ข้าพเจ้านางสาววราภรณ์ สาระปัญญา   ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลหนองกง   อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. กลุ่มบัณฑิตและทีมงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลหนองกง และทีมงานของตำบลหนองยายพิมพ์ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการ U2T COVID WEEK เพื่อทำสบู่เหลว และสบู่ก้อน ณ ศาลาประชาคม หมู่1บ้านหนองกง  ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. กลุ่มบัณฑิตและทีมงาน ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการ U2T COVID WEEK เพื่อทำสบู่เหลว และสบู่ก้อน โดยมีผู้เชี่ยวชาญในการทำสบู่ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ศาลาประชาคม หมู่1บ้านหนองกง  ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์และแจกให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหนอง

โดยการทำสบู่เหลวฆ่าเชื้อ (สำหรับ 10 ก.ก) มีสูตรดังนี้

 1. หัวเชื้อสบู่เหลว (แบบใส,แบบมุก) 1 ก.ก
 2. หัวเชื้อแชมพู N8000 1 ก.ก
 3. ผงฟอง 1 ขีด
 4. ผงข้น 4 ขีด
 5. สารกันบูด 15 ซีซี
 6. น้ำหอม 30 ซีซี
 7. ตัวทำข้น KD (Comperlan KD) 1.5 ขีด
 8. เดทตอล 2-3 ฝา
 9. น้ำสะอาด 8 ก.ก
 10. สีผสมอาหาร (ใส่จนได้สีตามที่ต้องการ)

วิธีการทำ

 1. นำผงฟองแช่น้ำละลายทิ้งไว้จนเป็นน้ำใสๆ และนำผงข้นแช่น้ำ กวนให้ละลายทิ้งไว้จนเป็นน้ำใสๆ เช่นกัน
 2. จากนั้นนำหัวเชื้อ ข้อ 1,2 และผงฟองที่ละลายน้ำไว้แล้ว เทผงผสมกัน ใช้ไม้พายกวนไปในทางเดียวกันจนละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
 3. หลังจากนั้นค่อยๆ ใส่น้ำทีละ 2 ก.ก ใส่ไปกวนไปเรื่อยๆ จนครบ
 4. เมื่อทุกอย่างละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วใส่ KD และผงข้นที่ละลายน้ำไว้ และกวนให้เข้ากันอีก 5 นาที จนทุกอย่างละลายเข้ากัน
 5. เติมสี กลิ่น และสารกันบูด เป็นอันเสร็จขั้นตอน บรรขุลงภาชนะที่เตรียมไว้

สูตรการทำสบู่ก้อนฆ่าเชื้อ

 1. กลีเซอรีนก้อน,เบสสบู่ 1 ก.ก
 2. กลีเซอรีนเหลว 30 ซีซี
 3. เดทตอล 1-2 ฝา
 4. น้ำหอม 20 ซีซี
 5. สีผสมอาหาร (ใส่จนได้สีตามที่ต้องการ)

วิธีทำ

 1. นำกลีเซอรีนก้อนละลายบนเตาหม้อต้มนำ ใช้วิธีเหมือนการตุ๋น จนละลายทั้งหมด
 2. ใส่กลีเซอรีนเหลว เดทตอล น้ำหอม และสีผสมอาหาร กวนจนเป็นเนื้อเดียวกัน
 3. หลังจากนั้นตักใส่แม่พิมพ์ที่เตรียมไว้
 4. ผ่านไปประมาณ 15-20 นาที สบู่แข็งตัว สามารถแกะออกจากพิมพ์และแพคใส่ซองหรือกล่อง เป็นอันเสร็จ

 

และเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564เวลา 14.00 น. ข้าพเจ้าและกลุ่มบัณฑิตได้ลงพื้นที่ในตำบลหนองกง แจกสบู่เหลว และสบู่ก้อน ที่หมู่ 6 บ้านโคกพลวง หมู่ 7 บ้านโคกศรีพัฒนา หมู่ 8 บ้านบุตาเวสน์ หมู่ 9 บ้านโคกก้านเหลือง หมู่ 10 บ้านหนองพลวง และหมู่ 11 บ้านหนองบัว เป็นการรณรงค์ให้ชาวบ้านในพื้นที่ล้างมือบ่อยๆ เพื่อเป็นการชำระเชื้อโรคที่ชาวบ้านนั้นได้สัมผัสมา

 

 

ข้าพเจ้าและกลุ่มบัณฑิตจากที่ได้ลงพื้นที่นั้น ชาวบ้านในพื้นที่ให้ความร่วมมือและให้การตอบรับเป็นอย่างดี และรับฟังการแนะนำจากกลุ่มบัณฑิต กลุ่มบัณฑิตสามารถปฏิบัติงานได้ครบตามที่กลุ่มบัณฑิตได้รับมอบหมาย

อื่นๆ

เมนู