ข้าพเจ้านายนนทกร บ่อไทย ประเภทประชาชน รับผิดชอบปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:การเกษตรผสมผสานในรูปแบบโคกหนองนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน HS02โดยข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานและดำเนินการทำกิจกรรมต่างๆ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้

               วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ได้มีการประชุมออนไลน์ ผ่านทาง Google Meet  โดยเป็นการประชุมเร่งด่วน เรื่องของกิจกรรม U2t covid-19 week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด ที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะต้องดำเนินการให้เสร็จ และอาจารย์ได้ชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรม รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน 

กิจกรรมเชิงรุก แบ่งออกเป็น 3 Step มีดังนี้

  • Step 1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด “กิจกรรมการทำความสะอาดพื้นที่”
  • Step 2 สร้าง Safe zone เขตปลอดภัย ห่างไกลโควิด “การเตรียมความพร้อม”
  • Step 3 จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม กับสถานการณ์โควิด-19 “จัดหาและบริหารจัดการอุปกรณ์

และมีการแบ่งกลุ่มรับผิดชอบในแต่ละ Step มีดังนี้ Step 1 บัณฑิตจบใหม่ Step 2 นักศึกษา Step 3 ประชาชน กิจกรรมเชิงรับ  U2t รวมพลัง ฉีดวัคซีน  พิชิตภัย covid ด้วยวัคซีน “u2t รวมพลัง ปกป้องชีวิต พิชิตภัย covid  ด้วยวัคซีน” รวมพลังชาว u2t ร่วมรณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อลดการระบาดโควิดด้วยการ

  • ศึกษา หาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน
  • เผยแพร่ข้อมูลถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ก่อนและหลังฉีดวัคซีน
  • เร่งสำรวจ คนในชุมชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนที่มีโรคประจำตัว เร่งสร้างความมั่นใจ และอำนวยความสะดวก ให้คนในกลุ่มนี้และคนในชุมชนได้ฉีดวัคซีน
  • รูปภาพการประชุมออนไลน์ ผ่านทาง Google Meet 

               เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมขุดหลุมเพื่อเตรียมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในโครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 โดยมีผู้ร่วมขุดหลุมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ คือ ผู้ปฏิบัติงานจำนวน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองโสน ตำบลหนองกง ตำบลหนองยายพิมพ์ ผู้นำและประชาชนในพื้นที่ร่วมขุดหลุมปลูกต้นไม้ ก่อนที่จะนำต้นไม้ปลูกลงหลุมในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564  ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  และในส่วนของวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 จะมีกิจกรรมหลักอยู่ 2 กิจกรรม ดังนี้

1.กิจกรรมการเสวนาลั่นทุ่งสนั่นทั่วสามหนอง “ปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน”

2.กิจกรรมการปลูกป่าบนพื้นที่ 22 ไร่หลังโรงเรียนหนองยายพิมพ์ ต้นไม้ที่ปลูกมีหลายชนิดเช่น ต้นกล้วย ต้นสัก ต้นพยุง ต้นประดู่ ต้นยางนา ต้นไผ่ เป็นต้น

รูปภาพกิจกรรมโครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564

    

               วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินกิจกรรม Step 3  คือ จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม กับสถานการณ์โควิด-19 “จัดหาและบริหารจัดการอุปกรณ์ โดยเป็นการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ขึ้นมาเองจะเป็นการใช้วิธีการทำแอลกอฮอล์ดังนี้

1.แอลกอฮอล์ 400 ml. (1:15)

2.กลีเซอรีนบอเเร็ก 30 ml. (1 ขวด เท่ากับ 15 ml.)

นำแอลกอฮอล์ 70% 60 มิลลิลิตร ผสมกับ กลีเซอรีน 2.5 มิลลิลิตร พร้อมเขย่าเบา ๆ สลับไปมาจนส่วนผสมเข้ากันดี จากนั้นเทใส่ขวดสเปรย์แบบพกพาและปิดผาให้สนิทก็เขย่าให้เข้ากันจากนั้นก็ติดสติกเกอร์ U2T covid-19 week ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด-19 ในส่วนของการใช้กลีเซอรีนมาผสมด้วย เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับมือ ไม่ให้คะคายเคืองหรือแห้งเกินไปเพราะไม่ควรใช้แอลกอฮอล์อย่างเดียวสำหรับฉีดบนมือ เสร็จแล้วข้าพเจ้าพร้อมทีมงานได้นำไปมอบให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหนองโสน,วัด,อบต.หนองโสน เพื่อเก็บไว้ใช่ในการป้องกันระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

รูปภาพ Step 3 จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม กับสถานการณ์โควิด-19 

               วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดลงพื้นที่ เพื่อที่จะลงไปยังโรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์โดยกิจกรรมวันนี้จะเป็นตัวแทนของผู้ปฏิบัติงาน มีจำนวน 10 คนเพื่อที่จะซ่อมแซ่มต้นไม้ชนิดต่างๆที่ทรุดตัวลงเนื่องจากมีฝนตกก่อนหน้าและปลูกต้นไม้เสริมเพื่อให้แปลงมีความสมบูรณ์มากขึ้น

               วันที่ 11มิถุนายน 2564 กระผมและทีมงานกลุ่มประชาชนได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น u2t โดยมีการจับพิกัดข้อมูลและสอบถามชาวบ้านในพื้นที่โดยก่อนจะลงสำรวจยังได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน อสม.ในชุมชนเป็นอย่างดีและในส่วนของผู้ปฏิบัติงานกลุ่มประชาชนก็ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องการโรคระบาดของชุมชนอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีทั้งหมด 10 หัวข้อในการสำรวจข้อมูล ดังนี้

1.ข้อมูลผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด                             6.เกษตรกรในท้องถิ่น

2.ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว                                                               7.พืชในท้องถิ่น

3.ข้อมูลที่พัก/โรงแรม                                                                  8.สัตว์ในท้องถิ่น

4.ร้านอาหารในท้องถิ่น                                                                9.ภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.ข้อมูลอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น                                                 10.แหล่งน้ำในท้องถิ่น

รูปภาพการลงพื้นสำรวจข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น u2t

   

               การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าในเดือน มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าและสมาชิกกลุ่มประชาชน ตำบลหนองโสน ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆและสนุกกับการทำลงพื้นที่ทุกๆครั้งในการลงแต่ละครั้งชาวบ้านให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีและการเก็บข้อมูลเกษตรกรเพิ่มเติมในพื้นที่ ตำบลหนองโสน ผ่านแอพพลิเคชั่น u2t ได้ครบถ้วนและสมบูรณ์แบบเป็นไปอย่างราบรื่น

วีดิโอประจำเดือนมิถุนายน 2564

อื่นๆ

เมนู