1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS01 - ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง
  4. HS01 อบรมปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด ร่วมรับฟังงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ และลงพื้นที่เก็บข้อมูลองค์ความรู้หลายแขนงสร้างรากแก้วให้ประเทศ

HS01 อบรมปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด ร่วมรับฟังงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ และลงพื้นที่เก็บข้อมูลองค์ความรู้หลายแขนงสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านายนราชัย ขวัญสุข นักศึกษา
ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: HS01 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด
ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

        ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงาน ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด ในวันที่ 29 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล ตึก 6 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้คือนางสาวฉะไมพร แผ้วผลสง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมรับฟังงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนทางออนไลน์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และลงพื้นที่เก็บข้อมูลองค์ความรู้หลายแขนงสร้างรากแก้วให้ประเทศ 

        เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ข้าพเจ้านายนราชัย ขวัญสุข และทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกง ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ในหลักสูตร HS01 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด โดยมีวิทยากรผู้ที่ให้ความรู้คือ นางสาวฉะไมพร แผ้วผลสง ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ 1 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล ตึก 6 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ซึ่งได้ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด การจัดจำหน่าย และประโยชน์ของปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด การทำปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด โดยทำเป็นโครงการให้ประชาชนนั้นได้ทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ผลักดันให้ประชาชนคนในหมู่บ้านทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดใช้กันเอง โดยมีงบประมาณจากทางราชการ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งทรัพยากรและวัตถุดิบในการทำปุ๋ยนั้นก็มาจากเกษตรกรที่ได้เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย ก็จะได้มูลจากสัตว์เพื่อมาทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด การทำปุ๋ยจะมีส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้ มูลสัตว์ ปลาป่น กระดูกป่น เกลือ น้ำ โดโลไมท์ ปูนขาว และยูเรีย แล้วนำมาผสมกันหมักทิ้งไว้ 21 วัน พอหมักเสร็จแล้วก็นำมาอัดเม็ดและตากแดดไว้ประมาณ 1 แดด/วัน แล้วนำมาบรรจุเก็บใส่กระสอบไว้ เพื่อนำไปใช้ในการเกษตร และการจำหน่ายนั้นจะจัดจำหน่ายในกระสอบละ 400 บาท จำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่และชุมชนที่ใกล้เคียง โดยผลลัพท์ที่ได้ออกมาได้ผลตอบแทนซึ่งถือว่าดีในระดับหนึ่ง

        เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมรับฟังงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนทางออนไลน์ โดยการถ่ายทอดสดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์เรียนรู้ บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และรับฟังการบรรยายผ่านทางออนไลน์ บรรยายโดย ดร.ยักษ์- ฯพณฯ วิวัฒน์ ศัลยกำธร และคุณโจนจันได ซึ่ง ดร.ยักษ์- ฯพณฯ วิวัฒน์ ศัลยกำธร ได้บรรยายปาฐกถาพิเศษเรื่อง กสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค World Disruption และคุณโจน จันได ได้บรรยายปาฐกถาพิเศษเรื่อง กสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์ราชา: ทางเลือกและทางรอดในโลกยุค Viral Disruption ซึ่งสามารถรับฟังผ่านทางช่องทาง Youtube : HUSOC-BRU Channel 

        และการลงพื้นที่เก็บข้อมูลองค์ความรู้หลายแขนงสร้างรากแก้วให้ประเทศ  ซึ่งกลุ่มนักศึกษาได้เก็บข้อมูลในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 1. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น 2. ที่พัก/โรงแรม 3. แหล่งน้ำในท้องถิ่น เป็นการเก็บข้อมูลโดยรวมของทั้งตำบลโดยการสอบถามข้อมูลว่าอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่นมีอะไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น แกงหน่อไม้ใบย่านาง ต้มยำไก่บ้าน ลาบหมู ซุบหน่อไม้ เป็นต้น ที่พักในตำบลหนองกง ซึ่งจะมีที่พักสามแสนโฮมสเตย์ และ 270 Farm stay และสระน้ำในตำบลหนองกง จะมีสระน้ำหนองกง สระน้ำละหอกโพ สระน้ำ อบต.หนองกง สระน้ำบ้านหนองตาไก้ ซึ่งเป็นสระน้ำหลักของแต่ละหมู่บ้านเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาใช้ และการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนหัวข้อเรื่องเกษตรกรในท้องถิ่น ในหมู่ที่ 1 บ้านหนองกง

        สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด เข้าร่วมรับฟังงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนทางออนไลน์ และลงพื้นที่เก็บข้อมูลองค์ความรู้หลายแขนงสร้างรากแก้วให้ประเทศ เนื่องจากมีการผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 จึงส่งผลให้การลงพื้นที่ปฏิบัติงานในแต่ละครั้งนั้นยากลำบากขึ้น การปฏิบัติงานจึงมีการเปลี่ยนแปลงเป็นการปฏิบัติเป็นทางออนไลน์ และการลงพื้นที่เก็บข้อมูลก็ได้ใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น และซึ่งการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคมนี้ที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานผ่านสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

อื่นๆ

เมนู