ข้าพเจ้านายทวีสิน สุขคุ้ม ประเภทกลุ่มนักศึกษา  ตำบลหนองกง  หลักสูตร:  การส่งเสริมและพัฒนาปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้า ได้ลงพื้นที่ร่วมกับคณะอาจารย์ และ ทีมผู้ปฏิบัติงาน ในการอบรมเรื่องการฉีดวัคซีน และ ทำสบู่ฆ่าเชื้อ รวมถึง การทำคลิปวิดิโอแข่งขัน ในโครงการ U2T HACKATHON 2021

  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 9:30 น. ข้าพเจ้า และ ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่าน ได้มีการลงพื้นที่ ณ ศาลาบ้านหนองกง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมอบรม เรื่องการรณรงค์การฉีดวัคซีน และ ทำสบู่ฆ่าเชื้อ เพื่อแจกจ่ายให้คนในชุมชน โดยการทำสบู่ฆ่าเชื้อนั้น มีขั้นตอน และ วิธีการทำดังนี้

วัตถุดิบ และ ส่วนผสมการทำสบู่เหลวฆ่าเชื้อ (สำหรับ 10 กิโลกรัม) มีดังนี้

1. หัวเชื้อสบู่เหลว (แบบใส หรือ แบบมุก) ปริมาณ 1 กิโลกรัม
2. หัวเชื้อ (N8000) ปริมาณ 1 กิโลกรัม
3. ผงข้น ปริมาณ 4 ขีด
4. ผงฟอก ปริมาณ 1 ขีด
5. เดทตอล ปริมาณ 2-3 ฝา
6. น้ำหอม ปริมาณ 30 ซีซี
7. สารกันบูด ปริมาณ 15 ซีซี
8. K.D. ปริมาณ 1.5 ขีด
9. น้ำสะอาด ปริมาณ 8 กิโลกรัม
10. สีผสมอาหาร (ใส่จำนวนใดก็ได้ ให้ได้สีตามที่ต้องการ)

วิธีทำ มีดังนี้ 

1. นำผงฟอก มาแช่น้ำให้ละลาย และ ทิ้งใว้จนกลายเป็นน้ำใส ๆ และนำผงข้นแช่น้ำ  กวนให้ผงข้นละลายเข้ากับน้ำ  ทิ้งใว้จนเป็นน้ำใส ๆ เช่นกัน
2. จากนั้นให้นำหัวเชื้อ N8000 และผงฟองที่ละลายน้ำใว้แล้ว เทผสมกัน จากนั้น ใช้ไม้พายกวนไปในทิศทางเดียวกันจนละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกัน
3. จากนั้น ให้นำน้ำสะอาด ใส่ลงไปทีละ 2 กิโลกรัม กวนไปในทิศทางเดียวกันเรื่อย ๆ ใส่น้ำทีละ 2 กิโลกรัมเรื่อย ๆ ให้ปริมาณน้ำที่ใส่ลงไป ครบ 8 กิโลกรัม
4. เมื่อทุกอย่างละลาย จนกลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว ให้นำ K.D. และผงข้นที่ละลายน้ำใว้ กวนให้เข้ากันอีกรอบ เป็นเวลา 5 นาที จนทุกอย่างละลายเข้ากัน
5. เติมสี , กลิ่น และ สารกันบูด  หลังจากนั้น ให้นำไปบรรจุใส่ในภาชนะที่เตรียมใว้ เป็นอันเสร็จขั้นตอน

วัตถุดิบ และ ส่วนผสมการทำสบู่ก้อน

1. กลีเซอรีนก้อน , เบสสบู่ ปริมาณ 1 กิโลกรัม
2. กลีเซอรีนเหลว ปริมาณ 30 ซีซี
3. เดทตอล ปริมาณ 1-2 ฝา
4. น้ำหอม ปริมาณ 20 ซีซี
5. สีผสมอาหาร (ใส่จำนวนใดก็ได้ ให้ได้สีตามที่ต้องการ)

วิธีทำ มีดังนี้

1. นำกลีเซอรีนก้อน ละลายบนเตาหม้อต้มน้ำ ใช้วิธีเหมือนการตุ๋น จนละลายทั้งหมด
2. ใส่กรีเซอรีนเหลว , น้ำหอม , เดทตอล และ สีผสมอาหาร กวนให้กลายเป็นเนื้อเดียวกัน
3. หลังจากนั้น ให้ตักใส่เเม่พิมพ์ที่เตรียมใว้
4. หลังจากนั้น จนกระทั่งเวลาผ่านไป ประมาณ 15-20 นาที เมื่อสบู่ได้แข็งตัวแล้ว ให้แกะออกจากแม่พิมพ์ และ นำไปแพ็คใส่ในซอง หรือ ในกล่อง เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

  เมื่อวันที่ 18-20 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้า และ ตัวแทนกลุ่มนักศึกษา  บัณฑิตจบใหม่ ประชาชน ได้เข้าร่วม เป็นตัวแทน ตำบลหนองกง ร่วมกันจัดสร้างวิดีโอขึ้นมา ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ของแต่ละตำบล ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งตำบลของข้าพเจ้า ได้รับมอบหมาย ในการทำผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพ โดยข้าพเจ้า และ ทีมของข้าพเจ้า ได้ร่วมกันประชุม และวางแผนคิดชื่อทีมขึ้น โดยมีชื่อทีมว่า D.D.F. หลังจากนั้น ข้าพเจ้า และ ทีมของข้าพเจ้า ได้แบ่งหน้าที่ต่าง ๆ ให้สมาชิกในทีม ในการจัดทำวิดิโอ โดยสถานที่ถ่ายทำวิดิโอนั้น ได้ถ่ายทำวิดิโอ ณ บ้านหนองกง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งทีมของข้าพเจ้า ได้เป็นตัวแทนของ ตำบลหนองกง ซึ่งได้เข้าร่วมการแข่งขัน ในโครงการ U2T Hackathon 2021

  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้า และ ทีมผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนักศึกษาทุกคน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตามที่ได้รับมอบหมาย ในพื้นที่ของบ้านหนองกง หมู่ที่ 1 และ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่2  ซึ่งได้เก็บข้อมูลในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ที่พักอาศัย
2. ศาสนสถาน
3. โรงเรียน
4. ตลาด
เนื่องด้วยจากสถานการณ์โรค Covid-19 ระบาดหนักในช่วงเวลานี้ การลงพื้นที่ของข้าพเจ้า และ ทีมงานผู้ปฎิบัติงานนักศึกษาทุกคน ค่อนข้างมีอุปสรรคในการทำงาน แต่ข้าพเจ้า จะปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เต็มที่

  สรุปผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้ ข้าพเจ้า ได้เข้าร่วมอบรมการทำสบู่ฆ่าเชื้อ , การรณรงค์การฉีดวัคซีน , การจัดทำวิดิโอ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ในโครงการ U2T Hackathon 2021 รวมถึงการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งในการปฏิบัติงานในเดือนนี้ ทำให้ข้าพเจ้า ได้พัฒนาความคิด ในการปฏิบัติงานในทุก ๆ ด้าน ได้มองเห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน และ จะนำมาแก้ไขพัฒนาชุมชน สืบต่อไป

 

 

 

อื่นๆ

เมนู