ข้าพเจ้า นางสาวอาทิตยา ราชสมบัติ

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร:โคกหนองนาโมเดล HS02

ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย “มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแแก้วให้ประเทศ”

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเดือนมีนาคมเป็นการลงไปเก็บแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน รวมไปถึงแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (เพิ่มเติม) วันที่ 8 มีนาคม 2564 ได้ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามแบบฟอร์ม 02 ณ โรงเรียนตะโก เวลา 09 : 00  – 11 : 50 น. ซึ่งได้เข้าไปขออนุญาตทาง ผอ.โรงเรียนตะโก เพื่อเก็บข้อมูลกับทางนักเรียนเพื่อทำแบบสอบถามซึ่งได้สอบถามนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  หลังจากนั้นช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูล ณ บ้านห้วยพัฒนาและได้เข้าไปขออนุญาตทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ก็ได้ทำการลงพื้นที่เหมือนเดิม ณ เวลา 09 : 00 ซึ่งก็ได้เก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01 และ 02 ตามปกติแต่เนื่องด้วยทางผู้ใหญ่ไม่อยู่เพราะไปประชุมนอกพื้นที่จึงทำให้การเก็บข้อมูลแบบสอบถามมีการติดขัดเพราะชาวบ้านบางส่วนไม่ว่างที่จะอยู่บ้านจึงไม่สามรถเก็บได้ทุกหลังคาเรือนและบางครัวเรือนก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่

วันที่ 11 มีนาคม ณ เวลา 09 : 00 ได้ออกเดินทางไปเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 02  ณ หมู่บ้านจันดุมซึ่งตอนไปถึงทางผู้ใหญ่บ้านไม่ได้อยู่ที่บ้านแต่ได้สั่งทาง อสม ให้เป็นผู้นำทางเข้าไปหาชาวบ้านเพื่อสอบถามสถานะการณ์ปัญหาโควิด-19 ว่าได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดและมีวิธีป้องกันตนเองหรือไม่ซึ่งได้รับความร่วมมือในการตอบคำถามเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู