สวัสดีค่ะข้าพเจ้า นางสาวสิรภัทร ปักเขตานัง ประเภทนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานประจำตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ HS02หลักสูตร: โคกหนองนาโมเดล ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ และในการลงพื้นที่ปฎิบัติงานประจำเดือนกันยายน ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ไปปลูกป่าเพิ่มเติม คลองเนินตะโก ในวันที่21 สิงหาคม 2564 เพิ่มเติมจากวันที่12 สิงหาคม ที่ได้ไปปลูกป่าเนื่องในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ และในวันที่ 21 ข้าพเจ้าทีมงานและชาวบ้านได้ไปปลูกป่าและขุดหลุมลงต้นไม้ให้เสร็จจนสุดรอบคลองเนินตะโก มีต้นไม้มากมาย อาทิ ต้นประดู่ พะยูง ยางนา ส่วนมากจะเป็นต้นยางนาที่ปลูกรอบคลอง และในการไปปลูกป่าเพิ่มเติมในครั้งนี้ ก็มีคนไปร่วมแรงร่วมใจกันมากมาย มีกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโสน และผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกงและหนองยายพิมพ์ และชาวบ้านในตำบลหนองโสนที่มาร่วมกันปลูกป่าในครั้งนี้ด้วย และความรู้สึกในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจความสามัคคีในการปลูกป่าและอนุรักษ์ธรรมชาติไว้เพื่อคนรุ่นหลังในการสานต่อให้เจริญและเติบโตเป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงาและคุณประโยชน์แก่ชาวบ้านในท้องถิ่นอีกด้วย อีกทั้งต้นไม้เป็นร่มเงาให้แก่คนและสัตว์ต่างๆที่มาพักพิงหลบแดดหลบฝน และเป็นรากยึดเกาะดินรอบๆคลองไม่ให้พังทลายลงอีกด้วย และในวันที่ 21 นั้นข้าพเจ้าและทีมงานได้รับมอบหมายและได้แบ่งงานกันให้ไปสัมภาษณ์ถอดบทเรียนชาวบ้านที่มาปลูกป่าในครั้งนี้ในหัวข้อเยาวชนเก็บขยะในพื้นที่ปลูกต้นไม้ โดยมีบทสัมภาษณ์ที่ข้าพเจ้าได้ถามชาวบ้านและถอดบทสัมภาษณ์ออกมาดังต่อไปนี้

   สัมภาษณ์ถอดบทเรียน

6.เยาวชนเก็บขยะในพื้นที่ปลูกต้นไม้

บทสนทนาที่1

สิรภัทร: การเก็บขยะทุกครั้งที่มีการปลูกต้นไม้คิดเองทำเองใช่ไหมคะ

ชาวบ้านคนที่1: ทำเองครับ

สิรภัทร: คิดอย่างไรบ้างที่มาช่วยเก็บขยะในครั้งนี้

ชาวบ้านคนที่1: มีความภูมิใจได้ช่วยสังคม ช่วยชุมชน

สิรภัทร: ชอบต้นไม้ ชอบป่าไม้ไหมคะ

ชาวบ้านคนที่1: ชอบครับ เป็นปกติอยู่แล้ว

บทสนทนาที่2

สิรภัทร: การเก็บขยะทุกครั้งที่มีการปลูกต้นไม้คิดเองทำเองใช่ไหมคะ

ชาวบ้านคนที่2: ไม่รู้ แม่เห็นเขามาเขาก็เก็บเองทุกครั้ง

สิรภัทร: คิดอย่างไรบ้างที่มาช่วยเก็บขยะในครั้งนี้

ชาวบ้านคนที่2: คิดว่า เขาดีสมควรเอาอย่าง

สิรภัทร: ชอบต้นไม้ ชอบป่าไม้ไหมคะ

ชาวบ้านคนที่2: ชอบจ้ะ

สิรภัทร: ขอบคุณค่ะ

และในวันที่6 กันยายน 2564 ข้าพเจ้าได้ลงข้อมูลแบบฟอร์ม 06 ของรอบเดือนสิงหาคมเพิ่มเติม  เพราะข้อมูลคลาดเคลื่อนและไม่เพียงพอข้าพเจ้าจึงได้ทำให้แล้วเสร็จ และในเวลาต่อมาข้าพเจ้าได้รับแจ้งจากอาจารย์ประจำกลุ่มให้ลงข้อมูลแบบฟอร์ม 06 ประจำเดือนกันยายน และข้าพเจ้าได้ลงข้อมูลแบบฟอร์ม 06 ในวันที่ 12 กันยายน ให้แล้วเสร็จภายในวันนั้น และแบบฟอร์ม 06 เป็นแบบฟอร์มสำรวจ covid สำหรับที่พักอาศัย ตลาด ศาสนสถาน และโรงเรียน ในตำบลหนองโสน ของข้าพเจ้าเป็นการกรอกแบบฟอร์มสำหรับที่พักอาศัยคือกรอกบ้านเลขที่ของ บ้านหนองม่วง หมู่3 บ้านจันดุม หมู่2 และบ้านโคกสูง หมู่4  และในวันที่ 9 กันยายน พี่ๆในทีมงานผู้ปฏิบัติงานก็ได้แจ้งมาว่าในวันที่12 ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนลงพื้นที่ไปยังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โนนตะโก บ้านโคกว่าน แต่ข้าพเจ้าไม่ได้ไปลงพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมกับทีมงานผู้ปฏิบัติงานในครั้งนี้เพราะข้าพเจ้าติดสอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และในทั้งนี้ตัวข้าพเจ้าเองก็ยังลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่เพราะสถานการณ์โควิด-19ยังรุนแรงอยู่ ก็ทำได้เพียงลงข้อมูลแบบฟอร์ม06 และลงข้อมูลในแอป U2T ไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

สรุป

รายงานประจำเดือนกันยายน ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ลงพื้นที่ไปยังเนินตะโกเพื่อปลูกป่าเพิ่มเติมให้หมดและแล้วเสร็จภายในรอบๆคลองเนินตะโก และได้สัมภาษณ์ถอดบทเรียนกับชาวบ้านในตำบลหนองโสนเกี่ยวกับเยาวชนเก็บขยะในพื้นที่ปลูกต้นไม้ และได้ลงข้อมูลแบบฟอร์ม 06 เดือนสิงหาคมเพิ่มเติม และลงข้อมูลแบบฟอร์ม 06 ประจำเดือนกันยายนให้เสร็จ ในทั้งนี้เพราะสถานการณ์โควิดในตอนนี้ยังคงรุนแรงอยู่ จึงทำให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกันยังไม่ได้เต็มที่ตัวข้าพเจ้าเองก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19 เพื่อในการลงพื้นที่ครั้งต่อไปจะได้ปลอดภัยทั้งตัวข้าพเจ้าเองและชาวบ้านในตำบลหนองโสน เว้นระยะห่างดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

       

อื่นๆ

เมนู