ข้าพเจ้า นางสาวเบญญา นิยมเหมาะ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองโสน อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : เกษตรผสมผสานในรูปแบบโครงการโคกหนองนา ตามหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน HS02 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ลงพื้นที่งานประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 ลงพื้นที่ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรม เตรียมพื้นที่จัดกิจกรรม การเสวนาลั่นทุ่งสนั่นทั่วสามหนอง ปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน ภายใต้โครงการร่วมใจปลูกต้นไม้ปลุกธรรมะวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  จะเป็นกิจกรรมเตรียมพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้ เช่นทำความสะอาดบริเวณรอบข้าง ขุดหลุมเพื่อเตรียมจะปลูกต้นไม้ ณโรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

 

การทำกิจกรรม โครงการ covid-19 week (U2T ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด) รุกคลีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัย รวมพลังฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ตลอดการระบาดโควิด

กิจกรรมแรกเป็นกิจกรรม รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน

step1 คลีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้าย เป็นการกำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิดด้วยการทำความสะอาดพื้นที่ เช่น ทำความสะอาดกวาดถูภายในอาคารและนอกอาคาร ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่กว้าง ล้างทำความสะอาดห้องสุขา

step 2 สร้าง safe zone เขตปลอดภัยห่างไกลโควิค

step 3 จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การป้องกันโควิด กับสถานการณ์โควิด เช่น แจกเจลแอลกอฮอล์ไว้สำหรับล้างมือ แมสหรือหน้ากากอนามัย ให้กับคนในชุมชน

U2T รวมพลังฉีดวัคซีนพิชิตภัย covid-19 ด้วยวัคซีน ด้วยการ

1.ศึกษาข้อมูล ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนที่ถูกต้อง

2.เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดเอฟเฟกต์ก่อนและหลังการฉีดวัคซีน

3.เร่งสำรวจ คนในชุมชนที่อาศัยในกลุ่มเสี่ยง ในชุมชนได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้วหรือยัง

กิจกรรมข้างต้นนี้จะเป็นการเดินรณรงค์และการติดป้ายภายในหมู่บ้านเพื่อให้ความรู้แก่คนในชุมชน

           

       

การเสวนาลั่นทุ่งสนั่นทั่วสามหนอง ปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน ภายใต้โครงการร่วมใจปลูกต้นไม้ปลุกธรรมะวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการจัดกิจกรรมเสวนา ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีพิธีเปิดการเสวนาปลูกป่าชุมชนโดย นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ (นายอำเภอนางรอง) โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ดังนี้

1.พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย

2.พ่อคำเดื่อง ภาษี

3.ดร.พิสมัย ประชานันท์

4.นายกฯเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง

5.กำนันเดช สวัสดิ์พูน

6.อาจารย์ไพรัตน์ ชื่อศรี

7.คุณคำนึง เจริญศิริ

8.นายณรงค์ฤทธิ์ เสผาสังข์

9.ช่างดำอินดี้

โดยในช่วงเช้าจะเป็นการเสวนาเกี่ยว ปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน และพักรับประทานอาหารในช่วงกลางวันร่วมกัน ภาคบ่ายจะเป็นกิจกรรมปลูกป่าร่วมกัน ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ โดยร่วมแรงร่วมใจกันปลูกป่า

           

       

กิจกรรมต่อไปเป็นการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูล10 ข้อ (1) ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 (2) แหล่งท่องเที่ยว (3) ที่พัก/โรงแรม (4) ร้านอาหารในท้องถิ่น (5) อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น (6) เกษตรกรในท้องถิ่น (7) สัตว์ในท้องถิ่น (8) พืชในท้องถิ่น (9) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (10) แหล่งน้ำในท้องถิ่น  พื้นที่ที่ได้รับผิดชอบคือ บ้านโคกตะโก ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในเดือนมิถุนายน นี้เป็นการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมและคีย์ข้อมูลเข้าระบบ

อื่นๆ

เมนู