1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง
  4. HS02 ลงพื้นที่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ และสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม

HS02 ลงพื้นที่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ และสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม

ข้าพเจ้า นางสาวกาญจนา ธุระทำ นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลหนองโสน ิอำเภอนางรอง ำจังหวัดบุรีรัมย์ รายงานผลการปฏบัติงานประจำเดือนสิงหาคม พศ. 2564

9 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ขอความร่วมมือ ผู้ปฏิบัติงาน 8 คน ลงพื้นที่บริเวณคลองโนนตะโก บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน เพื่อขุดหลุม เตรียมปลูกต้นไม้และเตรียมสถานที่จัดกิจจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2564 และมีอาจารย์ประจำหลักสูตร ชาวบ้านตำบลหนองโสนมาช่วยขุดหลุมเพื่อความรวดเร็ว  ได้ความอนุเคราะห์รถไถของเสี่ยล้านซึ่งมาไถ่เพื่อทำการปรับหน้าดินและให้ง่ายต่อการขุดหลุม ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่อีกทั้งเป็นเนื้อที่ริมคลองมีน้ำตลอดทั้งสาย ซึ่งพระอาจารย์ทองใสเล็งเห็นว่าเป็น landmark ที่สวยงามซึ่งเชื่อว่าอีก

3-4 ปีจะเป็นจุดที่มีการเช็คอินมากเลยทีเดียวจึงได้จัดให้สถานที่นี้เป็นสถานที่ที่ใช้จัดกิจกรรมในวันที่ 12 สิงหาคม 2564เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ(พระพันปีหลวง)

 

 

ที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าและหญ้าแฝกเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ คลองโนนตะโก บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน ภายในงานมี สส.ไตรเทพ นามกมล นายกอบจ.บุรีรัมย์เป็นประธานในพิธี และมีผู้เข้าร่วมท่านอื่นๆ เช่น พระครูวิสุทธิ พัฒนภิรมย์ นางกรุณา สวัสดิ์สิงห์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน นางสาวเพรชรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง นายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง นายกอบต.หนองโสน นางบังอร ยินดีชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต.หนองกง ผศ.ดร อัครพนธ์ เนื้อไม้หอม พร้อมคณะอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมีผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโสน ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกง ผู้ปฏิบัติตำบลหนองยายพิมพ์และชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมและช่วยกันปลูกต้นไม้

ซึ่งงานเริ่มเวลาประมาณ 10.00 นโดยท่านสส.ไตรเทพ งามกมล ได้ขึ้นมาเปิดงานจากนั้น ท่านนายอำเภอนางรอง ปลัดกรุณา พระครูวิสุทธิพัฒนภิรมย์ และดร.เอก ได้ขึ้นมาพูดคุยกับชาวบ้านเกี่ยวกบกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ(พระพันปีหลวง) จากนั้นเวลาประมาณ 11.00 นได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ริมคลองยาวประมาณ 1 กิโลเมตรจนถึงเวลาประมาณ 12.30 น.พักรับประทานอาหารกลางวันซึ่งได้มีการจัดเตรียมโรงทานไว้เพื่อรองรับผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านทั้งโรงทานก๋วยเตี๋ยว ขนมจีนน้ำยา และข้าวราดแกงอีกทั้งยังมีข้าวเม่า ซึ่งเป็นของเด่นประจำตำบลหนองโสนอีกด้วย

ซึ่งโครงการในครั้งนี้มีการปลูกต้นไม้จำนวน 2000 ต้นซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากวัดพระอาจารย์ทองใสสวนตายายและสถานที่ต่างๆที่ได้ร่วมกันบริจาคต้นไม้ไม่ว่าจะ เป็นต้นยางนา ต้นตะเคียน และต้นทยูง เนื่องด้วยเป็นไม้ที่โตเร็วและสามารถเป็นร่มเงาได้

และเมื่อเวลาประมาณ 13.30 น.กลุ่มนักศึกษาได้ลงพื้นที่บ้านสี่เหลี่ยมน้อยหมู่ 8 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อทำการเก็บข้อมูลในเวบ u2t และข้อมูล 06 ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ covid 19 และข้อมูลเกษตรกรของหมู่บ้านสี่เหลี่ยมน้อย ซึ่งเริ่มต้นโดยการให้ผู้ใหญ่ประกาศกับชาวบ้านว่าจะมีนักศึกษามาเก็บข้อมูลเพื่อให้ชาวบ้านให้ความร่วมมือและบอกข้อมูลที่ถูกต้อง

 

 

 

13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ สำรวจแปลงโคกหนองนาเพิ่มเติม 4 แปลง เพื่อทำการถ่ายภาพมุมสูงโดยได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อเป็นการทำข้อมูลที่จะพัฒนาโครงการโคกหนองนาโมเดลต่อไป ซึ้งได้แก่ 1. แปลงกำนันบุญทัน ห้าวหาญ 2. แปลงนายวงศกร สุดาจันทร์ 3. แปลงนางเปรมวิกา คนงาม 4. แปลงนางจิตรานุช โพธิ์หิรัญ

 

และได้มีการสัมภาษณ์เจ้าของแปลงนาว่ามีโครงการที่จะปลูกหรือทำอะไรในแปลงนาของตนเอง

 

ลิงค์วีดีโอปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม พศ.2564

ขอบคุณผู้ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานครั้งนี้ทุกท่าน

ขอบคุณค่ะ

 

 

 

อื่นๆ

เมนู