ข้าพเจ้านางสาวจีราวดี กันเกตุ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองกง หลักสูตร:การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้ลงพื้นที่ร่วมกับคณะอาจารย์และทีมผู้ปฏิบัติงานในการอบรมเรื่องการฉีดวัคซีนและทำสบู่ฆ่าเชื้อ

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 ได้มีการลงพื้นที่อบรมเรื่องการฉีดวัคซีนและทำสบู่ฆ่าเชื้อเพื่อแจกจ่ายให้คนในชุมชน โดยในการทำสบู่ฆ่าเชื้อมีขั้นตอนและวิธีการทำดังนี้ 

สูตรการทำสบู่ก้อนฆ่าเชื้อ

 1. กลีเซอรีนก้อน,เบสสบู่  1 กิโลกรัม
 2. กลีเซอรีนเหลว 30 ซีซี
 3. เดทตอล 1-2 ฝา
 4. น้ำหอม 20 ซีซี
 5. สีผสมอาหาร

วิธีการทำ

 1. นำกลีเซอรีนก้อนละลายบนเตาหม้อต้มน้ำใช้วิธีเหมือนการตุ๋นจนละลายทั้งหมด
 2. ใส่กลีเซอรีนเหลว เดทตอล น้ำหอมและสีผสมอาหารกวนจนเป็นเนื้อเดียวกัน
 3. หลังจากนั้นตักใส่แม่พิมพ์ที่เตรียมไว้
 4. ผ่านไปประมาณ 15-20 นาที สบู่แข็งตัวสามารถแกะออกจากพิมพ์และบรรจุใส่ซอง

 

สูตรทำสบู่เหลวฆ่าเชื้อสำหรับ 10 กิโลกรัม

 1. หัวเชื้อสบู่เหลว (แบบใส, แบบมุก) 1 กิโลกรัม
 2. Texapon N8000  1 กิโลกรัม
 3. ผงฟอง 1 ขีด
 4. ผงข้น 4 ขีด
 5. สารกันบูด 15 ซีซี 
 6.  น้ำหอม 30 ซีซี
 7. ตัวทำข้น (Comperlan KD)  1.5 ขีด
 8. เดทตอล 2-3 ฝา
 9. สีผสมอาหาร

วิธีทำ

 1. นำผงฟองแช่น้ำละลายทิ้งไว้จนเป็นน้ำใสๆ และนำผงข้นแช่น้ำกวนให้ละลายทิ้งไว้จนเป็นน้ำใสๆ
 2. จากนั้นนำหัวเชื้อสบู่เหลว หัวเชื้อN8000  แล้วผงฟองที่ละลายน้ำไว้แล้วเทผสมกันใช้ไม้พายกวนไปในทางเดียวกันจนละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
 3. หลังจากนั้นค่อยๆเติมน้ำ น้ำทีละ 2 กิโลกรัมใส่ไปกวนไปเรื่อยๆจนครบ
 4. เมื่อทุกอย่างละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วใส่ตัวทำข้น K.D และผงข้นที่ละลายไว้กวนให้เข้ากันอีก 5 นาทีจนทุกอย่างละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
 5. เติม สี กลิ่น และสารกันบูดแล้วนำบรรจุลงภาชนะ

เมื่อทำสบู่ฆ่าเชื้อเสร็จแล้วได้นำไปมอบให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายโดยบัณฑิตได้นำไปมอบให้แก่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6, 7, 8, 9, 10, 11 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้คนในชุมชน และในช่วงบ่ายได้มีบุคลากรทางการแพทย์ได้มาให้ความรู้และอธิบายถึงการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 แก่ชาวบ้านและทีมผู้ปฏิบัติงาน

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ทีมบัณฑิตได้ลงพื้นที่ทำสบู่เหลวฆ่าเชื้อเพิ่มเติมเพื่อนำไปแจกจ่ายคนในชุมชน ณ ศาลาประชาคมหมู่ 2  วันที่ 9-10 กรกฏาคม 2564 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่พักอาศัยประจำเดือนโดยบัณฑิตได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลของหมู่ 7, 8, 9, 10, 11 และการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้ถือว่าผ่านไปด้วยดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู