ครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

นาย.พงศกร สุมงคล ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์หลักสูตร : HS02 เกษตรผสมผสานในรูปแบบโคกหนองนาโมเดล

ปฏิบัติงานพื้นที่ หมู่ ที่ 1 บ้าน โคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่ จัดกิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ได้ร่วมประสานงาน ร่วมมือ ประชาชน นักศึกษา บัณทิตจบใหม่ อาจารย์ และชาวบ้าน จัดตั้งศูนย์แหล่งการเรียน เศรษฐกิจพอเพียง งานและกิจกรรมจิดอาสา ยกเสาเอก

เสาโท และลงพื้นที่เทปูน  เป็นเวลาสามวัน

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. เตรียมจัดงาน ยกเสาเอก-เสาโท จัดเตรียมเต้นท์ โต๊ะ ของจัดงานและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อม

และขุดหลุมเพื่อเตรียมยกเสาเอก-เสาโท จัดงาน ในวันจันทร์ ที่22 มีนาคม 2564 หมู่ ที่ 1 บ้าน โคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่ จัดกิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

วันจันทร์ที่22 มีนาคม พ.ศ.2564 จัดงานทำพิธียกเสาเอก เสาโท ได้มีการนิมนต์พระมาทำพิธีจำนวน 9 รูปมาเจริญพระพุทธมนต์ได้รับเกียรติจาก ดร.อัครพนธ์  เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดพีธี มี ประธานฝ่ายสงฆ์ ประธานฝ่ายฆราวาส ประธานเสาเอก-เสาโท ดังนี

 ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูวิสุทธิ พัฒนาดิรมย์ เจ้าอาวาสวัดตะไก้พลวงและเจ้าคณะตำบลหนองกง

 ประธานฝ่ายฆราวาส นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ และนายอำเภอนางรอง

ประธานยกเสาเอก-เสาโท ดร.สนธยา โกรรณภูมิ รองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประธานยกเสาเอก-เสาโท นายวุฒินันท์ ประสงค์ทรัพย์ นายก อ.บ.ต.เย้ยประสาท

ก็มีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล เสร็จพีธียกเสาเอก-เสาโส  รับประทานอาหารร่วมกับชาวบ้านและคนที่มาในงานก็ช่วยกันเก็บเต็นท์ เก้าอี้ ล้างจาน ทำความสะอาด 

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2564 ได้มาลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เทปูน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และได้รวมมือและอาจารย์ นักศึกษา ประชาชน บัณทิตจบใหม่และชาวบ้าน 

เพื่อจะได้มีประโยชน์ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้ วีถีชิวีต เพื่อจะได้อยู่กินมีใช้ เพื่อให้เข้าไปศึกษาความเรียนรู้ เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม และก็เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน

และอนุรักษา สืบต่อไป

ในเดือนเมษายนนี้ ข้าพเจ้าได้อบรมออนไลน์ให้จบหลักสูตรตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการที่กำหนดไว้ในระบบโครงการ Thai Mooc เป็นการอบรมทักษะ 4 ด้านได้แก่ ด้านดิจิทัล  

อบรมทักษะด้านดิจิทัลผ่านแล้ว ยังเหลือ อีก3ด้าน  บ้างระบบก็ติดขัดเข้าไม่ได้บ้าง อย่างให้ช่วยปรับปรุงระบบ ยัง อบรม ทักษะ4ด้วน ครบในเดือนนี้แน่นอน

การอบรมทักษะ 4 ด้าน มีประโยชน์ การเรียนรู้เพิมเติม พัฒนาตัวเอง เรียนรู้ใหม่ๆๆ สามารถ ปรับมาเป็นอาชีพ ปรับมาใช่ชีวิตประจำวัน

ได้เพิมพูมทักษะขึ้นมา ได้มีทักษะที่หลาย มีผลต่อที่เราไปสมัคร งาน ถ้าเราได้ทักษะเพิ่มก็จะทำให้มีความสามารถมาขึ้น 

 

อื่นๆ

เมนู