ผู้เขียนบทความ

นาย ธวัชชัย  จันราตรี  ผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม นักศึกษา

          ชีวิตควรเป็นอะไรที่ง่ายๆไม่ซับซ้อน ถ้ามันซับซ้อนหรือยากแสดงว่าเราใช้ชีวิตผิด นี่เป็นคำพูดของคุณโจน จันได ผู้ออกแบบชีวิตให้เป็นเรื่องง่าย ซึ่งทำให้ข้าพเจ้านั้นได้คิดกับตัวเองว่าไม่ว่าเราจะทำงานหรือเรียนก็ตามคำพูดนี้สามารถนำไปปรับใช้ได้เสมอในชีวิตของคนเรา บทความของเดือนพฤษภาคมนี้ ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงการประชุมอบรบในวันที่ 29 เมษายน 2564 เรื่อง การทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด การทอดผ้าป่า-การประชุมปาฐกถาชุมชุนออนไลน์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ซึ่งรายละเอียดจะกล่าวในบทเนื้อหาต่อไป

การประชุมอบรมในวันที่ 29 เมษายน 2564นั้นเป็นการประชุมในเรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดโดยได้รับความรู้จากผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลหนองยายพิมพ์ คือ นางฉะไมพร แผ้วพลสง โดยการบรรยายให้ความรู้นั้นเน้นไปที่ส่วนผสมหลักในการทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดและบรรยายภาพรวมในการทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเป็นหลัก

ภาพตัวอย่างการประชุมงานในวันที่ 29 เมษายน 2564

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมชมถ่ายทอดสดการทอดผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ การทอดผ้าป่านั้นได้จัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้หนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนในการปาฐกถาชุมชนออนไลน์ชุมชนออนไลน์นั้นได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร และคุณโจน จันได ทั้งสองท่านได้มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง กสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในยุค World disruptionและกสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชาทางเลือกและทางรอดในโลก World disruption 

รูปภาพตัวอย่างการปาฐกถาชุมชนออนไลน์

     

ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเดือนนี้ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามเพิ่มเติมตามที่ข้าพเจ้าได้รับหมาย ได้แก่ ที่พักและโรงแรม อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่น

รูปภาพตัวอย่างที่พักและโรงแรม

รูปภาพ สามแสนโฮมสเตย์

รูปภาพตัวอย่างอาหารประจำถิ่น

       

รูปภาพขนมไข่เต่าและโดนัท

รูปภาพตัวอย่างแหล่งน้ำในท้องถิ่น

รูปภาพ สระน้ำในหมู่บ้านหนองกง

รูปภาพ สระน้ำหน้าอบต.หนองกง

การปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคมนี้เนื่องจากสถานการณ์โรค covid 19 ระบาดมากขึ้นในประเทศไทยรวมถึงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นที่ปฏิบัติงานด้วย การปฏิบัติงานจึงต้องมีการปรับแผนไปบ้างเล็กน้อยจึงทำให้งานที่มีทั้งในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่อาจเกิดความล่าช้า ความยากลำบากในการปฏิบัติงานไปบ้าง เเต่สุดท้ายในดำเนินงานต่างๆก็สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยการร่วมมือร่วมใจกันจากทุกภาคส่วน

 

 

อื่นๆ

เมนู