ผม นายวิษณุ นวลปักษี ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)หลักสูตรเกษตรผสมผสานในรูปแบบโคกหนองนาโมเดล(HS02)

            วันศุกร์ที่21 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 19.00 น.ทางคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการนัดประชุมผู้ปฏิบัติงานผ่าน google meet เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงและมอบหมายงานCovid week ก้าวต่อไปสู้Covid ให้ผู้ปฏิบัติงานรับได้ทราบ และแบ่งหน้าที่กันไปปฏิบัติงานตามที่อาจารย์ได้ชี้แจงไว้ในการประชุม 

 

    วันอาทิตย์ที่23 พฤษภาคม พ.ศ.2564  คณะอาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดหมายผู้ปฏิบัติงานทุกคนลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์พร้อมกันเวลา 09.00 น.

โดยเป็นการลงพื้นที่ขุดหลุมเตรียมปลูกป่า ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2564 โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รายละเอียดการร่วมด้วยช่วยปฏิบัติงาน ได้มีการตัดและผ่าไม้ไผ่ให้เป็นท่อนเล็กเพื่อไว้เสียบปักเป็นจุดปลูกต้นไม้ ต้นไม้ที่ปลูกจะได้เป็นเเถวและแนวเดียวกันแบบสวยงาม
เมื่อปักไม้ไผ่เป็นแถวเป็นแนวแล้ว ผู้ปฏิบัติงานและชาวบ้านก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันขุดหลุมซึ่งใช้เวลาไม่นานก็ขุดหลุมเสร็จ จากนั้นก็พักและรับประทานอาหารกลางวัน

ภาพประกอบการลงพื้นที่ปฏิบัติงานขุดหลุมเตรียมพื้นที่ปลูกป่า

   

    วันจันทร์ที่24 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา09.00 น. ผมและผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจำนวน9 คน ได้นัดหมายกันเพื่อลงพื้นที่ในการทำความสะอาดสถานที่ชุมชนโรงเรียนบ้านโคกตะโก แต่ก่อนที่จะลงทำความสะอาดนั้นก็ได้ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดบริจาคให้กับโรงเรียน ซึ่งมี ผ.อ.ธีรภาพ นาราช และคุณครูของโรงเรียนเป็นผู้รับ สิ่งที่นำบริจาคมีไม้กวาดก้านมะพร้าว4 ด้าม ไม้กวาดดอกหญ้า8 ด้ามไม้ถูพื้น3 ด้าม แปรงขัดพื้น2 ด้าม น้ำยาถูพื้น3 ขวด สถานที่ในการทำความสะอาดก็ได้แก่ ห้องเรียน ห้องผ.อ. โดมทำกิจกรรมของโรงเรียน และห้องน้ำ

Step1. คลีนพื้นที่เคลียร์เนื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่

Step2. สร้าง Safe zone เขตปลอดภัยห่างไกลโควิด การเตรียมความพร้อมการใช้พื้นที่อย่างปลอดภัย ติดสติ๊กเกอร์และป้ายให้ชุมชน

Step3. จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อมกับสถานการณ์โควิด จัดหาอุปกรณ์และน้ำยาฆ่าเชื้อหน้ากากอานามัยเจลแอลกอฮอล์ แจกจ่ายให้กับชุมชน

ภาพการลงพื้นที่ปฏิบัติงานCovidweek

   

      วันพุธที่26 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา09.00 น.ผมเเละทีมผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมงานโครงการรวมใจปลูกต้นปลูกธรรมะวันวิสาฆบูชา 2564 ที่โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์    ภายในงานก็มีการ เสวนาลั่นทุ่งทั่วสามหนอง เรื่อง “ปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน” เวลา 09.20 น.

ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่

 พระครูวิสุทธิพัฒนภิรมย์ เจ้าคณะตำบลหนองกง

พ่อคำเดื่อง ภาษี ประธานเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์

ดร.พิสมัย ประชานันท์  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

นายเดช สวัสดิ์พูน กำนันตำบลหนองยายพิมพ์

นายณรงค์ฤทธิ์ เสนาสังข์  ผอ. โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์

อาจารย์ไพรัช ชื่นศรี  เจ้าของศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์

นายคำนึง เจริญศิริ เจ้าของสวนป่าคืนถิ่น ปราชญ์นนุ่มแห่งบ้านตามา

นายพิชาญ ดัดตนรัมย์  ฉายาช่างดำอินดี้แห่งกระท่อมดินกินแดด

เมื่อการเสวนาเสร็จสิ้น เวลา 13.00 น. ร่วมปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แแผ่นดิน พื้นที่ จำนวน 20 ไร่ ที่ด้านหลังของโรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์

 

   

    วันเสาร์ที่29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ทางคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรได้เเจ้งผู้ปฏิบัติงานจำนวน 10 คนพร้อมอุปกรณ์จอบและเสียม ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ เวลา 09.00 น. เพื่อลงซ่อมปลูกต้นไม้ เพราะเนื่องจากสภาพพื้นที่ที่ปลูกป่านั้น เป็นที่ดินถมใหม่และเป็นดินทรายร่วน ทำให้เวลาฝนตกมาดินก็จะยุบตัวลงไปเป็นหลุมจึงทำให้ต้นไม้ที่ปลูกล้มและโดนดินทับตาย

 

 

  วันที่ 12-14 มิถุนายน  พ.ศ. 2564   ผมได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมลงแอฟ U2T  ที่บ้านโคกว่าน  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 

อื่นๆ

เมนู