1. หน้าแรก
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. HS01 - ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง
 4. HS01 อบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ในการฉีดวัคซีนและการทำสบู่เหลวสบู่ก้อนแบบฆ่าเชื้อภายใต้โครงการ มหาวิทยาลัยสร้างรากแก้วให้ประเทศ

HS01 อบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ในการฉีดวัคซีนและการทำสบู่เหลวสบู่ก้อนแบบฆ่าเชื้อภายใต้โครงการ มหาวิทยาลัยสร้างรากแก้วให้ประเทศ

การระบาดของเชื้อโควิด-19 สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วง ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนดูแลตนเองเว้นระยะห่างหมั่นล้างมือบ่อยๆ พร้อมเชิญชวนประชาชนรวมพลังกันไปฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ข้าพเจ้า นายนัฏฐวัฒน์ มุกดา ปฏิบัติงานในประเภทประชาชน ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01 ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ภารกิจที่ได้รับผิดชอบในเดือนกรกฎาคม 2564 ได้รับมอบหมาย

 1. วันที่ 20 มิถุนายน 2564 รับมอบหมายให้เข้าอบรมความรู้ในการฉีดวัคซีน พร้อมอบรมการทำสบู่ก้อนและสบู่เหลวแบบฆ่าเชื้อ เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้นำชุมชนให้นำไปแจกจ่ายชาวบ้านเพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 หมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายหมู่ที่ 2, 3, 4, และหมู่ที่ 5
 2. วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 รับมอบหมายงานเก็บข้อมูลลงระบบ U2T มหาลัยสู่ตำบล หัวข้อแบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย แบบสำรวจชุดที่ 2 สำหรับตลาด แบบสำรวจชุดที่ 3 สำหรับศาสนสถาน แบบสำรวจชุดที่ 4 สำหรับโรงเรียน หมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายหมู่ที่ 3, 4, 5, และหมู่ที่ 6

จากการเข้าอบรมในวันที่วันที่ 20 มิถุนายน 2564  วิทยากรคุณกมลชนก คุณปทุม อบรมการทำสบู่ก้อนและสบู่เหลวแบบฆ่าเชื้อ ได้สอนและสาธิตวิธีการทำพร้อมให้ลงมือปฏิบัติจริง บอกข้อควรระวังในการทำสบู่ ที่น่าสนใจมากๆ คือจุดเด่นของสบู่ที่ทำนี้สามารถฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ได้รวมถึงเชื้อโควิด-19 ด้วย แต่การหาซื้อตามท้องตลาดต้องสอบถามผู้ขายส่วนผสมให้ดีด้วยเพราะน้ำยาฆ่าเชื้อเดทตอลที่เป็นส่วนผสมในสบู่นี้ มีวางจำหน่ายแบบใช้ล้างพื้น ล้างภาชนะต่างๆ และแบบใช้กับร่างกายมนุษย์ได้  ต้องสอบถามให้ละเอียดคุณกมลชนกกล่าว พร้อมมอบสูตรการทำสบู่ มีสูตรดังนี้

สูตรทำสบู่เหลวฆ่าเชื้อ (สำหรับ 10 กิโลกรัม)

วัสดุอุปกรณ์

 1. หัวเชื้อสบู่เหลว (แบบใส, แบบมุก) 1 กิโลกรัม
 2. หัวเชื้อ N8000 1 กิโลกรัม
 3. ผงฟอง 1 ขีด
 4. ผงข้น 4 ขีด
 5. สารกันบูด 15 ซี.ซี.
 6. น้ำหอม 30 ซี.ซี.
 7. เคดี (K.D) สารช่วยให้เหนียว 1.5 ขีด
 8. น้ำยาฆ่าเชื้อเดทตอล 2-3 ฝา
 9. น้ำสะอาด 8 กิโลกรัม
 10. สีผสมอาหาร (ใส่จนได้สีตามต้องการ)

วิธีทำ/ขั้นตอน

 1. นำผงฟองแช่น้ำละลายทิ้งไว้จนเป็นน้ำใสๆ และนำผงข้นแช่น้ำกวนให้ละลายทิ้งไว้จนเป็นน้ำใสๆ เช่นกัน
 2. จากนั้นนำหัวเชื้อ ข้อ 1, 2 และผงฟองที่ละลายน้ำไว้แล้ว เทผสมกันใช้ไม้พายกวนไปทางเดียวกันจนละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
 3. หลังจากนั้นค่อยๆใส่น้ำทีละ 2 กิโลกรัม ใส่ไปกวนไปเรื่อยๆ จนครบ
 4. เมื่อทุกอย่างละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วใส่ เคดี (K.D) สารช่วยให้เหนียว และผงข้นที่ละลายน้ำได้ และกวนให้เข้ากันอีก 5 นาที จนทุกอย่างละลายเข้ากัน
 5. เติมสี กลิ่น และสารกันบูดเป็นอันเสร็จขั้นตอน บรรจุลงภาชนะที่เตรียมไว้

สูตรทำสบู่ก้อนฆ่าเชื้อ (สูตรนี้สามารถทำได้ 10-15 ก้อน ขึ้นอยู่กับขนาดของแม่พิมพ์)

วัสดุอุปกรณ์

 1. กลีเซอรีน, เบสสบู่ 1 กิโลกรัม
 2. กลีเซอรีนเหลว 30 ซี.ซี.
 3. น้ำยาฆ่าเชื้อเดทตอล 1-2 ฝา
 4. น้ำหอม 20 ซี.ซี.
 5. สีผสมอาหาร (ใส่จนได้สีตามต้องการ)

วิธีทำ/ขั้นตอน

 1. นำกลีเซอรีนก้อนละลายบนเตาหม้อต้มน้ำ ใช้วิธีเหมือนการตุ่น จนละลายทั้งหมด
 2. ใส่กลีเซอรีนเหลว น้ำยาฆ่าเชื้อเดทตอล น้ำหอมและ สีผสมอาหารกวนจนเป็นเนื้อเดียวกัน
 3. หลังจากนั้นตักใส่แม่พิมพ์ที่เตรียมไว้
 4. เวลาผ่านไปประมาณ 15-20 นาที สบู่จะแข็งตัว สามารถแกะออกจากแม่พิมพ์และบรรจุใส่ซองหรือกล่อง เป็นอันเสร็จ

พอทำการบรรจุสบู่เรียบร้อยข้าพเจ้าพร้อมสมาชิกกลุ่มประชาชนได้รับมอบหมายให้นำไปแจกจ่ายแก่ผู้นำชุมชนให้นำไปแจกจ่ายต่อพี่น้องชาวบ้านเพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 หมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายหมู่ที่ 2, 3, 4, และหมู่ที่ 5 การมอบสบู่ฆ่าเชื้อในครั้งนี้มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 นางสุภาพ นัยพรม เมื่อได้รับมอบสบู่แล้ว ท่านได้กล่าวขอบคุณทีมงาน U2T คณะทำงาน ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มอบสิ่งป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้ชาวบ้านไว้ใช้ในช่วงเวลาที่โรคกำลังแพร่ระบาด ท่านผู้ใหญ่กล่าว

ในวันเดียวกันได้อบรมความรู้ในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 จากวิทยากรคุณอาริยา อุปชิน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้วยราช ท่านได้สอนขั้นตอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง พร้อมอธิบายคุณสมบัติของวัคซีนแต่ละชนิด เช่นวัคซีนที่ผลิตมาจากเชื้อตายและวัคซีนที่ผลิตมาจากเชื้อที่อ่อนแรงแล้ว โดยรวมวัคซีนทุกตัวปลอดภัยผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์การอนามัยโลกและสาธารณสุขไทยแล้ว ทำให้เชื่อมั่นว่า เราสามารถฉีดวัคซีนได้ทุกตัวท่านวิทยากรกล่าว

ได้รับมอบหมายงานเก็บข้อมูลลงระบบ U2T มหาลัยสู่ตำบล หัวข้อแบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย แบบสำรวจชุดที่ 2 สำหรับตลาด แบบสำรวจชุดที่ 3 สำหรับศาสนสถาน แบบสำรวจชุดที่ 4 สำหรับโรงเรียน หมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายหมู่ที่ 3, 4, 5, และหมู่ที่ 6 ในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เก็บข้อมูลลงระบบ U2T มหาลัยสู่ตำบล ผ่านระบบมือถือทำให้งานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

ภาพประกอบการทำสบู่แบบเหลว

 

ภาพการทำสบู่แบบก้อน

 

ภาพการอบรมความรู้ในการฉีดวัคซีน

 

ภาพการลงพื้นที่เก็บข้อมูล

 

การปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้รับองค์ความรู้ เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 วิธีปฏิบัติตัว ขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้อง พร้อมได้รู้วิธีการทำสบู่ฆ่าเชื้อไว้ใช้เองในครัวเรือน ตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและได้ทำการสำรวจแบบสอบถามเกี่ยวกับเชื้อโควิด-19 ชาวบ้านส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องเชื้อโควิด-19 พอสมควร พร้อมและยินดีฉีดวัคซีนแทบทุกหลังคาเรือน แต่ยังติดขัดเรื่องการรับวัคซีนที่ยังไม่สามารถรับได้ทั่วถึง เบื้องต้นข้าพเจ้าจะรวบรวมข้อมูล ส่งผู้ที่เกี่ยวข้องและส่วนกลางต่อไป

อื่นๆ

เมนู