ผม นายวิษณุ นวลปักษี ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)หลักสูตรเกษตรผสมผสานในรูปแบบโคกหนองนาโมเดล(HS02)

 วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น.คณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ผมและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโสนทุกคน นายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ปลัดกรุณา สวัสดิสิงห์ รวมทั้งหมอ และตัวแทน อ.ส.ม. ประจำหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่ ในตำบลหนองโสน ร่วมทำกิจกรรมอบรม Health Care รณรงค์การป้องกันโควิด-19 ที่อ.บ.ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์   

ภายในกิจกรรมช่วงแรกอาจารย์ชมพู อิสริยาวัฒน์ ได้กล่าวเปิดกิจกรรม Health Care รณรงค์การป้องกันโควิด-19 เสร็จ ท่านปลัดและคุณหมอก็ได้ออกมาพูดแนะนำวิธีการการป้องกันโควิด-19 สวมหน้ากากอานามัยอย่างไรให้ถูกต้อง 7วิธีการล้างมืออย่างไรให้ถูกหลักการ 1.ฝ่ามือถูฝ่ามือ 2.ถูหลังมือและซอกนิ้ว 3.ถูฝ่ามือและซอกนิ้ว 4.หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5.ถูนิ้วและโคนนิ้วหัวแม่มือ 6.ถูปลายนิ้วมือบนฝ่ามือ 7.ถูรอบข้อมือ

 

  ร่วมมือกันทำเจลแอลกอฮอล์และนำไปบรรจุใส่ขวดพลาสติกมีหัวฉีดที่ติดด้วยสติ๊กเกอร์ U2TCovid-19 week ก้าวต่อไปสู้โควิด หลังจากนั้นก็ได้รวมกันออกไปเดินรณรงค์ถือป้ายการป้องกันโควิด-19 และแจกเจลแอลกอฮอล์ตามชุมชนหมู่บ้านในตำบลหนองโสน

 

สูตรการทําเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

ประกอบด้วย 1.เอธิลแอลกอฮอล์ 99% 3 ลิตร 2.คาร์โบพอล  15 กรัม 3.tea 8 กรัม 4.น้ำมันยูคาลิปตัส 1 ออนซ์ 5.กลีเซอรีน 15 cc 6.น้ำสะอาด 1 ลิตร

วิธีทำ

  1. นำน้ำสะอาด 800 ซีซี ใส่กะละมังพลาสติกแล้วค่อยๆโรยคาร์โบพอลกระจายให้ทั่วและคน 5 นาที ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงพอครบครึ่งชั่วโมงและมาคนใหม่ทำอย่างนี้จนครบ 2 ชั่วโมง จนคาร์โบพอลละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำ 

***เทคนิคถ้ามีเครื่องตีแป้งไฟฟ้าหรือตะกร้อตีไข่จะทำให้ตีเนื้อเจลเร็วขึ้น

  1. นำเเอลกอฮอล 3 ลิตรผสมกับข้อที่ 1
  2. นำยูคาลิปตัสผสมกับกลีเซอรีนใส่ถ้วยต่างหากและคนให้เข้ากันแล้วจึงนำไปเทรวมข้อ 3
  3. นำน้ำสะอาด 200 ซีซีผสมกับTea และคนให้เข้ากัน แล้วจึงนำไปเทรวมกับข้อ 3 จากนั้นคนให้เข้ากัน

***ข้อสังเกต*** ถ้าเจลยังขุ่นอยู่จะยังไม่เหนียวให้เติมน้ำทีละนิดๆ ไปเรื่อยๆจนกว่าจะใสขึ้นและเจลจะเหนียวเอง

***หมายเหตุ*** ถ้าต้องการใส่สีให้นำสีเพียงเล็กน้อยละลายน้ำก่อนแล้วเติมสีตามต้องการเป็นอันเสร็จขั้นตอนหลังจากทำเสร็จให้ปิดฝาให้สนิทกันเเอลกอฮอล์ละเหยออกไป หรือนำมาบรรจุขวดแล้วปิดฝาให้สนิท

 

    วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. คณะอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฎิบัติงานประเภทบัณฑิตและประชาชนจำนวน 12 คน รวมด้วยตัวกระผม ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ที่บ้านโคกว่าน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีท่านอาจารย์ดนัย ศรีสุริยวงศา เป็นผู้ดำเนินการทำกิจกรรม

ต้นไม้ที่ปลูกได้แก่ต้น สัก ต้นพะยูง ต้นมะฮอกกะนี ต้นยางนา ปลูกที่แปลงนาของนายบุญลือ นวลปักษี นายจุล ชื่นชู และนายมีชัย หรบรรพ์ จำนวน 3 แปลง ซึ่งแปลงนาอยู่ภายใต้การดูแลของ กรมพัฒนาชุมชนและกระทรวงมหาดไทย เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ ”โคก หนอง นา โมเดล”เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การพึ่งพาตนเอง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการตนเองและชุมชนให้มีความสุขได้อย่างยั่งยืน 

 

วิธีการปลูก

1.ขุดหลุมกะระยะให้พอเหมาะกับถุงกล้า

2.ฉีกพลาสติกหรือใช้กรรไกรตัดออกอย่างระมัดระวัง

3.จัดวางต้นให้ตรงและกลบดิน

4.หาหญ้าหรือฟางแห้งนำมากลบบริเวณรอบๆต้นเพื่อให้รักษาความชื้นเอาไว้และป้องกันหญ้าขึ้น

 

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564  คณะอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เอามื้อสามัคคีทำกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ปลูกต้นไม้ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ที่บ้านโคกสูงและบ้านโสนน้อยพัฒนา ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์    แปลงนางปรีดา จรกระโทก  แปลงนายอุทัย งามแพง  แปลงนายสว่าง อุดมดัน   จำนวน3แปลง

ภายในกิจกรรมก็ได้มีอาจารย์ดนัย ศรีสุริยวงศา เป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมอีกเช่นเคย  ก่อนการเริ่มกิจรรมก็มีการ เคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ   หลังจากนั้นก็ร่วมกันลงแรงลงมือปลูกต้นไม้

 

 

 วันเสาร์ที่3 กรกฎาคม พ.ศ.2564  เก็บข้อมูล  แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases) บ้านโคกว่าน หมู่ที่ 1 ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

 

วีดีโอการลงพื้นที่

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู