การลงพื้นที่ของเดือนพฤษภาคม กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ลงสำรวจชุมชนเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามที่ได้รับมอบหมายหมาย ได้แก่ ผู้ที่ย้ายกลับมาจากสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น และร้านอาหารท้องถิ่น ในตำบลหนองกง และเข้าร่วมอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล ตึก 6 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นอกจากนั้นยังได้เข้าร่วมฟังบรรยายงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ โดยการถ่ายทอดสดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์เรียนรู้ บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ มีการบรรยายพิเศษผ่านระบบออนไลน์เรื่อง “กสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค World Disruption อีกด้วย

   เมื่อวันที่ 29 เมษายน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้เข้ารับการอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล ตึก 6 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้คือนางสาวฉะไมพร แผ้วผลสง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้ให้ความรู้ขั้นตอนวิธีการทำปุ๋ยและได้เล่าประสบการณ์ในการทำปุ๋ยหมักหมักชีวภาพอัดเม็ด และในวันที่ 12 พฤษภาคม นั้นได้เข้าร่วมฟังบรรยายพิธีทอดผ้าป่า ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ เริ่มขึ้นเวลา 09:00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงาน ดร. ยักษ์ วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “กสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค World Disruption” การบรรยายช่วงบ่าย คุณโจน จันได วิทยากรบรรยายผู้เชี่ยวชาญการสร้างบ้านดิน และ ผู้ก่อตั้งพันพรรณศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองและศูนย์เมล็ดพันธุ์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง กสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา : ทางเลือกและทางรอดในโลกยุค Viral Disruption และได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรหมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว ปรากฏว่าชาวบ้านส่วนมาก ไม่ค่อยอยู่บ้านในตอนกลางวันจึงทำให้ได้ข้อมูลของเกษตรกรได้ยังไม่มากพอ

ในการลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลครั้งนี้ มีอุปสรรคอยู่บ้างเกี่ยวกับสภาพอากาศที่ไม่ค่อยเป็นใจ เพราะมีฝนตกขณะลงพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่บางครั้ง และยังปัญหาโควิท-19 ทำให้ร้านอาหารที่ได้รับมอบหมายให้สำรวจนั้น ปิดกิจการไปหลายแห่ง แต่ผู้ปฏิบัติงานก็พยายามเก็บข้อมูลให้ได้ตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานทุกคนก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการทำกิจกรรมต่างๆภายในชุมชน

อื่นๆ

เมนู