ผู้เขียนบทความ

นายธวัชชัย  จันราตรี  ผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม นักศึกษา

        สิ่งที่ดีกว่าความรู้คือประสบการณ์ ในเดือนนี้ของข้าพเจ้าได้ทำงานหลากหลายรูปแบบมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจและเป็นการเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้แก่ตนเอง บทความของเดือนกรกฎาคมนี้ ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงการเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 20 มิถุนายน 2564 เรื่อง การทำสบู่เหลวและสบู่ก้อน การจัดทำวิดีโอHackathon ระหว่างวันที่18-20 มิถุนายน 2564 การลงพื้นที่ปฏิบัติงานในวันที่  10 กรกฎาคม 2564 ซึ่งรายละเอียดจะกล่าวในบทเนื้อหาต่อไป

        การเข้าร่วมกิจกรรมทำสบู่เหลวและสบู่ก้อนวันที่ 20 มิถุนายน 2564 นั้นเป็นการจัดอบรมในเรื่องการทำสบู่ไว้สำหรับในการล้างมือเพื่อป้องกันโรคCovid 19  ซึ่งเราจะได้เรียนรู้จากวิทยากรที่มาให้ความรู้ จากการที่ข้าพเจ้าได้ทำและสังเกตเห็นนั้น สบู่เหลวต้องใช้เวลาในการทำอย่างใจเย็นและช้ามากๆเพื่อให้ส่วนผสมที่เราทำเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน เราต้องกวนให้ช้าและให้นาน ถ้าเราทำเร็วสบู่เหลวจะเกิดฟองเยอะมาก ส่วนสบู่ก้อนนั้นการผสมส่วนผสมก็ปกติ จะยากตรงที่การนำส่วนผสมไปใส่เเม่พิมพ์ และรอการเเข็งตัวของสบู่อาจใช้แสงแดดช่วยเพื่อให้แข็งตัวได้เร็วขึ้น

ภาพตัวอย่างการเข้าร่วมกิจกรรมทำสบู่เหลวและสบู่ก้อน

 

วันที่ 18-20 มิถุนายน ข้าพเจ้า และตัวแทนกลุ่มนักศึกษา บัณฑิต ประชาชน ได้ร่วมกันจัดทำวิดีโอขึ้น ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของแต่ละตำบลในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งตำบลของข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในการทำผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพ จึงเกิดเป็นทีมD.D.F.ขึ้นจึงเป็นตัวเเทนจากตำบลหนองกง เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการHackathon

รูปภาพตัวอย่างการทำคลิปวิดีโอHackathon

ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเดือนนี้ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามเพิ่มเติมตามที่ข้าพเจ้าได้รับหมาย ได้แก่ โรงเรียน ตลาด วัด และที่พักอาศัย ในการลงพื้นที่นั้นก็ยังคงเป็นกลุ่มนักศึกษาของข้าพเจ้าเหมือนเดิม เพียงแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โรคCovid 19 การเก็บข้อมูลจึงเป็นการขอข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านแทนการลงพื้นที่เเต่ละบ้าน

รูปภาพตัวอย่างการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

        การปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคมนี้ เนื่องจากสถานการณ์โรคCovid 19 ระบาดรุนแรงมากขึ้นในประเทศไทย รวมถึงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นที่ปฏิบัติงานของข้าพเจ้าด้วย การปฏิบัติงานจึงค่อยข้างลำบาก การทำงานจึงมีการปรับแผนไปบ้างเล็กน้อย แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามถ้าเรามีความตั้งใจ ไม่ว่าสถานการณ์จะแย่ขนาดไหนเราก็จะผ่านมันไปได้ด้วยดี โดยเฉพาะถ้าเราร่วมมือร่วมใจกัน

อื่นๆ

เมนู