1. หน้าแรก
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. HS01 - ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง
 4. HSO1 อบรมการทำสบู่ล้างมือฆ่าเชื้อโควิด-19 และความรู้ในการรับวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด

HSO1 อบรมการทำสบู่ล้างมือฆ่าเชื้อโควิด-19 และความรู้ในการรับวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด

ข้าพเจ้า นางสาวสุภาพร โสกูล ปฏิบัติงานในประเภทประชาชน ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01

 1. วันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ที่ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ตำบลหนองกง อบรมการทำสบู่ล้างมือฆ่าเชื้อโควิด-19 พร้อมนำไปให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน ให้นำไปแจกจ่ายชาวบ้านเพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 หมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายหมู่ที่ 2, 3, 4, และหมู่ที่ 5
 2. วันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.อบรมเรื่องวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19
 3. วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้จัดประชุมทางไกล ผ่านระบบ Google meet ได้รับมอบหมายงานในกลุ่มประชาชนให้เก็บข้อมูล หัวข้อแบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย แบบสำรวจชุดที่ 2 สำหรับตลาด แบบสำรวจชุดที่ 3 สำหรับศาสนสถาน แบบสำรวจชุดที่ 4 สำหรับโรงเรียน หมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายหมู่ที่ 3, 4, 5, และหมู่ที่ 6

ในการเข้าอบรมการทำสบู่ล้างมือฆ่าเชื้อโควิด-19  วิทยากรคุณกมลชนก คุณปทุม เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกซำ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้อธิบายรายละเอียดการทำสบู่ซึ่งมีอยู่สองประเภทคือสบู่แบบเหลวและสบู่แบบก้อน ซึ่งสบู่ทั้งสองแบบจะใส่น้ำยาฆ่าเชื้อเดทตอลไปด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรคและเชื้อโควิด-19 ด้วย พร้อมทั้งให้สูตรการทำสบู่ไว้ด้วยเพื่อให้นำกลับไปทำเพื่อใช้เองในชุมชน ในวันเดียวกันช่วงบ่ายได้อบรมความรู้ในการรับวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 จากวิทยากรคุณอาริยา อุปชิน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ วิทยากรท่านได้อธิบายหลักการผลิตวัคซีนของแต่ละบริษัท ขั้นตอนวิธีล้างมือที่ถูกต้อง พร้อมอธิบายคุณสมบัติของวัคซีนแต่ละอย่างเช่นวัคซีนที่ผลิตมาจากเชื้อตายคือ วัคซีนซิโนแวค มีความปลอดภัยสูงเพราะวงการแพทย์ใช้รักษากันมานานและวัคซีนที่ผลิตมาจากเชื้อที่อ่อนแรงคือวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่แต่ก็ปลอดภัยทุกตัวเพราะได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกเรียบร้อยแล้ว

สูตรทำสบู่เหลวฆ่าเชื้อ (สำหรับ 10 กก. )

วัสดุอุปกรณ์

 1. หัวเชื้อสบู่เหลว (แบบใส, แบบมุก) 1 กก.
 2. หัวเชื้อ N8000 1 กก.
 3. ผงฟอง 1 ขีด
 4. ผงข้น 4 ขีด
 5. สารกันบูด 15 ซี.ซี.
 6. น้ำหอม 30 ซี.ซี.
 7. เคดี (K.D) สารช่วยให้เหนียว 1.5 ขีด
 8. น้ำยาฆ่าเชื้อเดทตอล 2-3 ฝา
 9. น้ำสะอาด 8 กก.
 10. สีผสมอาหาร (ใส่จนได้สีตามต้องการ)

วิธีทำ

 1. นำผงฟองแช่น้ำละลายทิ้งไว้จนเป็นน้ำใสๆ และนำผงข้นแช่น้ำกวนให้ละลายทิ้งไว้จนเป็นน้ำใสๆ เช่นกัน
 2. จากนั้นนำหัวเชื้อ ข้อ 1, 2 และผงฟองที่ละลายน้ำไว้แล้ว เทผสมกันใช้ไม้พายกวนไปทางเดียวกันจนละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
 3. หลังจากนั้นค่อยๆใส่น้ำทีละ 2 กก. ใส่ไปกวนไปเรื่อยๆ จนครบ
 4. เมื่อทุกอย่างละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วใส่ เคดี (K.D) สารช่วยให้เหนียว และผงข้นที่ละลายน้ำได้ และกวนให้เข้ากันอีก 5 นาที จนทุกอย่างละลายเข้ากัน
 5. เติมสี กลิ่น และสารกันบูดเป็นอันเสร็จขั้นตอน บรรจุลงภาชนะที่เตรียมไว้

สูตรทำสบู่ก้อนฆ่าเชื้อ (สูตรนี้สามารถทำได้10-15 ก้อน ขึ้นอยู่กับขนาดของแม่พิมพ์)

วัสดุอุปกรณ์

 1. กลีเซอรีน, เบสสบู่ 1 กก.
 2. กลีเซอรีนเหลว 30 ซี.ซี.
 3. น้ำยาฆ่าเชื้อเดทตอล 1-2 ฝา
 4. น้ำหอม 20 ซี.ซี.
 5. สีผสมอาหาร (ใส่จนได้สีตามต้องการ)

วิธีทำ

 1. นำกลีเซอรีนก้อนละลายบนเตาหม้อต้มน้ำ ใช้วิธีเหมือนการตุ่น จนละลายทั้งหมด
 2. ใส่กลีเซอรีนเหลว น้ำยาฆ่าเชื้อเดทตอล น้ำหอมและ สีผสมอาหารกวนจนเป็นเนื้อเดียวกัน
 3. หลังจากนั้นตักใส่แม่พิมพ์ที่เตรียมไว้
 4. เวลาผ่านไปประมาณ 15-20 นาที สบู่จะแข็งตัว สามารถแกะออกจากแม่พิมพ์และบรรจุใส่ซองหรือกล่อง เป็นอันเสร็จ

 

อบรมการทำสบู่ล้างมือฆ่าเชื้อโควิด-19

 

อบรมเรื่องวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19

 

รับมอบหมายงานในกลุ่มประชาชนให้เก็บข้อมูลและลงพื้นที่

 

การปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม 2564 ครั้งนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนการทำสบู่ฆ่าเชื้อ ไว้ใช้ในภาคครัวเรือนรวมถึงชุมชนช่วยลดค่าใช้จ่ายในยามวิกฤตได้ และการเก็บข้อมูลหัวข้อแบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย แบบสำรวจชุดที่ 2 สำหรับตลาด แบบสำรวจชุดที่ 3 สำหรับศาสนสถาน แบบสำรวจชุดที่ 4 สำหรับโรงเรียน หมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายหมู่ที่ 3, 4, 5, และหมู่ที่ 6 จะติดขัดเรื่องการลงพื้นที่ต้องใช้การระมัดระวังและป้องกันเป็นอย่างมาก แต่งานทุกอย่างก็สำเร็จไปด้วยดี ข้าพเจ้าได้ทำการบันทึกลงระบบ U2Tผ่านโทรศัพท์มือถือส่งส่วนกลางเรียบร้อย

 

อื่นๆ

เมนู