กระผม นาย ธวัชชัย จันราตรี  กลุ่มนักศึกษา ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

 

การเป็นผู้สังเกตที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนควรที่จะพึงมี  บทความนี้จัดทำขึ้นเนื่องด้วยผมได้เข้าร่วมการอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เเละ ได้ลงพื่นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมในวันที่ 10 มีนาคม 2564 เเละ 12 มีนาคม 2564 จนทำให้เห็นหลายสิ่งๆในชุมชนต.หนองกง มากมายซึ่งรายละเอียดถัดไปจะกล่าวในส่วนของเนื้อหาต่อไป

 

การอบรมในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นการอบรมในเรื่องการทำปุ๋ยชีวภาพโดยการทำเป็นน้ำหมัก ซึ่งวิทยากรผู้ให้ความรู้ในเรื่องนี้คือ นายประทวน ดำเสนา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1 โดยเเบ่งสูตรปุ๋ยจากน้ำหมักหลักๆได้ดังนี้  1.จุลินทรีย์สังเคราะห์เเสงเพื่อดินร่วนซุย 2.น้ำด่างขี้เถ้าไล่เเมลง  3.ฮอร์โมนไข่หรือนมเร่งดอกเร่งผล

    

นอกจากนั้นยังมีการสำรวจเเปลงผักของกลุ่มชาวบ้านตัวอย่างเเละกลุ่มสัมมาอาชีพ ในการส่งเสริมการปลูกผักเเละการทำปุ๋ยชีวภาพในชุมชน

      

การลงพื้นที่วันที่ 10 มีนาคม 2564 ผมเเละทีมงานกลุ่มนักศึกษาได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเเบบสอบถามข้อมูลระดับชุมชนเเละครัวเรือนเเละเเบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด19ในพื้นที่ หมู่ที่1บ้านหนองกงเเละ หมู่ที่2 บ้านตาตึ๊ด  สิ่งที่น่าสนใจจากการสำรวจในวันนี้คือ ได้ข้อมูลที่เป็นจุดน่าสังเกตคือ ความสามัคคีในชุมชน ชาวบ้านยังคงต่างคนต่างทำมาหากิน เเต่เมื่อมีกิจกรรมหมู่บ้านก็จะมีการเเบ่งฝ่ายของตนเองเพราะเกิดจากความขัดเเย้งในหมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ต้องได้รับการเเก้ไขเพื่อผลประโยชน์ของชุมชนในการร่วมกิจกรรมต่างๆให้ชุมชนพัฒนาได้ดียึ่งขึ้น

 

 

การลงพื้นที่วันที่ 12 มีนาคม 2564 วันนี้ผมเเละทีมงานกลุ่มนักศึกษาได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเเบบสอบถามข้อมูลระดับชุมชนเเละครัวเรือนเเละเเบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิดในพื้นที่ หมู่ที่2บ้านโคกพัฒนา จุดที่น่าสนใจวันนี้คือ ได้พบ นางสุภาพ สาระปัญญา จากการสำรวจข้อมูลได้ทำอาชีพ เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดขาย ถือได้ว่าเป้นอาชีพเสริมที่น่าสนใจอีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนได้ดีอีกด้วย

ผลสรุปจากการที่ได้อบรมในการทำปุ๋ยชีวภาพทำให้ผมได้รับความรู้มากมายอีกทั้งยังสามารถนำเอาความรู้นั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้ส่วนในเรื่องการลงพื้นที่นั้นจากที่ได้สำรวจมาทั้งเดือนกุมภาพันธ์ที่เเล้วเเละเดือนมีนาคมนี้ ส่วนใหญ่ ชาวบ้านในชุมชนจะมีปัญหาที่พบบ่อยคือ ความสามัคคีในชุมชน การขาดรายได้ในชุมชน ยาเสพติดในชุมชน การขาดศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่ชุมชนนั้นควรได้รับเเก้ไขอย่างยิ่งเพื่อพัฒนาให้ชุมชนมีความเข็มเเข็งสามัคคีกันมากขึ้น รวมไปถึงเรื่องการเจริญเติบโตในชุมชนอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู