ข้าพเจ้า นางสาวอำพร รัตนาธิวัด ประเภทประชาชน หลักสูตรโคกหนองนาโมเดล ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ประชุมออนไลน์กับผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ผ่าน Google meet ซึ่งได้ประชุมเกี่ยวกับ U2T Covid-19 week ก้าวต่อไปสู่ภัยโควิด เพราะช่วงนี้สถานการณ์โควิด 19 ยังคงน่าเป็นห่วงและมีอัตราการติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีการเสียชีวิตเพิ่มจากโควิดสายพันธุ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาจึงได้มีการรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดให้ลดการระบาดลง ซึ่งอาจารย์ได้แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม 3 step

กลุ่มที่ 1 บัณฑิตจบใหม่ step1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย ต้องทำความสะอาดพื้นที่ให้ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

กลุ่มที่ 2 นักศึกษา step2 safe zone เขตปลอดภัยห่างไกลโควิด การใช้พื้นที่ให้มีความปลอดภัยและสำรวจว่ามีพฤติกรรมแบบไหนที่มีความเสี่ยงและออกแบบเช่น ทำเป็นป้ายไวนิลเพื่อเผยแพร่มาตรการในการใช้สถานที่ต่างๆ ร่วมกันให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น

กลุ่มที่ 3 ประชาชน step3 จัดหาเครื่องมือให้เพียงพอและพร้อมกับสถานการณ์โควิด19 จัดหาอุปกรณ์ให้พอและพร้อมใช้งานเช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19

อีกอย่างคือการรณรงค์ให้ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนและเผยแพร่การปฏิบัติก่อนและหลังฉีดวัคซีนซึ่งกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว อยากให้ได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อจะได้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด19 เพราะการฉีดวัคซีนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่โดยได้นำอุปกรณ์จอบ เสียม เพื่อช่วยกันขุดหลุม เพื่อเตรียมพร้อมในการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ในโครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา การปฏิบัติงานในครั้งนี้มีชาวบ้านทั้งหมด 3 หนอง 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองโสน ตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกง โดยมีที่ทั้งหมด 20 ไร่ อยู่ด้านหลังของโรงเรียนหนองยายพิมพ์ สถานที่ปลูกต้นไม้จะมีลักษณะด้านทางทิศตะวันตกและทิศใต้จะมีการขุดคลองน้ำกักเก็บน้ำไว้รดต้นไม้ช่วงฝนไม่ตกลงมาการขุดหลุมจะเริ่มจากรถไถใหญ่เคลียร์พื้นที่ให้เรียบและพรวนดินตีดินให้ร่วนเพราะดินเดิมจะเเข็งเสร็จแล้วจะใช้เชือกปอฟางขึงเป็นแถวตรงและนำไม้ไผ่ที่ผ่าเป็นซีกปักลงไปบนดินให้ตรงทุกหลุมเว้นระยะห่างแต่ละหลุมประมาณ 4 เมตร จากนั้นขุดเรียงหน้ากระดาน 1 คน 1 หลุม โดยขุดตรงที่มีไม้ไผ่ปักไว้ให้ขุดคลุมให้ได้ 50*50 ซม.แล้วเอาดินออกจากหลุมใช้จอบพรวนดินกลางหลุมให้ร่วนเพราะเวลาปลูกต้นไม้ลงไปรากต้นไม้จะได้แทงรากง่ายการลงพื้นที่ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เห็นการร่วมแรงกายแรงใจและการผนึกกำลังให้งานได้ผ่านบรรลุเป้าหมายที่กำหนด จากนั้นรับประทานอาหารเสร็จแล้วแยกย้ายกัน

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้รับการรับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ซึ่งจัดทำขึ้นมาใช้การทำแอลกอฮอล์มีวิธีดังนี้ แอลกอฮอล์ 400 ml. (1:15)กลีเซอรีนบอเเร็ก 30 ml. (1 ขวด เท่ากับ 15 ml.)แอลกอฮอล์ 70%  การใช้แอลกอฮอล์ 70% นี้จะฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียออกฤทธิ์ได้ดีเมื่อมีระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อเริ่มแห้งออกฤทธิ์ต่ออีก 1-2 นาที่จึงเหมาะสมในการฆ่าเชื้อไม่ระเหยช้าหรือเร็วจนเกินไป ถ้าใช้แอกกอฮอล์100% จะทำให้ระเหยเร็วจนเกินไปถ้าใช้แอลกอฮอล์น้อยกว่า 50% ทำให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อน้อยกว่า70% กลีเซอรีนบอเเร็ก 2 ขวด 30 ml ทำให้ผิวหนังของเราชุ่มซื้นขึ้นให้เทกลีเเชอรีน 2 ขวด ลงไปในแอลกอฮอล์ 1 ขวด ปิดผาให้สนิทแล้วเขย่าให้เข้ากันจากนั้นเทแอลกอฮอล์ที่ผสมแล้วใส่ขวดสเปรย์ที่ได้จัดเตรียมไว้แล้วปิดฝาให้สนิทแล้วติดสติกเกอร์ U2T covid-19 week ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด-19 เสร็จแล้วข้าพเจ้าและทีมงานได้นำไปมอบให้แก่ชาวบ้านในตำบลหนองโสน วัด อบต.หนองโสน เพื่อป้องกันระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมโครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ การเสวนาในครั้งนี้ถ่ายทอดสดผ่านทาง husoc-bru chanel & ออนไลน์ทาง youtube เนื่องจากสถานการณ์โควิดกำลังระบาดจึงได้จัดให้มีผู้เข้าร่วมฟังเสวนาซึ่งเป็นตัวแทนในชุมชนต่างๆ ไม่เกิน 50 คน เวลา 09.00น. นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง โดยนายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง นายกอบต.หนองโสน กล่าวขอบคุณ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิธีกร อาจารย์ชมพู อิสริยาวัฒน์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ธิดารัตน์ คีมกระโทก รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เวลา 09.20-11.30น. เสวนาลั่นทุ่งสนั่นทั่ว 3 หนอง เรื่อง”ปลูกป่าสร้างคุณค่าสู้แผ่นดิน”ผู้ร่วมเสวนา พระครูวิสุทธ พัฒนาภิรมย เจ้าคณะตำบลหนองกง พ่อคำเดื่อง ภาษี ประธานเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ ดร.พิสมัย ประชานัน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง นายกอบต.หนองโสน นายเดช สวัสดิ์พูล กำนันตำบลหนองยายพิมพ์ นายณรงค์ฤทธิ์ เสนาสังข์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ อาจารย์ไพรัช ชื่นศรี เจ้าของศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ นายคำนึง เจริญศิริ เจ้าของสงวนป่าคืนถิ่น ปราชญ์หนุ่มแห่งบ้านตามา ดำเนินการเสวนาโดยคุณมนัญญา ม่วงสมสุข ผู้ประกาศข่าว สวท.บุรีรัมย์ เวลา 12.00น. รับประทานอาหารบริการตนเองเว้นระยะห่างทางสังคม เวลา 13.00น. นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง เป็นประธานพิธีปลูกต้นสักพื้นที่ในการปลูกต้นไม้แบ่งเป็น 9 โซน ดั้งนี้ 1.บ้านตาไก้น้อย 2.บ้านโนนศาลา 3.อบต.3หนอง+ปกครอง 4.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คณะสงฆ์+ปราชญ์ชาวบ้าน 5.บ้านโคกพลวง 6.บ้านหนองยายพิมพ์ 7.บ้านตาไก้ 8.บ้านหนองพลวง 9.นักเรียน+บุคลากรโรงเรียน ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 20 ไร่ อยู่ด้านหลังบ้านหนองยายพิมพ์ ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ช่วยการปลูกต้นไม้โดยมีพันธุ์ไม้หลายชนิดเช่น ต้นสัก ต้นกล้วย ต้นไผ่ ต้นประดู่ ต้นยางนาและอื่นๆอีกหลายชนิด การปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ช่วยให้เป็นร่มเงาทำให้เกิดความร่มรื่นพืชผลนำมารับประทานเป็นอาหารเป็นยารักษาโรคและต้นไม้ยังมีความสำคัญต่อระบบนิเวศจึงอยากให้ทุกคนตระหนักและคุณค่าจากการใช้ประโยชน์ของต้นไม้ในอนาคตของทุกๆคนในอีกระยะยาวและสิ่งสำคัญคือ ข้าพเจ้าได้เห็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันความพร้อมเพรียงกันจึงทำให้งานในวันนี้ได้สำเร็จและผ่านไปได้ด้วยดี

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลเพิ่มเติมลงในระบบ U2T ซึ่งมี 10 หัวข้อ

1.ผู้ที่ย้ายกับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด                                  6.เกษตรกรในท้องถิ่น

2.แหล่งท่องเที่ยว                                                                            7.พืชในท้องถิ่น

3.ที่พักโรงแรม                                                                                8.สัตว์ในท้องถิ่น

4.ร้านอาหารในท้องถิ่น                                                                  9.ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

5.อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น                                                         10.แหล่งน้ำในท้องถิ่น

จากการเก็บข้อมูลพบว่าเกษตรกรในท้องถิ่นจะปลูกข้าวเป็นส่วนใหญ่ พืชในท้องถิ่นก็จะมี มะละกอ มะนาว มะเขือเปราะ  พริก ส่วนสัตว์ในท้องถิ่นที่พบมากคือ กระบือ วัว ไก่พื้นบ้าน อาหารที่น่าสนใจส่วนมากจะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ ผัดกระเพรา ส้มตำเป็นต้น ข้าพเจ้ามีความปลื้มใจที่ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลด้านต่างๆให้ผ่านไปได้ด้วยดีขอบคุณค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู