ข้าพเจ้านางสาวเสาวรีย์ เหวารัมย์ ประเภทบัณทิต ตำบลหนองกง หลักสูตร: การส่งเสริมและพัฒนาปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01 ได้ลงพื้นที่และปฏิบัติงานสรุปงานประจำเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมและได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแบบสอบถามเรื่องปุ๋ยชีวภาพและอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 และ 9 เมษายน 2564 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในวันที่ 7 เมษายน 2564 และ 9 เมษายน 2564 ได้ลงพื้นที่และปฏิบัติงานสรุปงานประจำเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมและได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแบบสอบถามเรื่องปุ๋ยชีวภาพในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาลัยสู่ตำบล ในเขตตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ได้มีการสรุปงานประจำเดือนกุมภาพันธ์และเดือนเดือนมีนาคม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ของ 2 ตำบลได้แก่ ตำบลหนองกงและตำบลหนองยายพิมพ์ ในแต่ละกลุ่มแต่ละตำบลก็ได้ทำพาวเวอร์พอยต์ของกลุ่มตนเองมานำเสนองานในวันนั้น ได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่เป็นจุดเด่นของแต่ละหมู่บ้าน,ความต้องการของแต่ละหมู่บ้าน,ปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน,สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงานและปัญหาอุปสรรคในการทำงานของแต่ละหกลุ่มของแต่ละหมู่บ้าน

ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแบบสอบถามเรื่องปุ๋ยชีวภาพ ก่อนที่จะมีการลงเก็บข้อมูลได้เข้าไปหาผู้ใหญ่บ้านก่อนการลงพื้นที่ แต่ผู้ใหญ่บ้านยังไม่อยากให้มีการลงพื้นที่ในช่วงนี้เพราะมีความกังวลเกี่ยวกับโรคโควิด 19 เพราะในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีแต่ผู้สูงอายุที่อยู่บ้านในช่วงเวลาที่มีการลงพื้นที่จึงเกิดความกังวล ทำให้ในวันที่มีการลงพื้นที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้และในช่วงที่มีการลงพื้นที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ในเขตอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ได้มีการสรุปงานประจำเดือนกุมภาพันธ์และเดือนเดือนมีนาคม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ของ 2 ตำบลได้แก่ ตำบลหนองกงและตำบลหนองยายพิมพ์ ทุกกลุ่มก็ได้มีการรายงานครบทุกกลุ่มและในตอนท้ายของการรายงานอาจารย์ก็ได้คอมเม้นงานของทุกกลุ่ม และในวันที่ 9 เมษายน 2564 ได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแบบสอบถามเรื่องปุ๋ยชีวภาพ แต่ก็ได้มีการเก็บข้อมูลเพราะมีการระบาดของโรคโควิด 19 ในเขตอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

                     

อื่นๆ

เมนู