ข้าพเจ้า นายสุวัฒน์ โตอร่ามรัตน์ กลุ่มประชาชน ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตร: การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด (HS01) ได้เข้าร่วมอบรมการทำสบู่เหลวฆ่าเชื้อและทำสบู่ก้อนฆ่าเชื้อห่างไกลจาก Covid-19 และเก็บข้อมูลในระบบมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) เดือนกรกฎาคม 2564 ในพื้นที่ตำบลหนองกง ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ข้าพเจ้าได้เข้าอบรมการทำสบู่เหลวฆ่าเชื้อและสบู่ก้อนฆ่าเชื้อ ณ ศาลาบ้านหนองกง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมกับสมาชิกตำบลหนองยายพิมพ์ได้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ด้วย การอบรมทำสบู่เหลวฆ่าเชื้อและสบู่ก้อนฆ่าเชื้อครั้งนี้ได้สูตรการทำสบู่ด้วยกัน 2 สูตร มีดังต่อไปนี้

สูตรทำสบู่เหลวฆ่าเชื้อ (สำหรับ 10 กก.)     

1.หัวเชื้อสบู่เหลว (แบบใส,แบบมุก) 1 กก.

2.หัวเชื้อ N8000 1 กก.

3.ผงซักฟอก 1ขีด

4.ผงข้น 4ขีด

5.สารกันบูด 15 ซีซี

6.น้ำหอม 30 ซีซี

7. K.D. (สารทำให้เหนียว) 1.5 ขีด

8.เคทตอล 2-3 ฝา

9.น้ำสะอาด 8 กก.

10.สีผสมอาหาร(ใส่จนได้สีตามต้องการ)                         

วิธีการทำสบู่เหลวฆ่าเชื้อ                                                                                                                                                   

1.นำผงซักฟองแช่น้ำละลายทิ้งไว้จนเป็นน้ำใสๆ และนำผงข้นแช่น้ำกวนให้ละลายทิ้งไว้จนเป็นน้ำใสๆเช่นกัน

2.จากนั้นนำหัวเชื้อและผงฟองที่ละลายไว้แล้ว เทผสมกันใช้ไม้พายกวนไปในทางเดียวกันจนละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน

3.หลังจากนั้นค่อยๆใส่น้ำทีละ 2 กิโลกรัม ใส่ไปกวนไปเรื่อยๆ จนครบ

4.เมื่อทุกอย่างละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วใส่ K.D. (สารทำให้เหนียว) และผงข้นที่ละลายน้ำไว้และกวนให้เข้ากันอีก 5 นาทีจนทุกอย่างละลายเข้ากัน

5.เติมสี กลิ่นและสารกันบูด เป็นอันเสร็จขั้นตอนบรรจุลงภาชนะที่เตรียมไว้

สูตรทำสบู่ก้อนฆ่าเชื้อ (สูตรนี้สามารถทำได้ 10-15 ก้อน ขี้นอยู่กับขนาดแม่พิมพ์ )                                                       

1.กลีเซอรีนก้อน,เบสสบู่  1 กก.

2.กลีเซอรีนเหลว 30 ซีซี

3.เดทตอล 1-2 ฝา

4.น้ำหอม 20 ซีซี

5. สีผสมอาหาร (ใส่จนได้สีตามที่ต้องการ)

วิธีการทำสบู่ก้อนฆ่าเชื้อ                                                                                                                                                     

1.นำกลีเซอรีนก้อนละลายบนเตาหม้อต้มน้ำ ใช้วิธีเหมือนการตุ๋น จนละลายทั้งหมด

2.ใส่กลีเซอรีนเหลว,เดทตอล,น้ำหอมและสีผสมอาหาร กวนจนเป็นเนื้อเดียวกัน

3.หลังจากนั้นตักใส่แม่พิมพ์ที่เตรียมไว้

4.ผ่านไปประมาณ 15-20 นาที สบู่แข็งตัวสามารถแกะออกจากแม่พิมพ์และใส่แพคใส่ซองหรือกล่อง เป็นอันเสร็จ

หลังจากอบรมการทำสบู่เหลวและสบู่ก้อนเสร็จ ข้าพเจ้าและสมาชิกกลุ่มประชาชน ตำบลหนองกง ได้ลงพื้นที่แจกสบู่เหลวและสบู่ก้อนตามที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบหมู่บ้าน ให้แก่ ผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่ ได้แก่ ม.2 บ้านโคกพัฒนา ม.3 บ้านหนองตาไก้ ม.4 บ้านหนองตาไก้น้อย และ ม.5 บ้านตาตึ๊ด

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ทาง Google Meet แจ้งงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทั้ง 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองกงและหนองยายพิมพ์ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตร ทางกลุ่มประชาชน ตำบลหนองกง ได้รับมอบหมายงานให้รับผิดชอบ ลงพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ ม.3 บ้านหนองตาไก้ ม.4 บ้านหนองตาไก้น้อย ม.5 บ้านตาตึ๊ด และ ม.6 บ้านโคกพลวง ทำแบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย แบบสำรวจที่ 2 สำหรับตลาด แบบสำรวจที่ 3 สำหรับศาสนาสถาน แบบสำรวจที่ 4 สำหรับโรงเรียน

การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าในเดือน กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าและสมาชิกกลุ่มประชาชน ตำบลหนองกง ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของอาจารย์ประจำหลักสูตร (HS01) และได้รับมอบหมายงานในการลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย แบบสำรวจที่ 2 สำหรับตลาด แบบสำรวจที่ 3 สำหรับศาสนาสถาน แบบสำรวจที่ 4 สำหรับโรงเรียน ในพื้นที่ ตำบลหนองกง ได้ครบถ้วนและสมบูรณ์แบบเป็นไปอย่างราบรื่น

 

 

อื่นๆ

เมนู