1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง
  4. ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลระดับบุคคล และครัวเรือน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย HS02 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลระดับบุคคล และครัวเรือน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย HS02 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

สวัสดีค่ะข้าพเจ้า นางสาวสิรภัทร ปักเขตานัง กลุ่มนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร: โคกหนองนาHS02
และได้รับมอบหมายเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการสอบถามข้อมูลของประชาชนในตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ดิฉันดีใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการได้ลงพื้นที่สำรวจและสอบถามความเป็นอยู่ของประชาชน โดยวันแรกที่ไปลงพื้นที่คือวันที่13 กุมภาพันธ์ 64 ไปที่หมู่3 บ้านหนองม่วง ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง โดยที่อุปสรรคก็จะเป็นทางเข้าหมู่บ้านที่เป็นถนนลูกรังก็จะสัญจรไปมาลำบากหน่อยนะคะ ก็อยากจะให้ภาครัฐเข้าไปแก้ไขให้ชาวบ้านเขา เพื่อที่ประชาชนในหมู่บ้านจะได้สัญจรไปมาได้สะดวกสบายมากขึ้น และได้เข้าไปที่บ้านกำนัน นายบุญทัน ห้าวหาญ ซึ่งเป็นกำนันหมู่บ้าน และได้บอกกล่าวประสานงานว่ามาจากโครงการนี้จะเข้ามาสำรวจความเป็นอยู่ของประชาชนจึงขอรบกวนให้กำนันประกาศแจ้งให้ชาวบ้านทราบหน่อยว่าจะมีนักศึกษาเข้ามาสอบถามข้อมูลของประชาชน และออกเดินสำรวจแต่ละบ้านได้มา10หลังคาเรือน ประชาชนในหมู่บ้านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

และวันที่2 คือวันที่14 กุมภาพันธ์ 64 ดิฉันก็ได้ไปลงพื้นที่หมู่ที่8 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย ตำบลหนองโสน ทางเข้าหมู่บ้านก็เป็นถนนคอนกรีตสะดวกสบายในการเดินทาง และได้เข้าไปบ้านผู้ใหญ่บ้าน นายหนูนา เชื้อพรมมา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่8 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย และได้บอกกล่าวว่าจะมาสำรวจสอบถามข้อมูลประชาชน ซึ่งผู้ใหญ่บ้านก็ได้ประกาศบอกประชาชนให้อยู่บ้านเพราะจะมีนักศึกษาเข้ามาสอบถามข้อมูล ซึ่งดิฉันก็สอบถามผู้ใหญ่บ้านเป็นคนแรก ท่านก็ให้ข้อมูลและมีความต้องการอยากของบประมาณจากภาครัฐในการพัฒนาหมู่บ้าน และอยากให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้าไปให้ความรู้และจัดการระบบของมูลสัตว์เพื่อที่จะมาทำปุ๋ยอัดเม็ดไว้ใช้ในการทำเกษตรกรรมของคนในหมู่บ้าน และได้เดินสำรวจและสอบถามข้อมูลของคนในหมู่บ้านและได้รู้ว่าคนในหมู่บ้านนั้นมีการทอผ้าซิ่น เลี้ยงควายนม ทำเกษตรกรรม เก็บดอกไม้ส่งโรงงานเพื่อทำขนม และก็มีประชากรบางกลุ่มที่ว่างงานไม่มีที่ดินทำกิน ก็อยากจะให้มีที่ดินให้ประชากรกลุ่มนี้ได้เช่าทำมาหากินเพื่อเลี้ยงดูตนเองและคนในครอบครัว เพื่อพัฒนาชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้น หมู่ที่8นี้ ดิฉันก็สำรวจข้อมูลได้ครบ10หลังคาเรือน ทุกคนในหมู่บ้านน่ารักให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

สรุปแล้วทั้ง2หมู่บ้านที่ดิฉันได้ไปสำรวจสอบถามข้อมูลของประชากรแต่ละหมู่บ้านมาโดยรวมความเป็นอยู่ถือว่าดี มีอาชีพทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก ผู้นำหมู่บ้านและลูกบ้านก็ให้ความร่วมมือและน่ารักอบอุ่นดี ขอบคุณค่ะ

อื่นๆ

เมนู