ข้าพเจ้า นางสายพิน ลือวรรณ ประเภทประชาชน ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในการทำสบู่เหลวและสบู่ก้อนฆ่าเชื้อและได้อบรมเกี่ยวกับการการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค Covid-19 ที่ศาลาหมู่ที่1 บหนองกง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และเก็บข้อมูลในระบบ U2T เดือนกรกฎาคม 2564 ในพื้นที่ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมเรียนรู้วิธีการทำสบู่เหลวและสบู่ก้อนมีการแบ่งงานกันทำทั้งสบู่เหลวและสบู่ก้อนซึ่งสูตรในการทำสบู่เหลวฆ่าเชื้อจะมีวัตถุดิบดังต่อไปนี้
– หัวเชื้อสบู่เหลวแบบใส 1 กิโลกรัม
– หัวเชื้อ N800 1 กิโลกรัม
– ผงฟอง 1 ขีด
– ผงข้น 1 ขีด
– สารกันบูด 4 ขด
– น้ำหอม 15 ซีซี
– K.D 30 ซีซี
– เดทตอล 2-3 ฝา
– น้ำสะอาด 8 กิโลกรัม
– สีผสมอาหาร (ใส่จนได้สีตามที่ต้องการ)

วิธีและขั้นตอนในการทำมีดังนี้โดยนำผงฟองแช่น้ำละลายทิ้งไว้จนเป็นน้ำใสๆและนำผงข้นแช่น้ำควรให้ละลายทิ้งไว้จนเป็นน้ำใสๆเช่นกันจากนั้นนำหัวเชื้อสบู่เหลวและหัวเชื้อ N800 กับผงฟองที่ละลายน้ำไว้แล้วนำมาเทผสมกันใช้ไม้พายกวนไปในทางเดียวกันจนละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกันหลังจากนั้นค่อยๆใส่น้ำทีละ 2 กิโลกรัม ขณะใส่ไปก็กวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ 8 กิโลกรัม เมื่อทุกอย่างละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วให้ใส่ K.D และผงข้นที่ละลายน้ำไว้และกวนให้เข้ากันอีก 5 นาที เมื่อทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วจากนั้นเติมสีกลิ่นและสารกันบูดเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนแล้วจึงบรรจุลงภาชนะที่เตรียมไว้ก็จะได้ประมาณ 50 ขวดพร้อมทั้งติดสติ๊กเกอร์ของ U2T พร้อมทั้งนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในชุมชน

 

เมื่อจากเสร็จจากการทำสบู่เหลว ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลองมาทำสูตรสบู่ก้อนฆ่าเชื้อต่อจากการทำสบู่เหลว
โดยมีวัตถุดิบในการสบู่ก้อนฆ่าเชื้อต่อดังนี้
– กลีเซอรีนก้อน
– กลีเซอรีนเหลว
– เดทตอล
– น้ำหอม
– สีผสมอาหาร

มีวิธีการทำโดยนำเอากลีเซอรีนก้อนไปทำละลายบนเตาหม้อต้มน้ำใช้วิธีเหมือนการตุ๋นจนละลายทั้งหมดแล้วใส่ กลีเซอรีนเหลว เดทตอล น้ำหอมและสีผสมอาหารกวนจนเป็นเนื้อเดียวกันหลังจากนั้นตักใส่แม่พิมพ์ที่เตรียมไว้ผ่านไปประมาณ 15-20 นาทีสบู่ก็จะแข็งตัวสามารถแกะออกจากพิมพ์ได้แล้วจึงนำมาบรรจุใส่ซองติดสติ๊กเกอร์ของ U2Tเป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมทั้งนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนตำบลหนองกงข้าพเจ้ากลุ่มประชาชนได้รับผิดชอบสำรวจหมู่ที่ 3, 4, 5, 6 และในพื้นที่ตำบลหนองกงซึ่งทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี


ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 โดยมีวิทยากรมาจากโรงพยาบาลห้วยราช มาให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนซิโนแวคและแอสตราเซเนกา ว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร เช่น ก่อนฉีดวัคซีนจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ดื่มกาแฟ และ หลังจากฉีดวัคซีนแล้วจะต้องสังเกตอาการอย่างน้อย 30 นาทีเมื่อปกติแล้วจึงกลับบ้านได้หลังจากกลับมาบ้านแล้วต้องสังเกตอาการตัวเองอีก 3-4 วันว่ามีความผิดปกติหรือไม่ ต่อจากนั้นวิทยากรยังได้สอนวิธีการล้างมือให้สะอาดโดยมี 7ขั้นตอนสู้สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันและต่อมาอาจารย์ประจำหลักสูตรให้เก็บข้อมูลในพื้นที่ตำบลหนองกง เพิ่มเติมคือแบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัยสำรวจตลาดในชุมชนสำรวจ ศาสนสถานในชุมชนสำรวจโรงเรียนในชุมชน ข้าพเจ้ากลุ่มประชาชนได้รับผิดชอบสำรวจหมู่ที่ 3, 4, 5, 6 และในพื้นที่ตำบลหนองกงซึ่งทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี

จากการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าและสมาชิกกกลุ่มประชาชน ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของอาจารย์ประจำหลักสูตร (HS01) เช่น การทำสบู่เหลวและสบู่ก้อนรวมถึงการเข้าร่วมอบรมเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 และได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ประจำหลักสูตรในเดือน กรกฎาคม 2564 ในการลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย ตลาด ศาสนาสถาน และโรงเรียน ในพื้นที่ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งงานได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนื่องจากในกลุ่มมีความสามัคคีและแต่ละคนทำรับผิดชอบหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดีไม่ขาดตกบกพร่อง

อื่นๆ

เมนู