1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง
  4. HS02 การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล หมู่3 บ้านหนองม่วง หมู่5บ้านหนองโสน หมู่8 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ 12 บ้านโสนน้อยพัฒนา ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

HS02 การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล หมู่3 บ้านหนองม่วง หมู่5บ้านหนองโสน หมู่8 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ 12 บ้านโสนน้อยพัฒนา ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

   สวัสดีค่ะข้าพเจ้า นางสาวสิรภัทร ปักเขตานัง ประเภทนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานประจำตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ HS02หลักสูตร: โคกหนองนาโมเดล ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ และครั้งนี้ตัวข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงปฎิบัติงานประจำเดือนมีนาคม ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 บ้านโสนน้อยพัฒนาและบ้านหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง และลงพื้นที่สอบถามเก็บข้อมูล ระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน (01)และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (02) และในวันที่12 มีนาคม 2564 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่(06) บ้านสี่เหลี่ยมน้อยและบ้านโสนน้อยพัฒนา  และทั้งสองวันนี้ตัวข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปติดต่อกับทางผู้ใหญ่บ้านหมู่8 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่5บ้านหนองโสนและหมู่ 12 บ้านโสนน้อยพัฒนาให้ประกาศและประสานงานกับชาวบ้าน เพื่อให้ลูกบ้านได้รู้ว่าจะมีนักศึกษาลงมาปฏิบัติงานเก็บข้อมูลแบบสอบถาม และทุกคนในหมู่บ้านแต่ละบ้านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

  จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานนั้นพบว่าคนที่อยู่บ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปวัยทำงานออกไปรับจ้างทำงานนอกบ้านช่วงเย็นถึงจะกลับ และก็มีวัยทำงานบางส่วนที่ว่างงานไม่มีงานทำ ก็อยากจะให้หน่วยงานเข้ามาดูแลในส่วนนี้เพื่อหารายได้เสริมหรืองานเล็กๆน้อยๆให้บุคคลที่ว่างงานในชุมชนนี้ได้ทำ และอาชีพในชุมชนส่วนมากมีอาชีพทำนาเป็นหลักและเลี้ยงสัตว์ทั่วไป และชาวบ้านบางส่วนก็เก็บดอกนางนวลเพื่อส่งโรงงานขายเป็นรายได้เสริม ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านมักจะปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองเป็นส่วนใหญ่

และปัญหาที่พบเห็นในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานทั้ง3หมู่บ้านคือ แต่ละหมู่บ้านมีแสงสว่างไม่เพียงพอในการใช้รถใช้ถนนในเวลาค่ำคืนภายในหมู่บ้าน มีควันพิษฝุ่นละอองและมีมูลสัตว์เยอะก็อยากจะให้มีการจัดการเกี่ยวกับมูลสัตว์ทำเครื่องอัดปุ๋ยเม็ดให้แต่ละหมู่บ้าน มีมูลสัตว์เกลื่อนเต็มถนนของทุกหมู่บ้านที่ข้าพเจ้าได้ลงไปสำรวจ ทั้งนี้การจัดการเกี่ยวกับมูลสัตว์ก็จะได้ใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรกรรมต่อไป

   สรุปแล้วทั้ง3หมู่บ้านที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ไปสำรวจสอบถามข้อมูลของประชากรแต่ละหมู่บ้านมาโดยรวมความเป็นอยู่ถือว่าดี ชาวบ้านเป็นกันเองให้ความต้อนรับเป็นอย่างดี และมีอาชีพทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก ผู้นำหมู่บ้านและลูกบ้านก็ให้ความร่วมมือและการต้อนรับเป็นอย่างดี ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ที่นี้ด้วย

 

 

อื่นๆ

เมนู