ดิฉันนางสาว ปาจรีย์ นิโกรัมย์ บัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ  บูรณาการ [มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ]

กิจกรรมวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ได้เข้าอบรมการสร้างเพจ ณ วัดบ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ การอบรมครั้งนี้ ได้มีวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ ดร.วิษณุ ปัญญายงค์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และอาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เรื่องที่อบรมคือการสร้างเพจและยิงแอดโฆษณา        ก่อนที่จะสร้างเพจขายของออนใลน์จะต้องรู้ 6 ข้อ ดังนี้

1.รู้จักตนเอง เป้าหมายในการสร้างเพจ(ทำมาหากิน ทำมาค้าขาย)

2.กลุ่มลูกค้า เพศ อายุ อาชีพ

3.สินค้าที่จะขาย จำเป็น ไม่จำเป็น

4.Fan page

5.content รูป คลิป ข้อความ วิดีโอ

6.เงินทุน ในการซื้อโฆษณา

เพจที่สร้างชื่อเพจ ของดีที่หนองโสน ที่อำเภอนางรอง สิ่งที่วิทยากรได้สอนและให้เทคนิคมาในวันนี้ คือ การสรางเพจ การโพสต์ขายและเทคนิคการยิงแอดโฆษณา

< เทคนิค>คือ การขายให้ได้เยอะ ให้คนสนใจเยอะ การยิงแอดโฆษณาต้องคำนวณด้วยว่าคุ้มไหม ยิงยังไงให้ปัง คือการโพสต์ 3 โพสต์ ยิงแอดทั้ง 3 โพสต์ ราคาเดียวกัน เป้าหมายเดียวกัน แล้วเอามาเปรียบเทียบว่า โพสต์ไหนคนเข้าถึงมากที่สุด ถ้าเจอโพสต์นั้นให้ยิงแอดไปที่โพสต์นั้นโดยเฉพาะเลย คนคอมเม้นเยอะ คนแชร์เยอะก็จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น สินค้าที่จะเอาลงขายได้แก่ ข้าวเม่า ตะกร้าจักสานและผลผลิตจากโคกหนองนา

สินค้าที่ 1 ข้าวเม่า ได้แก่

1.ข้าวเม่าโปร

2.ข้าวเม่าแฟนซี

3.ข้าวเม่าคลุกเบญจรงค์

4.ข้าวเม่าคลุกโบราณ

5.ข้าวเม่าทอด

6.ข้าวเม่าลูกชิ้น

7.ข้าวเม่ากระยาสาท

8.ข้าวเม่าหมี่สมุนไพร

9.ข้าวเม่าซีเรียล

10.ข้าวเม่าตู่

11.ข้าวเม่ารางน้ำกระทิ

12.ข้าวเม่าคั่ว

สินค้าที่ 2 ตะกร้าจักสานแบบสานพลาสติก ได้แก่

1.ตะกร้า

2.กระเป๋า

สินค้าที่ 3 ผลผลิตจากโคกหนองนา

ปลูกพืชผักสวนครัวทั่วไป เลี้ยงปลา

กิจกรรมวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ประชุมเรื่องการเก็บข้อมูลไว้เพื่อลงเพจและเรื่องทำหลักสูตรระยะสั้น

การแบ่งหัวข้อการทำหลักสูตรระยะสั้น

1.นักศึกษา ทำเรื่องเป้าหมาย SDGs หลักสูตรระยะสั้นโคกหนองนาโมเดลเพื่อขจัด ความยากจน อย่างยั่งยืน ตรงกับเป้าหมาย SDGs ในข้อใด

2.ประชาชน ทำเรื่อง (จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ระบุจุดมุ่งหมายว่าจัดทำหลักสุตรเพื่ออะไร ทำให้เกิดผลการเรียนรู้อะไรกับผู้เรียน ทั้งนี้ต้องเขียนจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน สามารถวัดและประเมินผลได้)

3.บัณฑิตจบใหม่ ทำเรื่อง เนื้อหาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโคกหนองนา

1>แนวคิด ทำไมถึงต้องทำโคกหนองนา

2>จุดประสงค์การเรียนรู้

3>ขอบเขตเนื้อหา

4>ความรู้พื้นฐานโคกหนองนา

-การทำโคกหนองนาในตำบลหนองโสน

-การแบ่งสัดส่วนโคกหนองนาเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ โคกหนองนาหนองโสน โคก  ปลูกพืชอะไรบ้าง หนอง ทั้งสระและคลอง

การทำเพจและเก็บข้อมูล สิ่งที่ดิฉันได้รับมอบหมายให้ไปเก็บข้อมูลที่บ้านของคุณประไพพิมพ์ หรบรรพ์ ได่แก่ ข้าวเม่า ได้รู้ขั้นตอนและวิธีการทำ ข้าวเม่าทำได้ทั้งจากข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ข้าวอ่อน และข้าวแก่ แต่ส่วนใหญ่คนในชุมชนบ้านโคกว่านทำจากข้าวเหนียวแก่เพราะว่าเก็บรักษาได้นาน เพื่อจำหน่ายและหอมอร่อย เหนียวนุ่ม มีสารกาบา โดยการนำข้าวเหนียวที่เก็บไปตากให้แห้งที่สุดและนำไปล้างเพื่อคัดแยกข้าวที่ไม่สมบูรณ์ออกนำข้าวไปแช่น้ำเปล่าไว้ 24 ช.ม เสร็จแล้วนำมาล้างน้ำให้สะอาด เอาไปคั่วจนสุกจากนั้นนำไปตำและคัดแยกกากอีกรอบ คนในชุมชนจะนำข้าวเม่าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อีกหลายผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาของบรรพบุรุษสืบต่อไป

ดิฉันจะยกตัวอย่าง ข้าวเม่าที่คนส่วนใหญ่รับประทานกันบ่อยๆ

1.ข้าวเม่าทอด ของคุณอุทัยวรรณ แปรรัมย์ เป็นขนมพื้นบ้านที่ทำกินกันในครัวเรือน ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายและสืบทอดกันมาจนถึงรุ่นปัจจุบัน มีส่วนผสมของงาดำ งาขาว มีสารต้านอนุมูลอิสระ

2.ข้าวเม่าลูกชิ้น ของคุณจิตติมา บุญรอด ข้าวเม่าลูกชิ้นทอดพัฒนามาจาก ข้าวเม่าทอดที่ทางชุมชน หมู่บ้านโคกว่าน มีมาแล้วแต่เนื่องจากทางชุมชนได้รับเชิญให้ไปแสดงสินค้าที่งาน ลูกชิ้นยืนกินที่บุรีรัมย์ จึงมีความคิดที่จะทำข้าวเม่าทอด แต่เดิมให้คล้ายลูกชิ้น คือ ปั้นเป็นก้อนเล็กๆ แล้วเสียบไม้ จึงเรียกข้าวเม่าลูกชิ้นเอกลักษ์ที่โดดเด่นอีกอย่างของข้าวเม่าลูกชิ้น คือ การทานง่าย สะดวกและหลากหลายไส้ มีไส้กล้วย ไส้สัปรดและไส้มะพร้าวอ่อน

กิจกรรมวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ดิฉันได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเรื่องพืชที่บ้านบุคราม เก็บมาได้ 12  ชนิด ได้แก่ วาสนา ถุงเงินถุงทอง  ครีบปลาวาฬ สาคูด่าง ดาวเรือง ห่อเงินห่อทอง ช้างเผือกใบัว ใบเตยทอง ปราสาทนางฟ้า บอนสี แสงเงินแสงทอง หน้าวัว

ความหมายพืชแต่ละชนิด

1.วาสนา นอกจากจะทำให้สวยงามร่มรื่นและสามารถปลูกเป็นประดับในบ้านหรืออาคารได้แล้ว คนไทยโบราณยังเชื่อว่า หากปลูกต้นวาสนาไว้ในบ้านและดูแลอย่างดีจนต้นวาสนาออกดอก จะช่วยให้คนในครอบครัวนั้นได้รับโชคลาภและมีความเจริญรุ่งเรือง ดังนั้นต้นวาสนากลายเป็นต้นไม้มงคลที่หลายคนนิยมชมชอบและนำไปปลูกอีกด้วย https://home.kapook.com/view44422.html

2.ถุงเงินถุงทอง  เป็นต้นไม้มงคล เสริมโชคลาภ ช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้าย และเป็นไม้ฟอกอากาศ https://camping.huaipaicomtour.com/money-bag-tree/

3.ครีบปลาวาฬ เหมาะที่จะปลูกและประดับไว้ในบ้าน โดยเฉพาะในห้องนอนเพราะต้นครีบปลาวาฬจะคายออกซิเจนหรืออากาศดีให้เราได้ ในเวลากลางคืน  ซึ่งนอกจากใบที่มีความโดดเด่นแล้วสวยงามตามลักษณะพันธุ์ปกติแล้ว ต้นครีบปลาวาฬยังมีสายพันธุ์ครีบปลาวาฬด่าง ที่มีความสวยงามน่าสะสมและหามาประดับบ้าน https://www.komchadluek.net/kom-lifestyle/483674

4.สาคูด่าง ปลูกไว้ในบ้านเรือนเป็นสิริมงคล ป้องกันเสนียดจัญไรแก่ครอบครัวและผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน  เป็นว่านเสน่ห์มหานิยมทำให้ผู้คนสนใจ ทำมาค้าคล่อง สรรพคุณทางยา ใช้หัวต้มเป็นยาเพื่อแก้ร้อนใน รักษาเด็กที่เป็นอีสุกอีใส แก้เจ็บคอ https://www.nanagarden.com/product/347164

5.ดาวเรือง ดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งซึ่งตามความเชื่อของคนโบราณจะเชื่อกันว่า การปลูกไว้ในบ้านจะช่วยนำเงินทองเข้ามาให้ ช่วยหนุนนำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง เนื่องจากมีสีเหลืองทองนั่นเอง นอกจากนี้ ยังเป็นดอกไม้ที่แข็งแกร่ง ปลูกง่าย​ โตเร็ว และทนทาน จึงมีความหมายอันเป็นมงคลซึ่งหมายถึงความมั่นคง โดยมักสื่อความหมายถึงครอบครัวใหม่ หรือทางด้านความรักด้วยhttps://www.technologychaoban.com/thai-local-

6.ห่อเงินห่อทอง จะช่วยเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์และยังเก็บเงินเก็บทองไม่ให้รั่วไหลhttps://www.fri9thsep.com/2021/04/30/syngonium-godzilla-

7.ช้างเผือกใบบัว เป็นไม้ประดับที่มีใบสวยงาม และเป็น ต้นไม้มงคล ทีมีสีสันหลากหลาย แปลกตา https://www.mymongkol.com/uncategorized/tree-queen-leaves

8.ใบเตยทอง เป็นไม้มงคล ที่เรียกและกวักทรัพย์แก่ผู้ปลูกใน ธรรมชาติพบตามริมน้ำหรือบริเวณทั่วไปที่มีน้ำกร่อยแตกรากค้ำจุนที่โคนเหมาะ สำหรับปลูกเป็นไม้ริมตลิ่งเพราะรากค้ำยันจะช่วยป้องกันการพังทลายของดินได้ ดอก มีกลิ่นหอม แต่จะออกดอกเมื่อต้นโดเต็มที่เท่านั้น https://web.facebook.com/106463437669268/posts/122180386097573/?_rdc=1&_rdr

9.ปราสาทนางฟ้า เป็นพืชอวบน้ำที่ได้รับความนิยมในการปลูกเลี้ยงเพื่อประดับ ตกแต่ง บ้าน ห้อง หรือคอนโด เนื่องจากแคลตัสส่วนใหญ่ปลูกและเลี้ยงง่าย มีขนาดเล็กและลักษณะแปลกตาเป็นธรรมชาติให้ห้องน่าอยู่อาศัยมากขึ้น แคลตัสมีมากมายหลายสายพันธุ์ และหลายสีสันด้วยกัน http://www.premiumseedshop.com/category/616/

10.บอนสี ได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งไม้ประดับ หรือ Queen of The Tears Plant อีกทั้งยังมีดอกลักษณะคล้ายดอกหน้าวัว มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันว่า บอนสี เป็นต้นไม้มงคล หากบ้านใดนำไปปลูกก็จะช่วยนำความสุข-ความเจริญมาให้ https://home.kapook.com/view246875.html

11.แสงเงินแสงทอง ต้นแก้วกาญจนา มีความหมาย งดงามสว่างไสว สุกสว่างดุจดั่งทอง เป็นต้นไม้มงคลที่มีความเชื่อเรื่องความเจริญรุ่งเรือง เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ปลูก เป็นต้นไม้ที่มีความหมายดีมากๆ เลยนะครับ ออกดอกสีขาว (ดูคล้ายๆ ดอกหน้าวัว) เป็นต้นไม้ที่ดูแลรักษาง่ายเหมาะที่จะปลูกตกแต่งภายในบ้าน ชอบแดดอ่อนๆ หรือปลูกในร่ม สามารถปลูกในบ้าน ตั้งบนโต๊ะทำงานหรือในห้องรับแขก https://www.raktonmai.com/

12.หน้าวัว คนไทยถือว่าดอกหน้าวัวเป็นดอกไม้อัปมงคล  ใช้ในงานศพ  ไม่เหมาะที่จะมอบให้ในงานวันเกิด แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไป ดอกหน้าวัวกลายเป็นพืชเศรษฐกิจ  แต่ก็ควรจะหลีกเลี่ยงในการให้ในงานมงคล ดอกหน้าวัว แทนความหมายของการต้อนรับขับสู้ด้วยความยินดี ในโอกาสที่ถูกเชิญไปเป็นแขก ผู้คนก็มักนิยมนำดอกไม้ชนิดนี้ติดไม้ติดมือไปฝากเจ้าของบ้านด้วยนั่นเองhttps://th.wikipedia.org/wiki/

จากการปฎิบัติงานเดือนธันวาคม ผ่านไปได้ด้วยดี เหมือนเดือนที่ผ่านๆมา ผู้ปฎิบัติงานทุกคนสามัคคีกัน ช่วยเหลือกัน มีปัญหาอะไรก็ปรึกษาได้ทุกอย่าง และตลอดการปฎิบัติงานมา 2 เดือน 14 วัน ดิฉันได้ไปลงพื้นที่ หมู่บ้าน ของตำบลหนองโสน ได้เก็บข้อมูล ได้ความรู้ จากการปฎิบัติงานครั้งนี้ทำให้ดิฉันกล้าพูด กล้าเข้าหาผู้ใหญ่จากที่ไม่เคยกล้าเข้าหาเลย  ชาวบ้านเป็นกันเองมาก ใจดี ให้คำปรึกษาให้ความรู้ข้อมูล ดิฉันและเพื่อนๆผู้ปฎิบัติงานท่านอื่นได้สร้างเพจ ที่ชื่อว่าของดีที่่หนองโสน ที่อำเภอนางรอง เพื่อให้ชาวบ้านได้มีรายได้เพิ่มอีกทาง จากที่ดิฉันลงพื้นที่หลายๆครั้ง ดิฉันได้ เรียนรู้การพอเพียง การนำข้าวมาทำเป็นข้าวเม่าและอื่นๆ ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือกันมากในการปฎิบัติงานครั้งนี้ ขอบคุณอาจารย์ที่ได้ให้งาน และขอบคุณชาวบ้านและเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ที่ช่วยเหลือกันมาตลอด  ขอบคุณมากๆค่ะ

วิดีโอการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม

อื่นๆ

เมนู