ข้าพเจ้า นายนวภัทร์  กลอนดอน ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ HS01 – ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จะมารายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม โดยการปฏิบัติงานของเดือนที่ผ่านมานั้น ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามที่อาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานประจำตำบลได้มอบหมายได้ให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมในการทำกิจกรรมหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ  เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมทำสบู่แบบเหลว และแบบก้อน เพื่อแจกจ่ายแก่ชาวบ้านตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์, ทำสบู่เหลวเพื่อแจกจ่ายชาวบ้านตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์, การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลจำนวน 4 ชุด คือ แบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย, แบบสำรวจสำหรับตลาด,  แบบสำรวจสำหรับศาสนสถาน และแบบสำรวจสำหรับโรงเรียน

    ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงการปฏิบัติงานหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในรายงานผลการปฏิบัติงานของเดือน กรกฎาคม ที่ข้าพเจ้าและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วม อย่างละเอียด ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 20  มิถุนายน 2564 คณะทำงานกลุ่ม HS01 – ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และอาจารย์ร่วมลงพื้นที่จัดทำสบู่ก้อนฆ่าเชื้อไว้สำหรับทำความสะอาดร่างกาย ณ ศาลาประชาคมหมู่ 1 ตำบลหนองกง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยส่วนผสมมีดังต่อไปนี้ 1. กลีเซอรีนก้อน, เบสสบู่,  2. กลีเซอรีนเหลว, 3. เดทตอล, 4. น้ำหอม, 5.สีผสมอาหาร(ใส่จนได้สีตามต้องการ) โดยมีขั้นตอนในการทำดังต่อไปนี้  1. นำกลีเซอรีนก้อนละลายบนเตาหม้อต้มน้ำ ใช้วิธีเหมือนการตุ๋น จนละลายทั้งหมด, 2. ใส่กลีเซอรีนเหลว เดทตอล น้ำหอม และสีผสมอาหาร กวนจนเป็นเนื้อเดียวกัน, 3. หลังจากนั้นตัดใส่แม่พิมพ์ที่เตรียมไว้, 4. ผ่านไปประมาณ 15-20 นาที สบู่แข็งตัว สามารถแกะออกจากพิมพ์และแพคใส่ซองหรือกล่องเป็นอันเสร็จ เวลา 13:00 น. ได้อบรบการรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19 เวลา 15:00 น. กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ได้นำสบู่ก้อน และสบู่เหลวฆ่าเชื้อไปแจกจ่ายให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6, 7, 8, 9, 10, 11 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป 

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม  2564 กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ตำบลหนองกง ร่วมทำสบู่เหลวฆ่าเชื้อ ณ ศาลาประชาคมหมู่ 2 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยส่วนผสมมีดังต่อไปนี้ 1. หัวเชื้อสบู่เหลว,   2. หัวเชื้อ N8000,  3. ผงฟอง,  4. ผงข้น,  5. สารกันบูด,  6. น้ำหอม,  7. Cocamide DEA (K.D),  8. เดทตอล,  9. น้ำสะอาด,  10. สีผสมอาหาร(ใส่จนได้สีตามต้องการ) โดยมีขั้นตอนในการทำดังต่อไปนี้ 1. นำผงฟองแช่น้ำละลายทิ้งไว้จนเป็นน้ำใสๆ และนำผงข้นแช่น้ำ กวนให้ละลายทิ้งไว้จนเป็นน้ำใส ๆ เช่นกัน,  2. จากนั้นนำหัวเชื้อ ข้อ 1, 2 และผงฟองที่ละลายน้ำไว้แล้ว เทผสมกัน  ใช้ไม้กวนไปในทางเดียวกันจนละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน,  3. หลักจากนั้นค่อยๆใส่น้ำทีละ 2 กิโลกรัม ใส่ไปกวนไปเรื่อย ๆ จนครบ,  4. เมื่อทุกอย่างละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วใส่ K.D.  และผงข้นที่ละลายน้ำไว้ และกวนให้เข้ากันอีก 5 นาที จนทุกอย่างละลายเข้าหากัน,  5. เติมสี กลิ่น และสารกันบูด เป็นอันเสร็จขั้นตอน บรรจุลงภาชนะที่เตรียมไว้

เมื่อวันที่ 8 และ 9  กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลหมู่ที่ 8 บ้านบุตาเวสน์ โดยมีแบบสำรวจข้อมูลจำนวน 4 ชุด คือ แบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย, แบบสำรวจสำหรับตลาด,  แบบสำรวจสำหรับศาสนสถาน และแบบสำรวจสำหรับโรงเรียน  โดยแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่นั้นแบ่งออกเป็นเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม    

    การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าในเดือน กรกฎาคม ที่ผ่านนั้นข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกง ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ งานที่ได้รับมอบหมายในเดือน กรกฎาคม ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ อาจเกิดข้อผิดพลาดไปไม่มากก็น้อยข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติพร้อมที่จะน้อมรับข้อตำหนิ และข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน จะนำข้อตำหนิ ข้อบกพร่องมาพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมทำสบู่แบบเหลว และแบบก้อน เพื่อแจกจ่ายแก่ชาวบ้านตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์, ทำสบู่เหลวเพื่อแจกจ่ายชาวบ้านตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์, การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลจำนวน 4 ชุด คือ แบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย, แบบสำรวจสำหรับตลาด,  แบบสำรวจสำหรับศาสนสถาน และแบบสำรวจสำหรับโรงเรียน ได้อย่างครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

  

อื่นๆ

เมนู