สวัสดีค่ะข้าพเจ้า นางสาวสิรภัทร ปักเขตานัง ประเภทนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานประจำตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ HS02หลักสูตร: โคกหนองนาโมเดล ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ และในการลงพื้นที่ปฎิบัติงานประจำเดือนมิถุนายนนี้ ตัวข้าพเจ้าและทีมงานไม่ได้ไปลงพื้นที่ปฎิบัติงานกันเพราะสถานการณ์โควิดยังระบาดอย่างรุนแรงอยู่ แต่ทางอาจารย์ประจำกลุ่มและทีมงานก็ได้ประชุมงานกันอยู่เสมอและในวันที่21 พฤษภาคม 64 ทางอาจารย์ก็เรียกนัดหมายทีมงานประจำกลุ่มหนองโสนมาประชุมกันใน google meet เพื่อทำการลงพื้นที่ปฎิบัติงานและประชุมเกี่ยวกับการป้องกันของโรคระบาดโควิด-19 ในหัวข้อการประชุมคือU2T Covid-19 week ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิดและรณรงณ์ให้ประชาชนรวมพลังกันฉีดวัคซีนเพื่อลดการระบาดของโควิด และอาจารย์ก็ได้ชี้แจงและแบ่งงานให้กลุ่มนักศึกษาทำstep2 สร้าง safe zone การเตรียมความพร้อมการใช้พื้นที่อย่างปลอดภัยศึกษาคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุข สำรวจและกำหนดบริเวณพื้นที่พฤติกรรมที่มีความเสี่ยง วางแผนมาตรการการใช้สถานที่ร่วมกันอย่างปลอดภัยให้แก่ประชาชนในชุมชน กลุ่มประชาชนทำstep3ในการจัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อมกับสถานการณ์โควิด-19 กลุ่มบัณฑิตstep1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื่อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด เป็นกิจกรรมในการทำความสะอาดพื้นที่ภายในชุมชน อาทิ โรงเรียน อนามัย หรือสภาพแวดล้อมภายในชุมชนทำให้ตำบลน่าอยู่มากขึ้นและห่างไกลจากโควิด กลุ่มละหัวข้อให้นำป้ายและอุปกรณ์ไปแจกจ่ายในชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการป้องกันโควิด-19และได้มอบหมายให้ลงปฎิบัติงานกันในระหว่างวันที่22-วันที่26 พฤษภาคม 64  และในเวลาต่อมาอาจารย์ก็ได้แจ้งแก่ผู้ปฎิบัติงานว่าในวันที่23 พฤษภาคม ให้ผู้ปฎิบัติงานลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์เพื่อเตรียมพื้นที่ในการปลูกป่าและสถานที่เสวนาชุมชนให้พร้อมในวันที่26 พฤษภาคม ตัวข้าพเจ้าเองในวันที่23ไม่ได้ไปลงพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมในการปลูกป่าเพราะต้องไปเข้ารับวัคซีน Sinovac-vaccine เข็มที่1 ที่สนามช้างในวันที่23ซึ่งตรงกับวันที่ลงพื้นที่ตัวข้าพเจ้าจึงลากับทางอาจารย์ประจำกลุ่มเป็นที่เรียบร้อย แล้วต่อมาในวันที่26 พฤษภาคม เป็นงานปลูกป่าเสวนาชุมชน ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาทำความดีเป็นพุทธบูชาด้วยการปลูกป่าเพื่อสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน ในช่วงเช้าจะเป็นการเสวนาชุมชนโดยจะมีนายอำเภอนางรอง เป็นประธานในพิธีและผู้ทรงภูมิปราชญ์ชาวบ้านและผู้บริหารองค์กรต่างๆร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย ในช่วงบ่ายจะเป็นการปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดินทางข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโสนทุกคน ชาวบ้านในบ้านหนองยายพิมพ์และหมู่บ้านใกล้เคียงก็ร่วมด้วยช่วยกันปลูกป่าในพื้นที่ 20ไร่ ด้านหลังของโรงเรียนหนองยายพิมพ์ หลังจากปลูกป่าเสร็จข้าพเจ้าและทีมงานในกลุ่มนักศึกษาทุกคนก็ได้ลงพื้นที่ไปบ้านโสนน้อยพัฒนา บ้านสี่เหลี่ยมน้อย และบ้านหนองม่วง เพื่อทำภารกิจcovid week step 2 โดยการนำป้ายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการใช้พื้นที่อย่างปลอดภัยและห่างไกลโควิด คำแนะนำจากสาธารณสุขเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ พฤติกรรมที่มีความเสี่ยง ออกแบบและเผยแพร่เกี่ยวกับการป้องกันให้ประชาชนห่างไกลและปลอดภัยจากโควิดให้แล้วเสร็จทั้ง3หมู่บ้าน ต่อมาวันที่31อาจารย์ประจำกลุ่มแจ้งเกี่ยวกับวิดิโอcovid week ว่าตัดต่อเสร็จแล้วให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนนำไปอัพโหลดลงเว็บบอร์ดบน website U2T Online Community และตัวข้าพเจ้าได้อัพโหลดลงให้แล้วเสร็จในวันที่3 มิถุนายน 64 และในวันที่14 มิถุนายน อาจารย์ประจำกลุ่มได้แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานรวมทีมกันมาเพื่อให้สมัครเข้าแข่งขันแฮกกาธอน การแข่งขันนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานU2T Hackathon 2021 เป็นการแข่งขันชิงเงินรางวัลมูลค่า 250,000 บาท และพี่ๆกลุ่มบัณฑิตก็ได้รวมทีมและสมัครกันไปเรียบร้อยแล้ว และทั้งนี้ในเดือนมิถุนายนข้าพเจ้าไม่ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกันอย่างเต็มที่เหมือนเดือนที่ผ่านๆมาเพราะตัวข้าพเจ้าก็ติดเรียนและต้องเฝ้าระวังดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ข้าพเจ้าก็หวังว่าถ้าสถานการณ์โควิดเบาบางลงข้าพเจ้าและทีมงานก็จะลงปฏิบัติงานกันอย่างเต็มที่เหมือนที่ผ่านมาให้ดีที่สุด

   สรุป

  รายงานประจำเดือนมิถุนายน ข้าพเจ้าก็ได้ลงพื้นที่ไปปลูกป่าเสวนาชุมชนกับชาวบ้านในตำบลหนองโสน และเข้าไปสร้างเชฟโชนให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านเพื่อให้ปลอดภัย ลดความเสี่ยงให้ห่างไกลจากโควิด-19 ข้าพเจ้าและทีมงานในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานก็ประชุมงานพูดคุยกันอยู่เสมอเพื่อวางแผนการปฎิบัติงานในเดือนถัดๆไป เพราะสถานการณ์โควิด-19ยังร้ายแรงขึ้นทุกวันจึงลงพื้นที่ปฎิบัติงานไม่ได้อย่างเช่นเคย

อื่นๆ

เมนู