางสาวดารุณี เกษาโร
นักศึกษา ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้า ได้เข้าร่วมการอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองกง ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โดยมีผู้ให้ความรู้คือนายประทวน ดำเสนา และมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นกลุ่มนักศึกษา บันฑิต และประชาชนทั่วไป

     สูตรน้ำหมักที่ข้าพเจ้าได้รับจากการอบรมหลักๆมีดังนี้ – จุลินทรีย์สังเคราะห์เเสงเพื่อดินร่วนซุย เเสงน้ำด่างขี้เถ่าไล่เเมลง  ฮอร์โมนไข่หรือนมเร่งดอกเร่งผล

  การทำฮอร์โมนไข่ (จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง)

 ส่วนผสมและอุปกรณ์
-ไข่ 3 ฟอง  
-กะปิ 1 ช้อน
-ผงชูรส 1 ช้อน  -น้ำตาลทรายแดง 1 ช้อน
-ยาคูลท์ 
-น้ำปลา 1 ช้อน 
-ภาชนะสำหรับผสม (ชาม ถ้วย) 
-ขวดพลาสติก

 ขั้นตอนการทำ ตอกไข่ใส่ชามจากนั้นใส่กะปิ ผงชูรส น้ำตาลทรายแดง น้ำปลา และยาคูลท์ลงตามลำดับอย่างละ 1 ช้อนโต๊ะ จากนั้นละลายน้ำให้เป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อได้แล้วให้กรอกน้ำใส่ขวดแล้วนำส่วนผสมที่ได้จากการละลายเป็นเนื้อเดียวกันนี้มาใส่ในขวด โดยอัตรส่วนน้ำ 1.25 ลิตร ต่อส่วนผสม 1 ช้อนโต๊ะ จากนั้นเขย่าแล้วเก็บไว้ 3 เดือนจะเห็นผลได้ดี (สีของน้ำที่ได้จะขึ้นอยู่กับน้ำที่นำมาใช้ในการผสม) ในส่วนมากใช้กับนาข้าวจะเห็นผลได้ดีที่สุด โดยผสม 1 ส่วนต่อน้ำ 20 ส่วนในการใช้ น้ำจุลินทรีย์ที่ได้ผลดีที่สุดคือ น้ำหมักสีแดง

นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้สำรวจเเปลงผักของกลุ่มชาวบ้านตัวอย่างเเละกลุ่มสัมมาอาชีพ ในการส่งเสริมการปลูกผักเเละการทำปุ๋ยชีวภาพในชุมชนอีกด้วย

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 10 และวันที่ 12 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่มนักศึกษาได้ไปลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 01 เพิ่มเติม เริ่มจากวันที่ 10 มีนาคม 2564 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน 01 ในหมู่ 1 บ้านหนองกง และหมู่ 5 บ้านตาตึ๊ด และในวันที่ 12 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน 01 ในหมู่ 2 บ้านโคกพัฒนา เพื่อรวบรวมยอดให้ได้มากที่สุด เก็บข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดเพื่อทราบถึงปัญหาต่างๆ ในชุมชน ในครัวเรือน และความต้องการของคนในชุมชน

อื่นๆ

เมนู