ข้าพเจ้านางสาวเสาวรีย์ เหวารัมย์ ประเภทบัณทิต ตำบลหนองกง หลักสูตร: การส่งเสริมและพัฒนาปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01 ได้มีการอบรมการทำสบู่ฆ่าเชื้อ และการทำสบู่เหลวฆ่าเชื้อเพิ่มเติม ณ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564 และ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในวันที่ 20 มิถุนายน 2564 และ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ได้มีการอบรมการทำสบู่ฆ่าเชื้อ และการทำสบู่เหลวฆ่าเชื้อเพิ่มเติม ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาลัยสู่ตำบล ในเขตตำบลหนอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ได้มีการอบรมการทำสบู่ฆ่าเชื้อ ณ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  การอบรมในครั้งนี้ได้สูตรการทำสบู่ 2 สูตร ได้แก่ สบู่ก้อนฆ่าเชื้อ และสบู่เหลวฆ่าเชื้อ 1. ส่วนผสมสบู่ก้อนฆ่าเชื้อ 1. กลีเซอรีนก้อน 1 กิโลกรัม 2. กลีเซอรีนเหลว  30 ซีซี 3. เดทตอล 1-2 ฝา 4. น้ำหอม 20 ซีซี 5. สีผสมอาหาร วิธีทำสบู่ก้อนฆ่าเชื้อ 1. นำกลีเซอรีนก้อนละลายบนเตาหม้อต้มน้ำ ใช้วิธีเหมือนการตุ๋นจนละลายให้หมด 2. ใส่กลีเซอรีนเหลว  เดทตอล น้ำหอม และสีผสมอาหาร กวนจนเป็นเนื้อเดียวกัน 3. หลังจากนั้นตักใส่แม่พิมพ์ที่เตรียมไว้ 4. ผ่านไปประมาณ 15-20 นาที สบู่แข็งตัวก็สามารถแกะออกจากพิมพ์และแพคใส่ซองหรือกล่อง เป็นอันเสร็จ 2. ส่วนผสมสบู่เหลวฆ่าเชื้อ 1. หัวเชื้อสบู่เหลว 1 กิโลกรัม 2. หัวเชื้อแชมพู N8000 1 กิโลกรัม 3. ผงฟอง 1 ขีด 4. ผงข้น 4 ขีด 5. สารกันบูด 15 ซีซี 6. น้ำหอม 30 ซีซี 7. สารเพิ่มความข้นหนืด (Cocamide DEA=KD) 1.5 ขีด 8. เดทตอล 2-3 ฝา 9. น้ำสะอาด 8 กิโลกรัม 10 สีผสมอาหาร วิธีทำสบู่เหลวฆ่าเชื้อ 1. นำผงฟองแช่น้ำละลายทิ้งไว้จนเป็นน้ำใส ๆ และนำผงข้นแช่น้ำ กวนให้ละลายทิ้งไว้จนเป็นน้ำใส ๆ เช่นกัน 2. จากนั้นนำหัวเชื้อใน ข้อ 1 ข้อ 2 และผงฟองที่ละลายไว้แล้วเทผสมกัน ใช้ไม้พายกวนไปในทางเดียวกันจนละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน 3. หลังจากนั้นให้เติมน้ำเรื่อย ๆ ในระหว่างการกวนจนครบ 8 กิโลกรัม 4. เมื่อกวนทุกอย่างละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วใส่สารเพิ่มความข้นหนืด และผงข้นที่ละลายน้ำไว้ และกวนให้เข้ากันอีก 5 นาที จนทุกอย่างละลายเข้ากัน 5. เติมสี กลิ่น และสารกันบูด กวนให้เข้ากัน เป็นอันเสร็จ บรรจุลงภาชนะที่เตรียมไว้ การอบรมในครั้งนี้ มีผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองกง ตำบลหนองยายพิมพ์ กลุ่มบัณฑิตได้รับผิดชอบการแจกสบู่จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 และหลังจากการทำสบู่เสร็จแล้วก็มีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19

ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 กลุ่มบัณฑิตได้ลงพื้นที่ทำสบู่เหลวฆ่าเชื้อเพิ่มเติม ณ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ครบตามจำนวนที่จะนำสบู่ก้อนฆ่าเชื้อและสบู่เหลวฆ่าเชื้อ ให้กับผู้ปฏิบัติงานนำสบู่ทั้ง 2 อย่าง ไปแจกให้ครบทุกหมู่บ้าน ใน 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองกง ตำบลหนองยายพิมพ์

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ได้มีการอบรมการทำสบู่ฆ่าเชื้อ ณ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  การอบรมในครั้งนี้ได้สูตรการทำสบู่ 2 สูตร ได้แก่ สบู่ก้อนฆ่าเชื้อ และสบู่เหลวฆ่าเชื้อ การอบรมในครั้งนี้ มีผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองกง ตำบลหนองยายพิมพ์ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 กลุ่มบัณฑิตได้ลงพื้นที่ทำสบู่เหลวฆ่าเชื้อเพิ่มเติม ณ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ งานก็สำเร็จตามที่อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมาย

 

         

                           

 

อื่นๆ

เมนู