ข้าพเจ้านางสาวกาญจนา ธุระทำ นักศึกษา

ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลหนองโสนอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ 1 ตำบล 1 มหาลัย มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

 

โดยข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

 

วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการนัดหมายกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เป็นบัณฑิตประชาชนและนักศึกษาเพื่อลงพื้นที่ไปยัง อบต.หนองโสน ในเวลา 9.00 น.เพื่อร่วมกิจกรรม health care  กิจกรรมในครั้งนี้มี

ท่านนายกอบต.เกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง ปลัด กรุณา สวัสดิ์สิงค์ ตัวแทนอสม.ทั้ง 12 หมู่บ้าน หมอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลหนองโสน แต่มีการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อทำเจลล้างมือและเจลแอลกอฮอล์เพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้ใช้เจลแอลกอฮอล์อย่างทั่วถึง

เวลา 09.30น. อาจารย์ชมพู อิสริยวัฒน์ เชิญคุณหมอสุกัญญา จันทพันธ์ (หมอแหม่ม) หมอประจำโรงพยาบาลตำบลหนองโสน มาพูดถึงสถานการณ์โควิดรวมไปถึงบอกวิธีการป้องกัน วิธีการใส่แมส และวิธีการล้างมือซึ่งต้องล้างให้ครบ 7 ขั้นตอน

ต่อจากนั้นเป็นการทําเจลแอลกอฮอล์ซึ่งมีขั้นตอนการทำดังนี้

1อุปกรณ์การทําเจลแอลกอฮอล์

สูตรฆ่าเชื้อโคโรน่าความเข้มข้น 73% ทำได้4 ลิตร ประกอบด้วย 1.เอทิลแอลกอฮอล์ 99 % 3 ลิตร (ไวไฟ) 2.คาร์โบพอล 15กรัม 3 tea 8 กรัม 4.น้ำมันยูคาลิปตัส 1 ออนด์ 5.กรีเซอรีน 15 ซีซี 6.น้ำสะอาด 1 ลิตร

 

วิธีทำ 1.นำน้ำสะอาด 800 ซีซี ใส่กาละมังพลาสติก ค่อยๆ โรยคาร์โบพอลกระจายให้ทั่วและคน 5 นาที ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงและคนอีกรอบจนครบ 2ชั่วโมง จนคาร์โบพอลละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำ 2.นำแอลกอฮอล์ 3 ลิตร ผสมกับคาร์โบพอล 3.นำยูคาลิปตัสผสมกับกลีเซอรีนใส่ถ้าวยต่างหากคนให้เข้ากันแล้วนำมาเทรวมกัน 4.นำน้ำสะอาด 200 ซีซี ผสมกับ tea และคนให้เข้ากัน เทรวมกันทั้งหมด เป็นอันเสร็จขั้นตอน ซึ่งในการทำนี้ใช้เวลานานพอสมควร

เมื่อเจลแอลกอฮอล์ได้ที่แล้ว ก็ได้มีการบรรจุใส่ขวดโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้มีการเตรียมขวดสเปรย์ที่ติดสติกเกอร์ u2t ซึ่งเป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

และได้มีการแจกเจลแอลกอฮอล์ ให้กับอสม.ทั้ง 12 หมู่บ้านเพื่อนำไปแจกกับประชาชนในหมู่บ้านของตนและเหลือจากนั้นก็ได้มีการเดินรณรงค์แจกให้กับประชาชนในบ้านหนองโสน

หลังจากเดินรณรงค์เพื่อแจกเจลแอลกอฮอล์ให้กับประชาชนจนถึงเวลาประมาณ 14:00 น.ก็ถือว่าเป็นการเสร็จกิจกรรมแยกย้ายกันกลับบ้าน

 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 กลุ่มนักศึกษาได้ลงพื้นที่ตำบลหนองโสนอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ไปยังหมู่บ้านหนองโสนน้อยพัฒนา เพื่อทำการเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ u2t และข้อมูล 06

ซึ่งในช่วงเช้าได้มีการลงพื้นที่ตามครัวเรือนต่างๆตั้งต่างๆเพื่อสอบถามเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้าน สัตว์เลี้ยง ร้านอาหารประจำท้องถิ่น ต้นไม้ประจำท้องถิ่นรวมถึงแหล่งน้ำต่างๆ ทำให้เราสามารถทราบได้ว่าบ้านหนองโสนมีภูมิปัญญาที่ปฏิบัติสืบกันมา เช่น การทอผ้าไหม ทอผ้าด้าย และการทอเสื่อซึ่งมีการปลูกต้นไหลเพื่อใช้เป็นวัสดุในการทอเสื่อและยังมีการจำหน่ายอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีภูมิปัญญาชาวบ้านต่างๆอีกมากมายซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่สร้างอาชีพให้กับคนกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี

กลุ่มนักศึกษาได้มีการเดินสำรวจข้อมูลไปเรื่อยๆจนถึงเวลาประมาณ 15:00 น.ก็ได้มีการแยกย้ายกันออกจากพื้นที่

 

 

 

 

ขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู