สวัสดีค่ะข้าพเจ้า นางสาวสิรภัทร ปักเขตานัง ประเภทนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานประจำตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ HS02หลักสูตร: โคกหนองนาโมเดล ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ และในการลงพื้นที่ปฎิบัติงานประจำเดือนธันวาคม ในวันที่26 พฤศจิกายน 2564 ได้ลงพื้นที่ไปยังวัดบ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่ออบรมการทำเพจของตำบลหนองโสนเพื่อสร้างรายได้และอาชีพให้แก่คนในตำบลและเป็นแนวทางในการขยายธุรกิจและทำให้คนรู้และเข้าถึงตำบลหนองโสนได้อย่างกว้างขวางอีกทางหนึ่ง และได้วิทยากร2ท่านมาสอนให้ความรู้คำแนะนำในการสร้างเพจในครั้งนี้คือ ดร.วิษณุ ปัญญายงค์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และอาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการโดยเริ่มต้นจากตำบลหนองโสนมีอะไรดีมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่พอจะทำขายหรือออกโปรโมทได้บ้าง นั่นก็คือข้าวเม่าของดีประจำตำบลหนองโสนที่สร้างรายได้และอาชีพแก่คนในตำบล และยังมีผลิตภัณฑ์และสินค้ามากมายดังต่อไปนี้

 หนองโสนมีอะไรเด่น = ปุ๋ยขี้ไก่ขายเป็นถุงเป็นกระสอบอยู่ที่บ้านโคกสูง คนในชุมชนมีการเลี้ยงเป็ด –ทำข้าวเม่าที่หมู่1 –ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ –ตะกร้าจักสาน –ทอเสื่อหมู่8  –ขายพันธุ์ปลา  –กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ –กล้วยฉาบ  –ผ้าไหมหมู่7 กับบ้านหนองม่วง บ้านหนองโสน  –ผ้าฝ้ายหมู่8 –ผ้าขาวม้าหมู่5 –ไข่ไก่อยู่ที่หมู่4 กับหมู่10  –มะพร้าวเผาของบ้านโคกว่านบ้านบุคราม –ไก่บ้านมีทุกหมู่ –ดอกไม้ตากแห้งดาวเรืองหมู่4,หมู่6 –เพราะพันธุ์ไม้ –น้ำอ้อยบ้านโคกว่าน –บ้านบุครามน้ำตาลปึก –ปุ๋ยขี้ควายหมู่6  –และการขายไก่ขายไก่เป็นกิโลๆ70บาท  –ปุ๋ยถุงละ15 แล้วแต่ขนาด

-ด้านทำมาค้าขาย

*ข้าวเม่า 12รายการข้าวเม่าโปรโลละ100 ขายส่ง60 ขายดี  ข้าวเม่าแฟนชี100กรัม35บาท  ข้าวเม่าคลุกเบญจรงค์5สี กล่องละ35บาท 2ขีด ขายดี ข้าวเม่าโบราณ35บาท ข้าวเม่า ทอดชิ้นละ10บาท ข้าวเม่าลูกชิ้นทอดไส้ขนมกล้วย ไข่ ถั่วแดง 3ลูก 10บาท  ข้าวเม่ากระยาสารท200กรัม35บาท ขายดีสุด    ข้าวเม่าหมี่สมุนไพร100กรัม 35บาท ข้าวเม่าชีเรียล 35บาท ข้าวเม่าตรู 35บาทเหมือนข้าวเม่าคลุกข้าวเม่ารางน้ำกะทิ ส่วนมากทำเวลามีงานไม่ค่อยทำขายข้าวเม่าคั่ว100กรัม 35บาท ทำยากสุดคือชีเรียลกับกะยาสราท และช่วงอายุที่ซื้อ29-60 ปี

*ข้าวสารหอมมะลิ105 –ไรซ์เบอรรี่ข้าวเหนียวกข.6 –หอมเสงี่ยมเล้าแตกข้าวเหนียวดำ

และหลังจากนั้นอาจารย์ก็สอนวิธีการสร้างเพจโดยเริ่มจากการถ่ายรูปตกแต่งเพื่อทำหน้าปกเพจ การโพสต์ให้ได้ยอดวิวยอดไลค์ยอดติดตามเพจเพื่อเวลาโพสต์สินค้าจะเป็นที่สนใจแก่ลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของตำบลหนองโสน และชื่อเพจสำหรับโฆษณาโปรโมทสินค้าผลิตภัณฑ์ ชื่อเพจของดีหนองโสน ที่อำเภอนางรอง เป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งแก่คนในชุมชนได้ดียิ่งขึ้น

และในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้นัดประชุมเพื่อพูดคุยงานเกี่ยวกับหลักสูตรระยะสั้นและการทำเพจของตำบลหนองโสนต่อให้เสร็จ และได้ลงไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผ้าไหมของชุมชนในบ้านหนองโสนกับหนองโสนน้อยพัฒนา ก็จะมีผ้าไหมกับผ้าด้ายที่ชาวบ้านก็ทำบางเวลาอยู่บ้านเป็นอาชีพเสริมหรือถ้ามีคนสั่งก็ทำขายตามออเดอร์ไม่ได้ทำขายเป็นอาชีพหลักถ้าจะโปรโมทก็กลัวจะส่งไม่ทันลูกค้าเพราะบางคนก็ไม่ได้ทำเป็นประจำมีแค่ทำบ้านละคนสองคน เพราะบางทีก็มีลูกค้ามารับไปขายอยู่แล้ว และได้ไปดูโคกหนองนานายสว่าง อุดมดัน ว่ามีผลผลิตทางเกษตรอันไหนพอขายและโปรโมทได้บ้างก็มีมะนาวหลักๆในสวนที่นายสว่างปลูกขายไว้อยู่แล้ว สิ่งที่ได้ในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ในการทำงานที่เพิ่มขึ้นเป็นการสร้างประโยชน์แก่คนในชุมชนและเป็นประสบการณ์ในการทำงานในอนาคตของข้าพเจ้าอีกด้วย การสร้างเพจในครั้งนี้ถือเป็นหลักสูตรระยะยาวแก่ชาวบ้านสามารถโปรโมทสินค้าผลิตภัณฑ์ในตำบลหนองโสนอีกมากมายที่กำลังจะเกิดขึ้นให้คนสนใจในของดีของหนองโสนกันอย่างแพร่หลาย                      

  และตลอดโครงการU2T HS02หลักสูตรโคกหนองนาโมเดลที่ข้าพเจ้าทำมาทั้งหมด11เดือน เป็นหลักสูตรที่ให้ประสบการณ์และความรู้มากมายหลายอย่างในด้านการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นร่วมกับคนในชุมชน เป็นการฝึกฝนการทำงานไปในตัวเวลาทำงานในอนาคตเราที่มีประสบการณ์ในการลงพื้นที่ไปพูดคุยหรือขอคำแนะนำจากชาวบ้าน ก็จะง่ายและเป็นกันเอง และรวมไปถึงงานที่เราทำที่ได้รับมอบหมายก็จะเสร็จเร็วขึ้นเป็นโครงการที่ให้ประสบการณ์และสอนอะไรหลายๆอย่าง เช่น การปรับตัวเข้ากับคนอื่น การทำงานช่วยเหลือและสามัคคีกันในทีม การพบปะพูดคุยขอคำแนะนำกับคนในชุมชน ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และการทำงานลงพื้นที่ถือเป็นบทเรียนวิชาหนึ่งที่สอนอะไรหลายอย่างในการทำงานเป็นกลุ่ม เป็นคู่ หรือแม้กระทั่งทำแค่คนเดียว การทำงานนี้ได้สอนและพัฒนาตัวข้าพเจ้าให้เก่งและกล้าในการพูดคุย ปรึกษาหรือมาให้ความรู้แก่คนในตำบลหนองโสนด้วย หลักสูตรโคกหนองนาในตำบลหนองโสนเป็นหลักสูตรการทำโครงการโคกหนองนาโมเดลขยายพื้นที่เพาะปลูก การขุดสระเลี้ยงปลาเพราะพันธุ์ปลา ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูกป่า3อย่าง ประโยชน์4อย่างตามแนวพระราชดำริ ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่พอกินพอใช้ ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้งหรือเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ขุดคลองไส้ไก่เพื่อให้น้ำกระจายเพิ่มความชุ่มชื่นให้แก่ดิน

พื้นที่นาให้ปลูกข้าว เริ่มจากการฟื้นฟูดิน ทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน ยกคันนาให้สูงและกว้าง เพื่อใช้รับน้ำยามน้ำท่วมปลูกพืชผักตามคันนา และสามารถนำพืชผักหรือ หมู ปลา ไก่ ไปประกอบอาหารหรือนำไปค้าขายหารายได้เสริมได้ด้วยเพื่อเป็นการขจัดความยากจนของคนในชุมชน และข้าพเจ้าได้ความรู้และประสบการณ์จากการลงพื้นที่ทำงานในแต่ละครั้งเพื่อสอบถามข้อมูลโควิด-19 ทุกหมู่บ้านในตำบลหนองโสนว่ามีใครกลับจากกรุงเทพหรือจากต่างจังหวัดมีสุ่มเสี่ยง ที่ต้องเฝ้าระวังและกักตัว เพราะมีบางคนกลับมาพักผ่อนที่บ้านจนกว่าสถานการณ์โควิด19จะดีขึ้นจึงจะกลับไปทำงานตามเดิมได้ และบางคนก็ตกงานจะกลับมาทำมาหากินประกอบอาชีพที่บ้านเกิดของตัวเอง ข้าพเจ้าก็เข้าไปสอบถามข้อมูลเพื่อนำมากรอกในแอพพลิเคชันCBD ว่าผู้ที่สุ่มเสี่ยงโควิด19 อพยพกลับมาอยู่บ้าน แต่ละคนตกงานหรือกลับมาพักผ่อน ถ้าใครตกงานทางเราก็จะสอบถามว่าทำงานอะไรได้บ้างเผื่อจะหางานให้ประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงตัวเองและคนในครอบครัวได้ หรือต้องการให้ทางโครงการเข้ามาช่วยเหลือในทางไหนได้บ้างทางเราก็จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และตัวข้าพเจ้าเองชอบและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาทำงานในโครงการU2T ของตำบลหนองโสน เป็นประสบการณ์ได้ความรู้ในการทำโคกหนองนาทั้ง11แห่งในตำบลหนองโสน ข้าพเจ้ายังสามารถเอาความรู้ที่ท่านวิทยากรท่านอาจารย์เข้ามาให้ความรู้ตลอดการทำโครงการ ข้าพเจ้าสามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาโคกหนองนาของตัวเองที่บ้านได้ และสามารถบอกกล่าวแนะนำผู้ที่สนใจจะทำโคกหนองนาได้อีกด้วย โคกหนองนาในตำบลหนองโสนเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ไว้ขายและบริโภคด้วย และโครงการU2Tเดินทางมาถึงเดือนสุดท้ายแล้วแต่โครงการยังไม่เสร็จสิ้นเพราะชาวบ้านในตำบลหนองโสนได้ขอให้คณบดี ซื้อวัวซื้อไก่ให้ชาวบ้านที่ทำโคกหนองนาที่ยังไม่มีสัตว์เลี้ยงในแปลงของตัวเอง คณบดีก็ตอบตกลงจะซื้อให้และให้ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลหนองโสนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมมอบวัวมอบไก่ให้ชาวบ้านผู้ร้องขอในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะต้องทำกิจกรรมและปฏิบัติหน้าที่ของตนเองจนกว่าจะจบโครงการในวันที่31 ธันวาคม 2564นี้

  สรุป

รายงานประจำเดือนธันวาคม ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ลงพื้นที่ไปยังวัดบ้านโคกว่านเพื่ออบรมการสร้างเพจโปรโมทสินค้าผลิตภัณฑ์ของดีของตำบลหนองโสนเพื่อขยายกิจการของคนในตำบลให้คนรู้จักแพร่หลายได้มากยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าและทีมงานในกลุ่มu2tทุกคนได้นัดประชุมเพื่อแบ่งงานการทำงานหลักสูตรระยะสั้นและการสอบถามข้อมูลกับชาวบ้านเพื่อโปรโมทสินค้าผลิตภัณฑ์ในตำบลหนองโสนให้ดียิ่งขึ้น และการทำโคกหนองนาโมเดลก็เป็นการสร้างรายได้และเป็นอาชีพอีกอย่างหนึ่งของคนในชุมชนเป็นรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่นำเอาผลผลิตทางการเกษตรมาโปรโมทขายให้คนรู้จักได้อีกแนวทางหนึ่ง

อื่นๆ

เมนู