ผม นายวิษณุ นวลปักษี ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)หลักสูตรเกษตรผสมผสานในรูปแบบโคกหนองนาโมเดล(HS02)

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. ผมและทีมปฏิบัติงานก็ได้นัดเจอกันที่ อ.บ.ต.หนองโสน เพื่อไปร่วมด้วยช่วยชาวบ้านโคกว่านเตรียมสถานที่จัดทำพิธีการฝั่งเสาเอกเสาโท ณ โนนตะโก ที่ของ นายมานพ บุญรอดและครอบครัวได้บริจากในการสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง 

ภาพประกอบการปฏิบัติงาน

 

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลาประมาณ 08.00 น. ทีมปฏิบัติงานก็ได้นัดพบกันอีกครั้งที่โนนตะโก เพื่อช่วยชาวบ้านโคกว่านจัดเตรียมสถานที่ อาหาร โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อต้อนรับแขกที่ได้เชิญมาทำพิธีและมาร่วมพิธีฝั่งเสาเอกเสาโท ณ โนนตะโก ที่ของ นายมานพ บุญรอดและครอบครัวได้บริจากในการสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง เมื่อเป็นอันเสร็จพิธีทั้งสิ้น ผมและทีมปฏิบัติงานก็ช่วยชาวบ้านเก็บสถานที่ให้เรียบร้อย

ภาพประกอบการปฏิบัติงาน

 

วันที่ 10 เมษยน พ.ศ. 2564 เวลาประมาณ 09.30 น.ผมและทีมงานได้ลงพื้นที่บ้านโคกว่าน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้ลงไปร่วมด้วยช่วยกันกับพี่น้องชาวบ้านเทพื้นศาลาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง ในส่วนของการทำงานนั้นผมและทีมงานก็ได้ร่วมด้วยช่วยพี่น้องชาวบ้านวางตะแกรงเหล็กเสริมคอนกรีต(ไวร์เมช)และช่วยเกลี่ยปูนคอนกรีตให้เรียบตามแนวพื้น

ภาพประกอบการปฏิบัติงาน

 

วันที่1-17 เมษายน พ.ศ.2564 ได้ทำการเข้าเรียนเสริมพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ได้แก่ด้าน ผ่านเว็บไซต์ Thaimooc , E-learning

1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy
2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy
3) ด้านการเงิน Financial Literacy
4) ด้านสังคม Social Literacy

อื่นๆ

เมนู