หลักสูตร: HS02 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน2564

ข้าพเจ้า นายกฤษณพงษ์ แถวประโคน ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณคลองโนนตะโก บ้านโคกว่าน โดยพร้อมเพียงกันตั้งแต่เวลา 09.00 น. การเข้าร่วมกิจกรมในครั้งนี้เป็นการทำกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มเติมต่อเนื่องมาจากการปลูกต้นไม้เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยเป็นการเข้ามาซ้อมแวมต้นไม้ที่เสียหายและมาปลูกเพิ่มเติมให้เต็มตลอดริมคลอง โดยต้นไม้ที่ปลูกได้แก่ ต้นยางนา กับต้นพยูง

             ยางนา เป็นไม้ยืนต้นเขตร้อนยางนาเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่สูง 40-50 เมตร ไม่ผลัดใบ ลำต้นตรง เปลือกเรียบหนาสีเทา โคนต้นมีพูพอน เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ใบเดี่ยวรูปไข่แกมรูปหอกกว้าง ปลายใบสอบเรียว เนื้อใบหนา กว้าง 8-15 เซนติเมตร ยาว 20-35 เมตร ดอกสีชมพู ออกเป็นช่อสั้น ๆ สีน้ำตาล กลีบดอกมี 5 กลีบ โคนกลีบประสานเหลื่อมกัน ปลายกลีบบิดเวียนตามกันแบบกังหัน เกสรเพศผู้มี 25 อัน รังไข่มี 3 ช่อง ออกดอกระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม ผลเป็นผลแห้งทรงกลม มีครีบตามยาว 5 ครีบ ปีกยาว 2 ปีก

แหล่งอ้างอิงข้อมูล: (https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2)

            พะยูง เป็นต้นไม้เนื้อแข็งที่เนื้อไม้มีลวดลายสวยงามชนิดหนึ่ง จัดเป็นไม้เศรษฐกิจที่มีราคาสูงอย่างหนึ่งและมีความเชื่อว่าเป็นไม้มงคล พะยูงเป็นไม้ต้น ผลัดใบ สูง 15–25 เมตร เปลือกสีเทาเรียบ ใบเป็นช่อแบบขนนกปลายใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบย่อยเรียงสลับจำนวน 7–9 ใบ ขนาดกว้าง 3–4 เซนติเมตร ยาว 4–7 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม ท้องใบสีจาง ดอก ขนาดเล็กสีขาว กลิ่นหอมอ่อน ออกรวมกันเป็นช่อตามง่ามใบ และตามปลายกิ่ง ผล เป็นฝักรูปขอบขนานแบนบางขนาดกว้าง 1.2 เซนติเมตร ยาว 4–6 เซนติเมตร มีเมล็ด 1–4 เมล็ด

และหลังจากการปลูกต้นไม้เสร็จข้าพเจ้ากลุ่มนักศึกษา ได้รับมอบหมายให้สัมภาษณ์ท่านคณบดี บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับ ท่านคณบดีมีแนวคิดอย่างไรในการลงพื้นที่ขับเคลื่อนชุมชน เป้าหมายการเข้าร่วมโครงการ รวมไปถึงสิ่งที่คาดหวังจากกิจกรรมการปลูกป่านี้ และชาวบ้าน หรือเยาวชนเก็บขยะในพื้นที่ ที่เข้าร่วมการปลูกต้นไม้ บทสัมภาษณ์ ในการเก็บขยะแต่ละครั้ง ลงมือทำเองหรือไม่ มีความเห็นอย่างไรบ้างที่เข้ามาช่วยการเก็บขยะ รวมไปถึงชอบต้นไม้ และการปลูกป่าหรือไม่

 

โดยสิ่งที่ท่านคณบดีตอบไม่ว่าจะเป็นในด้านแนวคิด เป้าหมาย ความคาดหวัง ท่านคณบดีตอบว่าไม่มีทั้งแนวคิด เนื่องจากเป็นการลงมือทำเลยโดยไม่ต้องคิด ทำแล้วแนวคิดจะตามมา ส่วนเป้าหมายท่านตอบว่าไม่มีเป้าหมาย ทำด้วยใจ ลงมือด้วยความสามัคคี แล้วรอดูผลลัพธ์ที่ตามมา ส่วนความคาดหวังท่านตอบว่าไม่ได้คาดหวังอะไร เนื่องจากหากไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวัง ลงมือทำด้วยใจแล้วผลลัพธ์จะตามมา

หลังจากเสร็จกิจกรรมช่วงเช้า ข้าพเจ้าและกลุ่มประเภทนักศึกษาได้ออกไปลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 06แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในเขตพื้นที่หมู่บ้านในตำบลหนองโสนได้แก่ บ้านโคกว่าน บ้านจันดุม บ้านหนองม่วง บ้านโคกสูง บ้านหนองโสน  บ้านระนามพลวง บ้านห้วยพัฒนา  บ้านสี่เหลี่ยมน้อย บ้านโคกตะโก บ้านโคกน้อย บ้านบุคราม บ้านโสนน้อยพัฒนา ทั้งหมด 12 หมู่บ้าน สำรวจเกี่ยวกับ แบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย แบบสำรวจชุดที่ 2 สำหรับตลาด แบบสำรวจชุดที่ 3 สำหรับศาสนสถาน แบบสำรวจชุดที่ 4 สำหรับโรงเรียน

โดยแบบสำรวจชุดที่ 1 สำรับที่พักอาศัย

1.เป็นการสำรวจมีการประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนว่า – เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง หรือไม่ – ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีการประเมินตนเอง

2.มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการ ท้องเสียร่วมด้วย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หรือไม่ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคลที่อาศัยอยู่ด้วยกันหากพบว่ามีอาการผิดปกติก็จะไปพบแพทย์ทันที

3 มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเฉพาะก่อนเตรียม ปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้าน หรือไม่ ประชาชนล้างเมือเป็นประจำด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์เมื่ออกไปข้างนอกหรือพบกลุ่มเสี่ยง

4 มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัว หรือไม่ ซึ่งประชาชนในพื้นที่มีการรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่เนื้องจากสถาณการญ์ปัจจุบันไม่ควรกินอาหารกึ่งสุขกึ่งดิบ

5 ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ หรือไม่ ประชาชนในพื้นที่มีการแยกของใช้ส่วนตัวกันอย่างชัดเจนไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน

6 เมื่อกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน ให้ล้างมือ ชำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันที หรือไม่ เมื่อกลับถึงบ้านประชาชนส่วนใหญ่จะล้างมือเป็นประจำ บางคนก็อาบน้ำและเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย

 

วันที่ 12 กันยายน 2564 ณ ข้าพเจ้าและกลุ่มผู้ปฎิบัติงานu2tตำบลหนองโสน ได้มีการนัดรมวตัว ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ โนนตะโก บ้านโคกว่าน เวลา 09.00 น. เพื่อหาลือการถอดบทความการลงพื้นที่ปฏิบัติงานโคกหนองนาโมเดล ซึ่งการถอดบทความในครั้งนี้เป็นการสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่ได้ทำเกี่ยวกับหลักสูตรโคกหนองนาโมเดล ซึ่มมีทั้งสิ้น 3 ด้านได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านการประมง และด้านการปศุสัตว์ เป็นการปรึกษาหาลือกันว่าการปฎิบัติงาน พบกับปัญหาอะไรบ้าง ปัญหาของประชาชนในหมู่บ้านมีอะไรบ้าง และส่งที่ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้มีอะไรบ้าง เพื่อเป็นการสรุปและนำเสนอในเดือนถัดไป

อื่นๆ

เมนู