ข้าพเจ้านางสาวอำพร  รัตนาธิวัด ประเภทประชาชน ตำบลหนองโสน หลักสูตรโคกหนองนา โมเดล ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ขอนำเสนอผลปฏิบัติงานในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 มีดังนี้

วันที่20 มีนาคม 2564 ทางอาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดร่วมผู้ปฏิบัติงานทุกท่านให้ไปรวมตัวกันที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกว่าน เวลา 09.30น. เพื่อเตรียมงานพิธียกเสาเอก-เสาโท ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนได้ช่วยกันปัดกวาดสถานที่ เตรียมกางเต้นท์ จัดเก้าอี้ให้เป็นระเบียบ เสร็จแล้วก็ไปช่วยกันขุดหลุดให้เสร็จเพื่อที่จะรอเอาเสาลงหลุมในวันงาน

วันจันทร์ที่22 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ได้ร่วมพิธียกเสาเอก-เสาโท ข้าพเจ้ามาถึงงานเวลา 07.30น. ต่างก็ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ เตรียมอาหารสำหรับถวายเพลพระและเเขกผู้มาร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

เวลา 09.00น. พร้อมกัน ณ บริเวณประกอบพิธียกเสาเอก-เสาโท

เวลา 09.19น.  เริ่มพิธีทางศาสนา

– ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูวิสุทธิ พัฒนาดิรมย์ เจ้าอาวาสวัดตะไก้พลวงและเจ้าคณะตำบลหนองกง

– ประธานฝ่ายฆราวาส นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ และนายอำเภอนางรอง

-ประธานยกเสาเอก-เสาโท ดร.สนธยา โกรรณภูมิ รองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

-ประธานยกเสาเอก-เสาโท นายวุฒินันท์ ประสงค์ทรัพย์ นายก อ.บ.ต.เย้ยประสาท

เวลา 10.00น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล

เวลา 12.00น. รับประทานอาหารร่วมกันเสร็จพิธีแล้วก็ช่วยกันเก็บเต็นท์ เก้าอี้ ล้างจาน ทำความสะอาดรอบๆบริเวณในงานให้เรียบร้อย

วันที่10 เมษายน 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกว่านเพื่อจัดเตรียมปรับพื้นดินให้เสมอจึงทำการเทปูน เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ที่จะเกิดประโยชน์ได้อีกมากมาย ข้าพเจ้าได้เห็นการรวมพลังกาย พลังสามัคคี การร่วมใจกันกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการ หลังจากเสร็จงานเทพื้นแล้ว อาจารย์ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมงานทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งต่อไป

ในเดือนเมษายนนี้ ข้าพเจ้าได้อบรมออนไลน์ให้จบหลักสูตรตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการที่กำหนดไว้ในระบบโครงการ Thai Mooc เป็นการอบรมทักษะ 4 ด้านได้แก่ ด้านดิจิทัล  ด้านภาษาอังกฤษ ด้านการเงิน และด้านสังคม อบรมให้ครบด้านละ 20 ชั่วโมง ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้มีความรู้ในสิ่งใหม่ๆเพื่อรับพัฒนาศักยภาพของตนเองและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ให้มากที่สุด

ภาพประกอบ

 

 

อื่นๆ

เมนู