ข้าพเจ้า นางสาวนุชราภรณ์ ฤทธิ์ไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)หลักสูตรเกษตรผสมผสานในรูปแบบโคกหนองนาโมเดล(HS02)   

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 19.00 น. อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโสนทุกท่านประชุมผ่านช่องทาง Google meet เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงาน โครงการ covid week โดยแบ่งเป็น2 กิจกรรม ได้แก่ 1.กิจกรรมเชิงรุก ประกอบไปด้วย 1.1 ทำความสะอาดพื้นที่ กวาด เคลียร์เชื้อร้าย  พื้นที่แหล่งรวมผู้คน สร้างความปลอดภัยในชุมชน เช่น โรงเรียน วัด ตลาดสด ร้านค้า ห้องประชุม 1.2 สร้าง Safe Zone เขตปลอดภัย ห่างไกลโควิด 1.3 จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม กับสถานการณ์โควิด 19  2. กิจกรรมเชิงรับ ‘รวมพลังวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดโควิด’  เป็นการรณรงค์การฉีดวัคซีน ให้ข้อมูลการฉีดวัคซีนที่ถูกต้อง บอกข้อดี ข้อเสียของการฉีดวัคซีน ผลข้างเคียงหลังจากฉีดวัคซีน แนวทางปฏิบัติ ก่อน/หลัง การฉีดวัคซีน  ซึ่งอาจารย์ประจำหลักสูตรได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบแต่ละกลุ่มเป็นที่เรียบร้อย

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดหมายให้ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ขุดหลุมเตรียมความพร้อมเพื่อปลูกป่าจำนวน 20 ไร่ ด้านหลังของโรงเรียนหนองยายพิมพ์ โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564  โดยมีผู้ปฏิบัติงาน 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองโสน ตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองกง ตำบลบ้านสิงห์ ได้ร่วมด้วยช่วยกันขุดหลุม โดยผู้ปฏิบัติงานได้เตรียมจอบ มาช่วยกันขุด  ทำให้งานเสร็จเร็วกว่ากำหนด เสร็จสิ้นภารกิจเวลา 12.00 น.

 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณทิตจบใหม่ตำบลหนองโสนทุกท่านได้นัดหมายกันลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านตะโก โดยได้ประสานกับนายธีรภาพ นาราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโกแล้ว เพื่อจัดกิจกรรม covid week ซึ่งกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ได้รับผิดชอบในส่วนของการทำความสะอาดพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน จึงทำให้เล็งเห็นความสำคัญของนักรียนในชุมชนและจะเปิดเรียนในเร็วๆนี้ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเลือกลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านตะโก ผู้ปฏิบัติงานได้มอบ ขันน้ำ ไม้กวาดก้านมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้ถูพื้น น้ำยาถูพื้น  น้ำยาล้างห้องน้ำ บริจาคให้กับโรงเรียน และได้ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียน ห้องเรียน หอประชุมโรงเรียน ห้องน้ำในโรงเรียน ผู้ปฏิบัติงานได้ช่วยกันทำความสะอาดจนเสร็จสิ้นภารกิจ เวลา 12.00 น. 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดหมายให้ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโสนได้ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ เพื่อเข้าร่วมโครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และจะมีการถ่ายทอดสดผ่านช่อง HUSOC – BRU Channel & ออนไลน์ช่อง Youtube เพื่อปลูกป่าจำนวน 20 ไร่ ด้านหลังของโรงเรียนหนองยายพิมพ์ โดยมีต้นไม้ที่นำมาปลูกหลายชนิดด้วยกัน เช่น ต้นกล้วย ต้นไผ่ ต้นยางนา ต้นสัก เป็นต้น ซึ่งภายในงานจะมีโรงทาน เช่น ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีนน้ำยา ลูกชิ้น ข้าวราดแกง ผลไม้ต่างๆ และน้ำดื่มให้กับผู้ปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย โดยผู้ปฏิบัติงานที่เข้าร่วมกิจกรรมและชาวบ้านระแวกใกล้เคียงร่วมด้วยช่วยกันปลูกต้นไม้หลากหลายชนิด จนเสร็จสิ้นภารกิจเวลา 12.00 น.

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. ได้ประสานงานติดต่อลงพื้นที่กับผู้ใหญ่บ้านบุคราม ผู้ปฏิบัติงานได้แบ่งกันลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้านตามได้รับมอบหมาย ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานอีก 1 ท่าน ได้รับมอบหมายลงพื้นที่หมู่บ้านบุคราม เพื่อลงข้อมูลผ่านระบบแอพพลิเคชั่น U2T ใน 10 หัวข้อ ได้แก่ 1. ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด 2. แหล่งท่องเที่ยว 3. ที่พัก/โรงแรม 4. ร้านอาหารในท้องถิ่น 5. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น 6. เกษตรกรในท้องถิ่น 7. พืชในท้องถิ่น 8. สัตว์ในท้องถิ่น 9. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 10. แหล่งน้ำในท้องถิ่น ในการกรอกข้อมูลได้ลงพื้นที่จริงและจับพิกัด GPS ถ่ายภาพจริง ลงแอพพลิเคชั่น U2T ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานได้กรอกข้อมูลลงแอพพลิเคชั่นU2Tในหัวข้อที่หมู่บ้านบุครามมี และผู้ใหญ่บ้านได้อาสาพาลงพื้นที่ในหัวข้อ เกษตรกรในท้องถิ่น เพราะต้องถ่ายรูปนาของเกษตรกรและจับGPSด้วย ซึ่งทำให้ดิฉันได้ข้อมูลมาครบถ้วนและสมบูรณ์ ดิฉันขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านบ้านบุครามที่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี และเป็นกันเอง

 

อื่นๆ

เมนู