หลักสูตร: HS02 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม2564

                ข้าพเจ้า นายกฤษณพงษ์ แถวประโคน ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564  ข้าพเจ้าได้เข้ารับฟังการแนะนำวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนเพื่อประโยชน์ในการเขียนรายงานครั้งถัดไป ผ่านทางแอพพลิเคชัน Microsoft Team โดยเนื้อหาในการประชุม มีดังนี้

1.การเขียนบทความให้ละเอียด

2.การเข้าออกระบบการปฏิบัติงาน

3.เพิ่มการส่งงานโดยการแคปภาพข้อมูลของคลิปวิดีโอประจำตำบล

 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ลงพื้นที่ทำความสะอาดสถานที่กักกันตัว ณ วัดหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมกันที่วัดหนองโสน สาธารณะสุขจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีมาตรการป้องกันโควิดโดยให้จัดตั้ง สถานที่กักตัวในแต่ละอำเภอเพื่อที่จะรองรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สีแดง) โดยผู้ที่จะเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงให้ดำเนินการติดต่อผู้นำในชุมชนเพื่อจะให้ผู้นำในชุมชนได้ติดต่อประสานงานกับสาธารณสุขผู้ที่ดูแลสถานที่กักตัวเพื่อที่จะได้ทำการจัดหาเตียงสำหรับรองรับผู้ที่จะกลับมารักษาตัวได้ สถานที่กักตัว ณ วัดหนองโสนจะมีสาธารณสุข อสม.ประจำหมู่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้องคอยดูแลช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลา 14 วัน ยัง มีชาวบ้านนำอาหาร น้ำดื่มและของใช้ที่จำเป็นมาบริจาคอีกด้วยแสดงถึงความมีน้ำใจในชุมชน

 

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโสนได้รับกันปลูกป่าสามัคคีและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และยังมีกลุ่มผู้ปฏิบัติ ตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองกง ตำบลบ้านสิงห์ และตำบลหนองโบสถ์ มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ บ้านโคกว่าน โดยมีท่านส.ส.ไตรเทพ งามกมล เป็นประธานเปิดงานในพิธี พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรม เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวง ท่านเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง  นายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง นายกอบต.หนองโสน นางบังอร ยินดีชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต.หนองกง ผศ.ดร อัครพนธ์ เนื้อไม้หอม พร้อมคณะอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และชาวบ้านในพื้นที่ โดยปลูกบริเวณริมคลองทั้ง2ฝั่ง ซึ่งมีความยาวกว่า 1 กิโลเมตร ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้กว่า2000ต้น ซึ่งต้นไม่ได้แก่ ต้นยางนา ต้นพะยูง ต้นตะเคียน

              ยางนา เป็นไม้ยืนต้นเขตร้อนยางนาเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่สูง 40-50 เมตร ไม่ผลัดใบ ลำต้นตรง เปลือกเรียบหนาสีเทา โคนต้นมีพูพอน เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ใบเดี่ยวรูปไข่แกมรูปหอกกว้าง ปลายใบสอบเรียว เนื้อใบหนา กว้าง 8-15 เซนติเมตร ยาว 20-35 เมตร ดอกสีชมพู ออกเป็นช่อสั้น ๆ สีน้ำตาล กลีบดอกมี 5 กลีบ โคนกลีบประสานเหลื่อมกัน ปลายกลีบบิดเวียนตามกันแบบกังหัน เกสรเพศผู้มี 25 อัน รังไข่มี 3 ช่อง ออกดอกระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม ผลเป็นผลแห้งทรงกลม มีครีบตามยาว 5 ครีบ ปีกยาว 2 ปีก

แหล่งอ้างอิงข้อมูล: (https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2)

            พะยูง เป็นต้นไม้เนื้อแข็งที่เนื้อไม้มีลวดลายสวยงามชนิดหนึ่ง จัดเป็นไม้เศรษฐกิจที่มีราคาสูงอย่างหนึ่งและมีความเชื่อว่าเป็นไม้มงคล พะยูงเป็นไม้ต้น ผลัดใบ สูง 15–25 เมตร เปลือกสีเทาเรียบ ใบเป็นช่อแบบขนนกปลายใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบย่อยเรียงสลับจำนวน 7–9 ใบ ขนาดกว้าง 3–4 เซนติเมตร ยาว 4–7 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม ท้องใบสีจาง ดอก ขนาดเล็กสีขาว กลิ่นหอมอ่อน ออกรวมกันเป็นช่อตามง่ามใบ และตามปลายกิ่ง ผล เป็นฝักรูปขอบขนานแบนบางขนาดกว้าง 1.2 เซนติเมตร ยาว 4–6 เซนติเมตร มีเมล็ด 1–4 เมล็ด

แหล่งอ้างอิงข้อมูล: (https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%87)

             ตะเคียนเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูง 20-40 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มทึบกลมหรือรูปเจดีย์ต่ำ เปลือกหนาสีน้ำตาลดำ แตกเป็นสะเก็ด กระพี้สีน้ำตาลอ่อน แก่นสีน้ำตาลแดง ใบรูปไข่แกมรูปหอก หรือรูปดาบ กว้าง 3-10 เซนติเมตร ยาว 6-14 เซนติเมตร เนื้อใบค่อนข้องหนา ปลายใบเรียว โคนใบบนป้านและเบี้ยว หลังใบที่ตุ่มเกลี้ยง ๆ อยู่ตามง่ามแขนงใบ เส้นแขนงใบมี 9-13 คู่ ปลายโค้ง แต่ไม่จรดกัน ดอกเล็ก ออกเป็นช่อยาว สีขาว ตามง่ามใบและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกอย่างละ 5 กลีบ โดยเชื่อมติดกัน มีกลิ่นหอม ผล กลม หรือรูปไข่เกลี้ยง ปลายมน เป็นติ่งคล้ายหนามแหลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.6 เซนติเมตร ยาว 1 เซนติเมตร ปีกยาว 1 คู่ รูปใบพาย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล: (https://medthai.com/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87/)

                                    ภาพกิจกรรปลูกป่าสามัคคีและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันที่12-15 สิงหาคม 2564

ข้าเจ้าและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษาลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นU2Tซึ่งได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ เกษตรกรในท้องถิ่น อาหารประจำถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น ณ บ้านสี่เหลี่ยมน้อย ตำบลหนองโสน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ติดต่อไปยัน นายหนูนา เชื้อพรมมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่8(บ้านสี่เหลี่ยมน้อย) เพื่อเป็นการขออนุญาตเกินเข้าพื้นที่

เกษตรกรในท้องถิ่น โดยการเก็บข้อมูลนั้นข้าพเจ้าได้ทำการเดินสำรวจถามประชาชนในหมู่บ้านเกี่ยวกับข้อมูลเกษตรกรในท้องถิ่น โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่นั้นปลูกข้าว เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่าย เนื่องจากราคาข้าวในปัจจุบันราคาไม่ดี จึงทำให้รายได้เฉลี่ยต่อปีของเกษตรกรจึงมีไม่มาก

อาหารประจำถิ่น ไม่มีอาหารประจำถิ่นที่เห็นได้แน่ชัด มีเพียงอาหารอีสานที่รู้จักกันเป็นปกติ เช่น ส้มตำ ลาบ ก้อย หมก น้ำพริกปลาร้า อื่น ๆ

สัตว์ในท้องถิ่น ได้แก่วัว ควาย ซึ่งประชาชนในพื้นที่เลี่ยงไว้เพื่อขาย ซึ่งพบเห็นได้หลังคาเรือนโดยส่วนมากจะเสียงสัตว์ เป็นเพศเมียเพื่อไว้ใช้เป็นแม่พันธุ์

แหล่งน้ำในท้องถิ่น พบแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่หน้าหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านไว้ใช้ประโยชน์ต่าง ๆ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล06ของเดือนสิงหาคม โดยการติดต่อเข้าสอบถามกับทางผู้ใหญ่บ้านขออนุญาตเข้าไปสำรวจข้อมูล ผลสำรวจพบว่าทางชาวบ้านรู้ถึงภัยสถานการณ์โควิด19เป็นอย่างดี ทุกคนจึงป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากเป็นประจำเมื่อออกจากบ้านและหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และทางหมู่บ้านยังมีการคัดกลองคนที่มาจากพื้นที่สีแดง โดยถ้าหากว่าเข้ามา จะต้องกักตัวอย่างน้อย14วัน

 

 

 

 

ไฟล์แนบ

  • 40647
    File size: 249 KB Downloads: 31

อื่นๆ

เมนู