ข้าพเจ้านางสาววรรณพร พรมอินทร์ ประเภทบัณฑิต ตำบลหนองกง หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01 มีการทำสบู่เหลวฆ่าเชื้อ สบู่ก้อนฆ่าเชื้อ และการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ณ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2564 มีการลงพื้นที่ทำสบู่เหลวฆ่าเชื้อ สบู่ก้อนฆ่าเชื้อ และอบรมการฉีดวัคซีน ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในช่วงเช้ามีการทำสบู่เหลวฆ่าเชื้อและสบู่ก้อนฆ่าเชื้อ มีขั้นตอนวิธีทำสบู่เหลวฆ่าเชื้อและสบู่ก้อนฆ่าเชื้อดังนี้ วิธีทำสบู่เหลวฆ่าเชื้อ 1. นำผงฟองแช่น้ำละลายทิ้งไว้จนเป็นน้ำใสๆ และนำผงข้นแช่น้ำกวนให้ละลายทิ้งไว้จนเป็นน้ำใสๆเช่นกัน 2. จากนั้นนำหัวเชื้อและผงฟองที่ละลายไว้แล้วเทผสมกัน ใช้ไม้พายกวนไปในทางเดียวกันจนละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน 3. หลังจากนั้นค่อยๆ ใส่น้ำทีละ 2 กิโลกรัม ใส่ไปกวนไปเรื่อยๆ จนครบ 4. เมื่อทุกอย่างละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วใส่สารเพิ่มความเข้มข้น และผงข้นที่ละลายน้ำไว้และกวนให้เข้ากันอีก 5 นาที จนทุกอย่างละลายเข้ากัน 5. เติมสี กลิ่น และสารกันบูด (KD) เป็นอันเสร็จขั้นตอนบรรจุลงภาชนะที่เตรียมไว้ วิธีทำสบู่ก้อนฆ่าเชื้อ 1. นำกลีเซอรีนก้อนละลายบนเตาหม้อต้มน้ำใช้วิธีเหมือนการตุ๋น จนละลายทั้งหมด 2. ใส่กลีเซอรีนเหลว เดทตอล น้ำหอม และสีผสมอาหาร กวนจนเป็นเนื้อเดียวกัน 3. หลังจากนั้นตักใส่แม่พิมพ์ที่เตรียมไว้ 4. ผ่านไปประมาณ 15-20 นาที  สบู่แข็งตัวสามารถแกะออกจากแม่พิมพ์และใส่แพคใส่ซองหรือกล่อง เป็นอันเสร็จ

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2564 นำสบู่เหลวฆ่าเชื้อและสบู่ก้อนฆ่าเชื้อแจกให้กับผู้นำชุมชนในตำบลหนองกง เพื่อให้ผู้นำชุมชนนำไปแจกให้กับลูกบ้านต่อไป

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 มีการประชุมออนไลน์ชี้แจงงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทั้ง 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองกง และหนองยายพิมพ์ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในวันที่ 8-14 กรกฎาคม 2564 มีการลงพื้นที่ทำสบู่เหลวฆ่าเชื้อเพิ่ม และลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจ 4 ชุด โดยกลุ่มบัณฑิตได้รับผิดชอบทั้งหมด 5 หมู่ ดังนี้ หมู่ที่ 7, 8, 9, 10, และหมู่ที่ 11 แบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย, แบบสำรวจที่ 2 สำหรับตลาด, แบบสำรวจที่ 3 สำหรับศาสนาสถาน, แบบสำรวจที่ 4 สำหรับโรงเรียน

 

อื่นๆ

เมนู