สวัสดีค่ะข้าพเจ้า นางสาวสิรภัทร ปักเขตานัง ประเภทนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานประจำตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ HS02หลักสูตร: โคกหนองนาโมเดล ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ และในการลงพื้นที่ปฎิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม ในวันที่ 28 เมษายน 2564 ข้าพเจ้าทีมงานและอาจารย์ประจำตำบลหนองโสนได้ประชุมออนไลน์วางแผนเกี่ยวกับการลงพื้นที่ปฎิบัติงานของเดือนพฤษภาคม และอาจารย์ได้แนะนำวิธีการใช้งานของแอปU2t เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานได้นำไปเก็บข้อมูลและกรอกลงในแอปเกี่ยวกับเกษตรกรในท้องถิ่น ร้านค้าสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งน้ำในชุมชนนั้นๆ และได้มีการนัดแนะบอกกล่าวแก่ผู้ปฎิบัติงานให้แบ่งกลุ่มกันเพื่อลงพื้นที่ไปดูโคกหนองนาโมเดลในตำบลหนองโสน ที่มีโคกหนองนาทั้งหมด10ที่ เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานได้ไปสำรวจและเก็บข้อมูลเพื่อมาลงในแอปu2tและเขียนลงในบทความ เมื่อประชุมเสร็จข้าพเจ้าก็ได้อบรมทักษะทั้ง4ด้านครบทั้งหมดและได้ส่งเกียรติบัตรให้อาจารย์ทางอีเมลให้แล้วเสร็จภายในวันที่30 เมษายน 64

และต่อมาในวันที่9 พฤษภาคม 64 ตัวข้าพเจ้าและทีมงานได้รับคำสั่งจากอาจารย์ประจำกลุ่มให้ผู้ปฎิบัติงานประเภทนักศึกษา ประชาชน และบัณฑิตกลุ่มละ3คนให้ลงพื้นที่เพื่อไปดูโคกหนองนาโมเดลและเก็บข้อมูลเพื่อเขียนรายงานในวันที่11 พฤษภาคม 64 และในวันที่11 พฤษภาคมตัวข้าพเจ้าและทีมงานได้ไปดูโคกหนองนาโมเดลของนายสว่าง อุดมดัน บ้านโสนน้อยพัฒนา หมู่12 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง ตั้งแต่เวลา09:00.-16:00. ได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือจากเจลแอลกอฮอล์จากอสม.ในหมู่บ้านก่อนลงพื้นที่ปฎิบัติงาน และนายสว่าง อุดมดันซึ่งเป็นเจ้าของโคกหนองนาโมเดลได้เป็นวิทยากรแนะนำเกี่ยวกับการทำโคกหนองนาซึ่งมีทั้งหมด3ไร่  แต่ที่นานายสว่างมีทั้งหมด9ไร่ ทำโคกหนองนา3ไร่และมีพื้นที่ว่างปลูกข้าวทำสวนปลูกมะนาว มะม่วง พริก มะละกอและทำบ่อเลี้ยงปลาภายในสวนอีก นายสว่างก็พาเดินสำรวจโคกหนองนามีสระใหญ่ๆอยู่2บ่อและคลองไส้ไก่ไว้มีประโยชน์เพื่อจะดูดซึมน้ำไว้เพื่อให้พื้นดินซึมน้ำจากคลองไส้ไก่ไว้เพื่อปลูกผัก และรอบๆทางเดินและพื้นที่ว่างรอบสระนายสว่างก็จะเอาไว้ปลูกผักปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม เช่นต้นมะพร้าว กล้วย ต้นประดู่ ยางนา ไม้พยุง ต้นชะอม มะม่วง ไม้เลื้อยคลานมีถั่วฟักทอง และคันนาทองคำก็จะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เพื่อเอามูลไว้เป็นอาหารปลา และนายสว่างก็จะปลูกไม้ยืนต้นพวกไม้พยุงไม้ประดู่เพื่อทำให้เป็นป่าเห็ดก็จะเกิดขึ้นเพื่อนำไปบริโภคและนายสว่างบอกอีกว่านำฟางมาห่มดินเพื่อให้เป็นจุลินทรีย์ของต้นไม้และข้าพเจ้าทีมงานได้เดินดูรอบๆสวนถ่ายรูปเพื่อกรอกลงในรายงานและกรอกในระบบแอปU2t และได้ร่วมกันรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันกับอาจารย์และประชาชนในหมู่บ้านบางส่วนที่ออกมาดูแล และผู้ปฎิบัติงานทุกคนก็ได้เดินทางกลับบ้าน

   และในวันที่12 พฤษภาคม 64 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมงานบุญผ้าป่าปาฐกถาชุมชนออนไลน์ และได้ท่านผู้ว่าจังหวัดบุรีรัมย์และนายอำเภอนางรอง และรองศาตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมาได้กล่าวเปิดงานบุญผ้าป่าในครั้งนี้ และได้ท่านดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธรหรือดร.ยักษ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มาบรรยายให้แก่ทุกคนได้ฟังในหัวข้อกสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนามั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อให้เราทุกคนร่วมแรงร่วมใจสามัคคีกันเพื่อพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9 เพื่อให้ทุกคนมีบรรทัดฐานในการเป็นอยู่อย่างพอเพียง ดร.ยักษ์พูด5ประเด็นหลักๆคือ

  1.กสิกรรมธรรมชาติ

  2.บนรากฐานแห่งความพอเพียง

  3.มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

  4.ภายใต้เวอดิอัพซั่น

  5.วิกฤตโรคระบาดโควิด-19

ในหลวงรัชกาลที่10ได้ตรัสว่าประเทศของเรามีวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่มากและท่านได้ตัดสินใจเอาพื้นที่ส่วนพระองค์ในวังของท่าน4ไร่ รอบๆอาคารทรงไทยซึ่งเป็นอาคารที่รัชกาลที่5ทรงรักมาก ปกติรัชกาลที่5ทรงทำไว้เพื่อรับแขกที่เป็นชาวบ้านเวลาที่ท่านชอบเสด็จประพาสต้น และรัชกาลที่10ท่านได้ฟื้นฟูทำนุบำรุงให้เหมือนเดิมแล้วให้ทำอารยเกษตรทำโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทรงเรียกโคกหนองนาว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ได้ใช้ประโยชน์สูงสุด ประหยัดสุด เพื่อเป็นศิลปะงามตาให้คนมาดูและอยากไปทำตาม จึงเรียกว่าอารยเกษตร

 และช่วงบ่ายก็ได้อาจารย์โจน จันไดเป็นวิทยากรอีกคน ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านดินผู้ก่อตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านสีฐาน ผู้ก่อตั้งพันพรรณศูนย์เรียนรู้เพื่อพึ่งพาตนเอง ได้มาพูดเกี่ยวกับกสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชาทางเลือกและทางรอดในโลกยุคไมโล่ดิคัปชั่น เกี่ยวกับประชาชนในประเทศที่เป็นวิกฤตแห่งความคิดมันทำให้เราสร้างความล่มสลายให้กับวิถีชีวิตของเราโดยไม่รู้สึกตัว ฉะนั้นถ้าเรายังมุ่งหน้าแบบนี้ต่อไปเราน่าจะอยู่บนโลกใบนี้ได้ไม่กี่ปีเพราะทุกอย่างกำลังจะหมดลงๆและสุขภาพคนเราก็จะทรุดโทรมลง เราถูกฝึกให้ทำมากคิดมากทำงานมากไม่มีเวลาคิดถึงตัวเองไม่มีเวลาตั้งคำถามว่าเราทำไปทำไมเราทำไปเพื่อใครโดยไม่นึกถึงสุขภาพของตัวเองและเกิดวิกฤตขึ้นมากมายฉะนั้นในสภาวะเช่นนี้สิ่งที่จะทำให้เราอยู่รอดได้ก็คือการกลับมาสู่การพึ่งตนเอง การพึ่งตนเองพระเจ้าอยู่หัวทรงเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมันหมายถึงการกลับมาสร้างรากของเราให้มั่นคงแข็งแรง รากของเราต้องคิดถึงอาหาร ที่อยู่อาศัย ข้าวของเครื่องใช้และยารักษาโรค แต่พวกเราต้องสู้เพื่อการมีชีวิตอยู่ พึ่งตัวเองและพึ่งพากันเองด้วยช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วย และเป็นการจบการทำบุญทอดผ้าป่าแต่เพียงเท่านี้

  และในวันที่14-15พฤษภาคมข้าพเจ้าได้ลงข้อมูลในระบบกรอกแบบฟอร์ม02,06และเขียนบทความรายงานการลงพื้นที่ปฎิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคมให้แล้วเสร็จเรียบร้อย

   สรุป

 รายงานประจำเดือนพฤษภาคม ในการลงพื้นที่และการทำงานในครั้งนี้ถึงแม้ข้าพเจ้าจะไม่ได้ทำงานกันอย่างเต็มที่เพราะโรคระบาดโควิด-19ระลอกใหม่ที่ยังรุนแรงและน่ากลัวจึงทำให้ต้องลงพื้นที่กันอย่างจำกัดจำนวนคน และข้าพเจ้าก็ดีใจที่ได้ลงไปดูการทำโคกหนองนาโมเดลด้วยตัวเองและได้ทำบุญทอดผ้าป่ากันแบบออนไลน์เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าและทีมงานทุกคนก็ต้องเฝ้าระวังและดูแลตัวเองป้องกันจากการแพร่ระบาดของโควิด-19กันต่อไป เมื่อโรคระบาดโควิด-19หมดลงจะได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานกันต่อไป

อื่นๆ

เมนู