• หลักสูตร : HS02 เกษตรผสมผสานในรูปแบบโคกหนองนาโมเดล

ดิฉัน นางสาวเบญจวรรณ   ศรีพนม ประเภทประชาชน ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ดิฉันได้ทำกิจกรรมต่างๆ โดยแบ่งเป็นดังนี้

-วันที่ 28 กรกฎาคม 2564  ดิฉันได้เข้าร่วมรับฟังการอบรมเข้ารับฟังการแนะนำวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน เรื่องการเขียนบทความอย่างไรให้ถูกต้อง การลงเวลาเข้าออกระบบงาน และการเพิ่มข้อมูลแนบไปพร้อมกับใบรายงานผลที่จะต้องส่งทุกเดือน

-วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบๆวัดบ้านหนองโสน ซึ่งเป็นสถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด สาเหตุเนื่องจากมีการแพร่ระบาดโควิด 19 หลักๆเละจะเป็นมาจากเขตพื้นที่สีดงที่มีการระบาดมาก เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบไปด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม ปทุมธานี และสมุทรสาคร และนอกจากนี้ก็ยังมีจังหวัดใกล้เคียงอาทิเช่น ชลบุรี ระยอง เป็นต้น  จึงจำเป็นต้องกักตัวเพื่อสังเกตุอาการก่อนที่จะเข้าบ้าน เพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชน โดยเป็นการกักตัวทั้งหมด 14 วัน และมีการตรวจโควิด 2 ครั้ง มีอสม.ประจำหมู่บ้าน ผู้นำในหมู่บ้าน เข้าให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร เรื่องที่พัก เรื่องอุปกรณ์ป้องกันตนเองทั้งเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย 

         ในวันที่ 30 กรกฎาคม ได้รับมอบหมายให้ไปลงพื้นที่ ณ วัดบ้านหนองโสนพร้มกับอาจารย์ประจำหลักสูตรดิฉันและผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นๆได้ช่วยกันทำความสะอาดโบสถ์ ศาลา ทางเดิน และบริเวณรอบๆ หลังจากนั้นทางคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบสิ่งของทั้งอาหารแห้ง น้ำดื่มและปัจจัยอื่นๆไว้ให้กับผู้ที่กักตัว และมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับวัดหนองโสน โดยมีนายกเกรียงศักดิ์  แผ้วพลสง นายกอบต.หนองโสน เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ยังมีอสม.ประจำหมู่บ้านที่ได้เข้ามาอำนวยความสะดวกและดูแลผู้กักตัวก็ได้รับมอบด้วย หลังจากนั้นอาจารย์ประจำหลักสูตร ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นๆพร้อมด้วยนายกอบต.หนองโสน และปลัดกรุณา ได้ถวายเพลพระให้กับพระประจำวัดบ้านหนองโสน การทำกิจกรรมในวันนี้ นอกจากจะได้ช่วยทำความสะอาดวัดแล้วยังได้บุญอีกด้วย

-วันที่  12 สิงหาคม 2564 กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 ดิฉันพร้อมทั้งผู้ปฏิบัติงาน 3 หนอง ได้แก่            ต.หนองโสน ต.หนองกง และต.หนองยายพิมพ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ คลองบ้านโคกว่าน หมู่ที่ 1 ต.หนองโสน ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน ภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานมากมาย มีผู้หลักผู้ใหญ่ อาทิเช่น

1. สส.ไตรเทพ  งามกมล นายกอบจ.

2 .พระอาจารย์ทองใส เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวง  

3.นางสาวเพชรรัตน์   ภูมาศ  นายอำเภอนางรอง 

4.ผศ.ดร.อัครพนท์   เนื้อไม้หอม คณบดี คณะมยนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมด้วยคณาจารย์ 

5.ปลัดกรุณา  สวัสดิ์สิง  ปลัดต.หนองโสน

6.นายเกรียงศักดิ์  แผ้วพลสง  นายกอบต.หนองโสน 

7.นายเปลื้อง  แผ้วพลสง นายกอบต.หนองยายพิมพ์ 

 8.นางบังอร  ยินดีชาติ นายกอบต.หนองยายพิมพ์

9.นักพัฒนาวิชาการชุมชนพร้อมสมาชิก และ ชาวบ้านในต.หนองโสน

            พื้นที่ที่ปลูกเป็นคลองสายยาวที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านโคกว่าน หมู่ที่ 1 ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  คลองแห่งนี้เป็นคลองที่ชาวบ้านไว้ใช้ประโยชน์ในด้านของการเกษตร เป็นคลองที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก แต่ด้วยความที่เป็นคลองที่มีเนินที่โล่งเนื่องจากมีการขุดใหม่เพิ่มเติม ทางชาวบ้านได้มีการพูดคุยกับกับผู้หลักผู้ใหญ่ว่าอยากจะปลูกต้นไม้เพื่อให้เป็นร่มเงา จึงได้มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันที่ 12 สิงหาคมเลย เนื่องจากเป็นวันแม่แห่งชาติและจะได้เป็นการปลูกเพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่พระองค์ท่านด้วย ต้นไม้ที่ปลูกยังคงเป็นไม้ยืนต้นจำพวกยางนา ต้นสักทอง ต้นมะฮอกกานี ต้นประดู่  ต้นไม้ที่นำมาปลูกได้มาจากกรมพัฒนาชุมชน สวนเกษตรครูเทียม วัดหนองตาไก้พลวง เป็นต้น  จุดประสงค์ในการปลูกต้นไม้ คือ หลักๆไว้เป็นร่มเงาไว้ให้คลองแห่งนี้และใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ในวันงานมีการจัดโรงทาน จัดอาหารมากมาย เช่นก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน ข้าวเม่า เครื่องดื่มต่างๆ จากชาวบ้านไว้ให้บริการอีกด้วย อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้มีการป้องกันตนเอง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตลอดเวลา เพื่อปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคโควิด 19 ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่เรื่อยๆ

ภาพประกอบกิจกรรม

จากการลงพื้นที่ในทุกๆครั้ง ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้านในชุมชนมาโดยตลอด ดิฉันจึงขอขอบพระคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

วิดีโอตำบลประจำเดือนสิงหาคม

อื่นๆ

เมนู